4 نکته برای جلوگیری از حوادث در محل کار

  • اگر فکر می کنید برنامه آموزشی شما به اندازه کافی گسترده نیست با مدیریت صحبت کنید.
  • اگر شما صاحب مشاغل هستید ، برای خرید بهترین تجهیزات ایمنی موجود برای کارمندان خود سرمایه گذاری کنید.
  • اگر مجبور هستند صبح زود به کارگران برگردند ، اجازه ندهند دیر کار کنند تا هر شب قبل از بازگشت به محل کارشان بخوابند.

مشاغل زیادی وجود دارد که در هر محل کار خطرناک و خطرات زیادی دارد و متاسفانه هر ساله تعداد زیادی از افراد در محل کار جان خود را از دست می دهند. اگرچه بسیاری از این آسیب ها و مرگ ها قابل پیشگیری هستند ، بنابراین مهم است که از خطرات محیط کار آگاه باشید تا بتوانید نقش خود را انجام دهید تا احتمال بروز هر اتفاقی برای شما یا همکارانتان کاهش یابد.

اگر در مورد پروتكل خاصی كاملاً مطمئن نیستید ، سوالات زیادی را از سرپرستان خود بپرسید تا زمانی كه مطمئن شوید كاملاً آن را می فهمید.

در اینجا چند نکته عالی برای جلوگیری از حوادث در محل کار.

اطمینان حاصل کنید که همه به طور مناسب آموزش دیده اند

اطمینان از اینکه همه افرادی که در بین آنها کار می کنید به درستی آموزش دیده اند ، یکی از اولین و ساده ترین کارهایی است که می توانید برای جلوگیری از حوادث ویرانگر انجام دهید. اگر مشاهده كردید كه شخصی به پروتكل پایبند نیست ، به او پیشنهاد كنید كه از طریق مدارك آموزشی خود بازگردد و مطمئن شوید كه همه قوانینی كه برای امنیت آنها و همچنین قوانین شما وجود دارد ، وجود دارد. اگر فکر می کنید برنامه آموزشی شما به اندازه کافی گسترده نیست با مدیریت صحبت کنید. با مشاغلی که حتی از راه دور می توانند خطرناک باشند ، آموزش مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است.

لباس و تجهیزات مناسب بپوشید

اطمینان حاصل کنید که شما و همه کسانی که با آنها کار می کنید لباس صحیح دارد و کفش برای کاری که انجام می دهید از نظر اطمینان از ایمنی همه افراد بسیار مهم است. تأمین تجهیزات ویژه به آنها کمک زیادی به جلوگیری از حوادث غیرمعقول خواهد کرد. اگر شما صاحب مشاغل هستید ، برای خرید بهترین تجهیزات ایمنی موجود برای کارمندان خود سرمایه گذاری کنید. در طولانی مدت ، از انجام این کار خوشحال خواهید شد.

با مشاغلی که حتی از راه دور می توانند خطرناک باشند ، آموزش مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است.

باندازه کافی بخواب

خواب کافی بهترین راه برای این است در کار بیدار و هوشیار باشید تا بتوانید از اشتباهات فاحش جلوگیری کنید. این امر به ویژه هنگام کار با اشیا sharp تیز ، تجهیزات سنگین یا ابزارهای بسیار دقیق بیشتر صدق می کند. هر چقدر مراقب باشید ، اگر خواب کافی نداشته باشید ، سرعت واکنش شما پایین می آید و نمی توانید قضاوت های ایمن و هوشمندانه انجام دهید. اگر مجبور هستند صبح زود به کارگران برگردند ، اجازه ندهند دیر کار کنند تا هر شب قبل از بازگشت به محل کارشان بخوابند.

سوالات خود را بپرسید

اگر در مورد پروتكل خاصی كاملاً مطمئن نیستید ، سوالات زیادی را از سرپرستان خود بپرسید تا زمانی كه مطمئن شوید كاملاً آن را می فهمید. یکی از بزرگترین خطرات محل کار این است که افراد نمی دانند چگونه کار خود را به درستی انجام دهند و در نهایت مرتکب اشتباهات کوچکی می شوند که می تواند عواقب بزرگی به همراه داشته باشد. فقط با طرح سال در مورد تمام جنبه های شغلی به راحتی می توان جلوی این موارد را گرفت.

حوادث در محیط کار واقعیت وحشتناکی است اما با استفاده از نکات فوق در سبک کار خود ، امیدوارم که شما و هرکسی که با آن کار می کنید در معرض خطر کمتری باشید!

دیوید جکسون ، MBA

دیوید جکسون ، MBA مدرک مالی را در دانشگاه جهانی دریافت کرد و در آنجا ویراستار و نویسنده همکاری می کند. او همچنین در هیئت مدیره 501 (c) 3 غیر انتفاعی در یوتا خدمت می کند.
http://cordoba.world.edu

پاسخ دهید