An bhfuil gá le Gardaí Slándála Ospidéil?

  • Tá slándáil ospidéil phaindéimeach an lae inniu an-dúshlánach.
  • Foghlaim na buntáistí iomadúla a bhaineann le slándáil ospidéil.
  • Chuir gardaí slándála ospidéil stop le fadhb bheag ó luasghéarú.

Glactar le hospidéil as a bheith ina tearmann do dhaoine atá tinn, atá i gcruachás agus atá ag fáil bháis. Leis na comhrianta dearfacha seo, is féidir go mbeadh sé deacair an gá le slándáil a shamhlú, ach ná bíodh foill ort, ní bhfaigheann ospidéil fadhbanna. Cibé an othar comhcheangailte é, ball feargach den teaghlach, cuairteoir atá ag iarraidh sárú i limistéir shrianta, nó go simplí othar a bhfuil láithreacht ceansaithe de dhíth air, tá gardaí slándála ina gcuid riachtanach d’oibríochtaí ospidéil ó lá go lá.

Níl ospidéil díolmhaithe ó bhagairtí foréigin nó ó ghníomhartha foréigneacha a dhéantar in aghaidh othar agus fostaithe.

In aimsir an lae inniu, beidh brú mór ort ospidéal a fháil gan láithreacht slándála rialta; tá go leor díospóireachta ann fós, ar cheart na gardaí seo a bheith armtha nó neamharmtha. Mar sin, reáchtálfaidh gach ospidéal rudaí atá beagán difriúil bunaithe ar na buntáistí agus na míbhuntáistí a fheictear do gach ceann acu. Lean ort ag léamh chun níos mó a fhoghlaim faoi conas gardaí in ann timpeallacht shábháilte shocair a choinneáil do gach duine san ospidéal.

Na buntáistí iomadúla

Níl ospidéil díolmhaithe ó bhagairtí foréigin nó ó ghníomhartha foréigneacha a dhéantar in aghaidh othar agus fostaithe. Feiceann ospidéil ionsaithe, bagairtí buama agus coireanna eile go rialta cosúil le gadaíocht. Tá na foirgnimh seo lán le hothair, baill teaghlaigh agus fostaithe, rud a fhágann go bhfuil sé éasca do choirpigh meascadh leis an slua. Caithfidh siad siúd atá tinn nó atá ag fáil bháis mothú sábháilte. Bheadh ​​sé dochrach do na hothair seo a bheith faoi lé strus breise mar gheall ar bhagairtí foréigin nó gníomhaíochta coiriúla.

Rioscaí a Bhreathnú roimh ré

Is príomhghníomhaithe iad gardaí slándála chun saincheisteanna beaga nó bagairtí a chosc ó ghéarú go foréigean nó gortú. Tá na scileanna ag na gairmithe a bhfuil taithí acu a thabhairt faoi deara nuair a bhíonn rud éigin as feidhm agus na bearta is gá a dhéanamh chun an cheist a mhaolú. Baineann sé seo le saincheisteanna slándála de gach cineál, fiú iad siúd nach mbaineann go díreach le gníomhaíocht choiriúil. Mar shampla, is féidir le gardaí slándála a gcuid súl a choinneáil amach le haghaidh guaiseacha cosúil le tinte, oighear lasmuigh den fhoirgneamh, doirteadh, srl. A d’fhéadfadh dochar a dhéanamh dóibh siúd atá istigh ann. In a lán cásanna, déanfaidh gardaí patróil ar na tailte agus sainaithneoidh siad ceist bheag sula gcuirfidh sé liathróidí sneachta ar fhadhb níos mó agus níos díobhálaí. Ina theannta sin, féachfaidh gardaí le gníomhaíocht amhrasach, daoine agus rudaí, a ndéanfaidh siad imscrúdú pras orthu lena chinntiú go bhfanfaidh gach áititheoir san ospidéal slán.

Aghaidh a thabhairt ar Fhoréigean

Cuirtear de chúram ar ghardaí slándála cásanna a dhíbirt le hothair agus le baill teaghlaigh araon. De ghnáth ní bhíonn na daoine a ligtear isteach san ospidéal ar a ndícheall go fisiciúil nó go mothúchánach, mar gheall ar ualach na breoiteachta nó na díobhála. Dá bhrí sin, is dócha go bhfuil siad faoi strus, faoi léigear nó fiú eagla orthu. Beidh cuid acu ag plé leis an nuacht faoi thinneas deiridh, gortú ag athrú saoil, nó fiú cailliúint grá duine. Dá bhrí sin, ní haon ionadh go bhféadfadh daoine áirithe smacht a chailleadh ar feadh nóiméid agus freagairt ar bhealach an-diúltach.

Nuair nach mbíonn daoine in ann déileáil le cás, is minic a bhíonn an milleán ar dhuine. San ospidéal, d’fhéadfadh go mbeadh othar nó ball teaghlaigh mar thoradh air seo ag fostaí ospidéil. Uaireanta is féidir an milleán ar chás a chur ar bhall teaghlaigh as a dtiocfaidh foréigean nó fearg a chaithfear a bheith ann. Mura féidir leis an bhfoireann altranais an cás a dhí-ghéarú, glaofar ar shlándáil.

Tá sainoiliúint ag gardaí agus an-taithí acu ar dhaoine a mhaolú. Tá a fhios acu na bearta agus na bealaí chun daoine a shroicheadh ​​áit a bhfuil siad, cluas éisteachta a thabhairt ar iasacht, agus cabhrú le teannas a mhaolú trí é a phlé ar bhealach socair, bailithe. Murar féidir le cás a láimhseáil trí thaicticí dí-ghéarú amháin, is féidir le gardaí slándála a chinntiú go gcuirtear srian ar an duine nó go gcuirtear as an ospidéal é.

I ndeireadh na dála, tá gardaí riachtanach ionas gur féidir le foireann an ospidéil a gcuid post a dhéanamh go héifeachtach agus a chinntiú nach gortaítear aon duine go míchuí.

Othair Chomhcheangailte

Uaireanta feiceann ospidéil othair a éiríonn conspóideach gan aon locht a bheith orthu féin. D’fhéadfadh go mbeadh síceóis ag na hothair seo mar gheall ar fhadhb sláinte coirp nó meabhrach. D’fhéadfadh othair atá ag dul trí thaithí tarraingt siar ó dhrugaí nó alcól a bheith imoibríoch go háirithe. Cé nach bhfuil na hothair seo ina n-intinn cheart, ní dhéanann an fhíric seo ina n-aonar a n-iompar chomh contúirteach.

Nuair nach mbíonn daoine in ann déileáil le cás, is minic a bhíonn an milleán ar dhuine.

Le linn eipeasóid shíceolaíoch, siabhránachtaí, nó riocht sláinte cosúil le néaltrú, d’fhéadfadh othar a bhfuil comharthaí air éirí trína chéile agus foréigneach leis an bhfoireann as a dtiocfadh díobháil. Tá roinnt othar ag an ospidéal toisc go bhfuil siad contúirteach dóibh féin. Níl gardaí slándála soshannta sna cásanna seo toisc go gcoinníonn siad othair agus foireann an ospidéil sábháilte.

Monatóireacht ar Limistéir Chriticiúla

De ghnáth bíonn ospidéil inrochtana go héasca ag an bpobal. Ligeann sé seo don áis cóireáil a chur ar othair agus a chinntiú go bhfuil córais tacaíochta cabhracha i bhfeidhm. Is é an míbhuntáiste leis seo ná gur féidir le duine ar bith teacht isteach nó amach, nach dtugtar faoi deara den chuid is mó. Níl ort ach a chur, cé gur chóir go mbeadh ospidéil oscailte do gach duine, tá réimsí áirithe ann nach mór rochtain theoranta a bheith acu d’fhonn othair a chosaint.
Le blianta beaga anuas, rinne bearta slándála teoranta éasca do andúiligh cógais a fháil nach raibh siad údaraithe a bheith acu. Tá bearta slándála fairsinge ag formhór na n-ospidéal anois, cosúil le suaitheantais nach n-eisítear ach dóibh siúd atá údaraithe dul isteach i limistéir shrianta. Cuidíonn sé seo le soláthairtí criticiúla, samplaí, taifid agus faisnéis a choinneáil as na lámha míchearta.

Seo an áit a dtagann gardaí isteach. Is féidir leo monatóireacht a dhéanamh go rialta ar phointí rochtana agus seiceálacha aitheantais randamacha a éileamh orthu siúd atá ag teacht isteach agus ag imeacht ó na ceantair seo. Cuireann sé seo cosc ​​ar fhostaí nó cuairteoir suaimhneach sleamhnú nár aimsíodh isteach i limistéar daingnithe ag úsáid suaitheantas goidte. Tá sé seo fíor go háirithe i mbardaí máithreachais ina bhfuil fuadach naíonán ina ábhar imní leanúnach. Ní mór do ghardaí a bheith airdeallach chun gníomhaíocht amhrasach a lorg agus chun bearta slándála atá i bhfeidhm a sheiceáil, mar shampla bandaí láimhe a mheaitseáil idir an leanbh agus na tuismitheoirí. Oibríonn gardaí chun na ceantair is íogaire a dhaingniú agus chun a chinntiú nach dtéann cuairteoirí ar turas nuair nach gceadaítear iad. Is féidir le gardaí feidhmiú freisin chun cabhrú le haíonna caillte a mbealach a dhéanamh chuig an seomra folctha, chuig an gcaifitéire, srl. Agus chun deireadh a chur le limistéar fostaí amháin.

Pointí Iontrála

Ina theannta sin, fanann gardaí ar an airdeall maidir le cé atá ag teacht isteach agus ag imeacht trí phointí iontrála ospidéil. Má bhíonn áiteanna áirithe san ospidéal dúnta don phobal le linn uaireanta oíche, déanann siad cinnte go ndéantar an trácht go léir a atreorú trí na bealaí cearta. Féadann siad iompar amhrasach a aithint láithreach agus súil a choinneáil ar dhaoine a bhfuil fadhbanna acu. Beidh gardaí in ann aon duine a cuireadh toirmeasc ón ospidéal a aithint go tapa agus iad a chosc ó sleamhnú nár aimsíodh istigh.

Déanann gardaí slándála ospidéil i bhfad níos mó ná mar a shásaíonn an tsúil. Ó chosaint, go deescalating, go cabhrú le cuairteoirí a mbealach a fháil, oibríonn na daoine atruacha seo gan staonadh chun gach duine san ospidéal a chosaint agus chun cabhrú leo.

Dan Redd

Twin City Security - Cuideachta Garda Slándála Iontaofa i Dallas
https://www.twincitysecuritydallas.com/

Leave a Reply