ຂໍ້ກໍານົດແລະເງື່ອນໄຂ

 1. ການບໍ່ລະເມີດລິຂະສິດ
  ຜູ້ຂຽນພິສູດວ່າບົດຂຽນໃດໆທີ່ຖືກສົ່ງລົງເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານສື່ສານບໍ່ໄດ້ລະເມີດສິດທິຂອງບຸກຄົນອື່ນ. ຖ້າມີແຫລ່ງອື່ນອ້າງອີງ, ແຫລ່ງຂໍ້ມູນຕ້ອງຖືກອ້າງອີງຢ່າງຈະແຈ້ງ (ແລະເຊື່ອມໂຍງກັບເວລາທີ່ເປັນໄປໄດ້) ແລະຂໍ້ອ້າງອີງຕ້ອງຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງ Fair Use.
 2. ຄວາມມຸ້ງ ໝັ້ນ ໃນຄວາມຖືກຕ້ອງ
  ຜູ້ຂຽນຢັ້ງຢືນວ່າຂໍ້ເທັດຈິງທັງ ໝົດ ໃນບົດຂຽນທີ່ສົ່ງໃຫ້ສື່ຊຸມຊົນຂ່າວແມ່ນຖືກຕ້ອງກັບຄວາມຮູ້ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງລາວ.
 3. ເວັບໄຊທ໌ຂອງຜູ້ຂຽນ, ໂປຼໂມຊັນແລະເອກະສານອື່ນໆ
  •ເວບໄຊທ໌ຂອງຜູ້ຂຽນ, ເຊິ່ງຂ່າວສານສື່ສານທີ່ຈະຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ເຊື່ອມໂຍງ, ອາດຈະບໍ່ມີຂໍ້ມູນໃດໆທີ່ຜິດກົດ ໝາຍ, ການ ຈຳ ແນກເຊື້ອຊາດຫລືຮູບພາບລາມົກ.
  ຜູ້ຂຽນຕ້ອງໄດ້ອ້າງເອົາ ຄຳ ຮຽກຮ້ອງຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບບັນທຶກຕິດຕາມການລົງທືນຂອງພວກເຂົາທີ່ຖືກລະບຸໄວ້ໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຂົາ, ຖ້າມີການຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວ.
  ຜູ້ຂຽນອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຄ້ ຳ ປະກັນຫຼືການຄາດເດົາຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຜົນງານຂອງຕະຫຼາດທີ່ຜູ້ຈອງຈົດ ໝາຍ ຂ່າວທີ່ຈ່າຍເງິນຫລືບໍລິການອື່ນໆສາມາດຄາດຫວັງໄດ້.
  •ເວບໄຊທ໌ຂອງຜູ້ຂຽນຕ້ອງບໍ່ມີພາສາທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບຮຸ້ນ, ຕົວຢ່າງ,“ ບັ້ງໄຟ” ຫຼື“ ກຳ ນົດທີ່ຈະເພີ່ມຂື້ນ.”
 4. ຄຸນວຸດທິຂອງຜູ້ຂຽນ
  •ຄຸນວຸດທິຂອງຜູ້ຂຽນ: ຜູ້ຂຽນພິສູດວ່າພວກເຂົາໄດ້ເປີດເຜີຍໃນຊີວະປະຫວັດຂອງຜູ້ຂຽນຖ້າພວກເຂົາເຄີຍຖືກຕັດສິນວ່າມີຄວາມຜິດ.
 5. ຂໍ້​ມູນ​ສ່ວນ​ຕົວ
  •ຊື່, ທີ່ຢູ່, ວັນເດືອນປີເກີດ, ແລະເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານອາດຈະຖືກສົ່ງໄປຫາລະບົບການຢັ້ງຢືນຂອງບຸກຄົນທີສາມທີ່ປອດໄພ. ມັນຈະຖືກສົ່ງໄປກວດສອບເອກະລັກຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນແລະຈະບໍ່ຖືກແບ່ງປັນ, ຂາຍ, ຫລືຖືກທາລຸນ.