Obchodní podmínky

 1. Porušení autorských práv
  • Autoři potvrzují, že žádné články zaslané k publikaci komunálním zprávám neporušují práva žádné jiné strany. Jsou-li citovány jiné zdroje, musí být zdroj jasně citován (a pokud je to možné propojen) a nabídka musí být v rámci parametrů Fair Use.
 2. Závazek k přesnosti
  • Autoři potvrzují, že všechna fakta v článcích předkládaných komunálním zprávám jsou podle jeho nejlepších znalostí přesná.
 3. Webové stránky autorů, propagační a jiné materiály
  • Webové stránky autorů, na které budou komunální zprávy odkazovány, nesmí obsahovat žádný nelegální materiál, rasismus nebo pornografii.
  • Autoři musí veřejně zdůvodnit jakékoli nároky týkající se jejich záznamů o investicích, které jsou uvedeny na jejich webových stránkách, pokud jsou takové nároky uplatněny.
  • Autoři nesmějí poskytovat žádné záruky ani výslovné předpovědi týkající se tržního výkonu, který mohou odběratelé jejich placených zpravodajů nebo jiných služeb očekávat.
  • Webové stránky autorů nesmí obsahovat senzacechtivý jazyk o zásobách, např. „Raketový“ nebo „připravený stoupat“.
 4. Kvalifikace autora
  • Kvalifikace autora: Autoři potvrzují, že ve svém autorově životopise zveřejnili, pokud někdy usvědčili ze zločinu.
 5. Osobní údaje
  • Vaše jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo mohou být zaslány do zabezpečeného ověřovacího systému třetí strany. Bude odeslána pouze k ověření vaší totožnosti a nebude sdílena, prodávána ani zneužívána.