Paskah - Ahad Paskah

  • Tanpa kebebasan rohani anda adalah hamba.
  • Paskah dan Paskah adalah cuti demi kebebasan rohani.
  • Musa telah bangkit pada Zaman Baru untuk membawa kebebasan rohani kepada manusia.

Orang Yahudi akan menamatkan perayaan musim Paskah pada hujung minggu ini. Minggu Paskah bermula ketika Paskah berakhir. Tidak dinafikan bahawa agama Yahudi dan Kristian mempunyai akar yang sama. Kedua agama Yahudi dan Kristian memberi penghormatan kepada Lima Kitab Musa. Lima buku Musa bermula dengan kisah penciptaan. Tuhan menciptakan dunia dalam enam hari dan pada hari ketujuh dia beristirahat yang disebut Sabat. Adam lelaki pertama adalah kemuncak enam hari penciptaan. Sabat hari ketujuh mewakili kedamaian yang lengkap dan menyeluruh antara Tuhan, manusia dan ciptaannya. Sabat yang kekal adalah tujuan bagi seluruh umat manusia.

Rabbi Odesser menerima sepucuk surat dari Rabbi Nachman yang ditulis kepadanya dua ratus tahun setelah kematiannya. Orang Yahudi hari ini mempercayai kebangkitan Rabbi Nachman.

Kitab Injil Yahudi menekankan kepada Kristian, kesempurnaan Adam sebagai manusia pertama dan kehadirannya di Taman Eden. Adam dan Hawa terpaksa meninggalkan euforia Taman Eden ketika mereka melahirkan secara semula jadi yang disebut oleh Kristiani sebagai dosa awal. Kekristianan terutama kepercayaan Katolik yang diperhatikan oleh orang Kristian Katolik Roma di tempat Vatikan yang pemimpinnya sekarang Paus Fransiskus mengikuti ajaran Yesus mengenai pentingnya pilihan selibat bagi para imam dan biarawati sebagai penebusan dosa awal Adam dan Hawa.

Agama Yahudi tidak melihat kembali sebelum dosa yang ditulis dalam Alkitab tetapi berharap dapat menerima dosa awal sebagai kehendak Tuhan. Agama Yahudi menerima kenyataan hidup yang manusia hidup di dunia yang tidak sempurna. Melalui agama Yahudi, Hukum Musa Yahudi bekerja untuk membangun di dunia yang tidak sempurna ini sebagai tempat kediaman bagi Tuhan yang menggunakan etika dan moral yang diajarkan oleh Musa di Gunung Sinai kepada orang-orang Yahudi. Sebahagian dari pencapaian tujuan ini adalah membangun kembali bait suci di Yerusalem.

Kekristianan juga menerima ketidaksempurnaan dunia ini, lelaki dan wanita yang dilahirkan dalam dosa dengan usaha mendekati seluruh umat manusia untuk mengajar dunia betapa pentingnya moral dan keadilan. Katolik terbahagi kepada dua alam rohani yang wujud iaitu keluarga dan keluarga. Agama Yahudi akan berdebat dengan orang Kristian bahawa setelah dosa awal orang tidak lagi berada di tahap kesucian Adam dan Hawa untuk melakukan usaha untuk berselawat. Alkitab mengajar bahawa Adam dan Hawa diciptakan telanjang sebagai simbol kesucian seksual mereka.

Agama Yahudi menganggap kesucian keluarga suci. Di dalam hukum Musa ada tertulis undang-undang sumbang mahram. Persetubuhan adalah hubungan terlarang. Salah satu hubungan terlarang bagi orang Yahudi ialah berkahwin. Orang Yahudi telah diberikan oleh Tuhan dan Musa kewajiban untuk menguduskan keturunan suci mereka anak-anak Abraham, Ishak dan Yakub nenek moyang mereka. Keturunan dihubungkan dengan salasilah.

Alkitab telah memberi orang Yahudi cara kesucian keluarga untuk memelihara, memelihara dan memelihara gen nenek moyang mereka. Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk menyunat kedua anaknya, Ismael dan Ishak; kedua-duanya menjadi bangsa suci melalui para nabi Muhammad dan Musa. Orang Kristian tidak mempunyai kewajipan menyunatkan anak-anak mereka. Penyucian sunat berkaitan dengan kesucian keluarga.

Ada kisah dalam Kejadian 38, kedua anak Yehuda dihukum kerana mengabaikan berkahwin dengan isteri mereka. Dengan tidak menghasilkan, mereka bersalah menumpahkan air mani mereka dengan sia-sia. Menumpahkan air mani dengan sia-sia disebut dalam agama Yahudi sebagai dosa yang dahsyat. Perjanjian Lama memaksa orang Yahudi untuk berkahwin dan membuat keluarga. Agama Yahudi adalah agama keluarga kebangsaan. Israel adalah sebuah bangsa di dunia keluarga nenek moyang Yahudi.

Menurut agama Kristian, keperluan nasionalisme dan agama berasal dari ketidaksempurnaan manusia dan dosa awal. Hubungan Adam manusia pertama sebelum dosa adalah hubungan tertinggi tanpa motif mementingkan diri sendiri. Mempertahankan cita-cita yang lebih tinggi dalam agama Kristian tidak dapat menghalang agama Kristian menjadi kebangsaan ketika agama Kristian diterima oleh orang Rom.

Orang-orang Yahudi yang hampir terhubung dengan keluarga dan bangsa mereka tidak berusaha mencapai cita-cita yang lebih tinggi ini tentang ketidak-mementingkan diri sendiri dengan Adam menjadi teladan. Orang Yahudi akan berdebat dengan para sarjana alkitabiah Kristian bahawa bahkan Paus tidak dapat mencapai tahap Adam sebelum dosa. Oleh kerana menumpahkan benih sia-sia dianggap sebagai dosa oleh orang Yahudi, usaha untuk kembali kepada kesucian Adam dilupakan. Bahkan Adam yang paling sempurna tidak dapat menahan godaan dan makan dari pohon terlarang.

Kabballah mengajarkan rahsia sepuluh pancaran Tuhan yang disebut pohon kehidupan. Kebebasan rohaniah sephira yang disebut Kether atau Mahkota adalah sumber pokok kehidupan.

Tuntutan bahawa Yesus dilahirkan melalui konsepsi yang tidak jelas disangkal oleh Islam dan Yahudi. Musa dan Elia mencapai tahap kesempurnaan rohani manusia setinggi mungkin yang dilahirkan dari dua orang tua. Yesus dipanggil anak lelaki dan kadang-kadang anak Tuhan. Manusia mempunyai jiwa dan raga. Jiwa lahir dari percikan kekudusan yang saleh. Tubuh lahir dari dua ibu bapa iaitu perpaduan lelaki dan wanita.

Penyokong falsafah Kristian dan bahkan dalam teks esoterik dalam Yudaisme terutama Zohar, orang-orang kudus dihormati kerana berusaha mencapai kesempurnaan Adam. Musa berpuasa empat puluh hari empat puluh malam. Elia berpuasa empat puluh hari. Nabi Yesaya menghormati idealisme Kesatuan dan Kedamaian Dunia untuk mengatakan bahawa pada zaman Mesianik, "seluruh dunia akan dipenuhi dengan pengetahuan tentang Tuhan." Dunia akan disatukan oleh pengetahuan ini. Ia akan difahami bahawa hidup itu suci. Semua manusia diciptakan menurut gambar Tuhan. Para bhikkhu Kristian memimpin dunia ke arah ini tetapi juga memerlukan kerjasama Yahudi, Islam dan manusia sekular untuk mencapai kesempurnaan Kesatuan dan Keamanan Dunia.

Keluaran bermaksud penebusan atau kebebasan. Dunia yang menghadapi penderitaan virus Corona dan sejarah perang termasuk Perang Dunia II, perlu mencari di dalam jiwa mereka alasan untuk mempercayai Alkitab dan Tuhan. Kepercayaan kepada Alkitab dan Tuhan datang melalui hubungan dengan orang-orang kudus dari semua agama monoteistik yang mempunyai pengetahuan tentang Tuhan dan mengajar kebenaran. Mereka hidup di dunia ini mewakili Tuhan dan firman-Nya.

Tidak ada manusia yang sempurna tetapi beberapa orang telah berusaha keras untuk mencapai kesempurnaan. Mereka telah berhubung dengan Tuhan sebagai sarjana dan nabi. Kesempurnaan hanya dicapai setelah kebangkitan. Kepercayaan Universal mengajarkan bahawa kebangkitan telah dimulai untuk orang-orang kudus suci tertentu. Dalam agama Yahudi pada generasi terakhir diturunkan sepucuk surat dari Rabbi Nachman dari Breslov ditulis kepada muridnya Yisrael Ber dua ratus tahun selepas kematiannya. Kekristianan mempercayai kebangkitan Yesus tiga hari setelah kematiannya.

. Iman sejagat di Zaman Baru memberitakan bahawa Musa telah bangkit dan menari dan bernyanyi bersama dengan Yesus dan Mohammed di bawah kuil suci. Anda tidak boleh bebas di dunia ini sehingga anda mencapai kebebasan rohani.

Paskah dan Paskah adalah cuti untuk menolong seluruh umat manusia mencapai kebebasan Rohani. Kebebasan rohani dan iman sempurna sepenuhnya kepada Tuhan dan akhirat adalah tujuan bagi seluruh umat manusia.

David Wexelman

Rabbi David Wexelman adalah pengarang lima buku mengenai topik Perpaduan dan Keamanan Dunia, dan Kerohanian Yahudi Progresif. Rabbi Wexelman adalah ahli Kawan Amerika Maccabee, sebuah organisasi amal yang menolong orang miskin di Amerika Syarikat dan di Israel. Sumbangan boleh ditolak cukai di Amerika Syarikat.
http://www.worldunitypeace.org

Sila tinggalkan balasan anda