Gateway College VP Tsim Kev Sib Tham Txog Kev Ntsej Muag

Rooj Kev Kawm Qib Siab yog ib lub koom haum tseem ceeb keeb kwm. Nws yog thawj lub tsev kawm ua haujlwm pub nyiaj los ntawm tsoomfwv kob nyiaj txiag, tau tsim thaum xyoo pua ntxov hauv Racine, Wisconsin. Tag nrho cov xyoo kawm ntawv qib siab tau muab cov kev kawm sib txawv los ua kom tau raws li qhov xav tau ntawm cov neeg hauv zej zog thiab cov neeg ua haujlwm. Cov kev kawm no tau hloov ntau xyoo dhau los, los ntawm kev qhia tsav tsheb thiab ntaus ntawv mus rau cov cuab yeej thev naus laus zis niaj hnub no.

Nyob hauv Wisconsin Technical College! Provost Slams Cov Xib Fwb thiab Cov Pab; "Peb tsuas Xaiv yuav So Tawm lossis Tuag"

Gateway Technical College zaum nyob ntawm ntug dej ntawm Lake Michigan hauv Racine, Wisconsin. Lub tsev kawm qib siab npog peb lub nroog hauv qab teb sab qab teb xeev Wisconsin suav nrog Kenosha, Racine thiab Walworth. Gateway them nqi nws tus kheej yog “tsev kawm qib siab tus qauv,” muab 65 qhov kev kawm thiab thov tias nws muaj “ze 100% cov tub ntxhais kawm txaus siab” nrog nws 21,000 tus tub ntxhais kawm. Nrog rau cov lej ntawm cov lej no nws yooj yim rau kev xav tias lub tsev kawm qib siab yog qhov chaw hloov kho thiab tshiab los kawm thiab ua haujlwm.