ຂ່າວຊຸມຊົນໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນຫລາຍກວ່າ 100 ພາສາ

ຂ່າວຊຸມຊົນໃຫ້ການແປແລະເຜີຍແຜ່ຂ່າວ, ການຄົ້ນຄວ້າຕະຫລາດແລະ blog ຂອງທ່ານເປັນ 104 ພາສາທົ່ວໂລກຕໍ່ໄປນີ້. ຕີທຸງ ໜຶ່ງ ໃນ ຈຳ ນວນ 100 ທຸງໃນແຖບເລື່ອນລົງໄປທາງຂວາ.