Terma & Syarat

 1. Bukan Pelanggaran Hak Cipta
  • Penulis membuktikan bahawa apa-apa artikel yang dikemukakan untuk penerbitan kepada Berita Komuniti tidak melanggar hak mana-mana pihak lain. Jika sumber-sumber lain dipetik, sumber mesti dinyatakan dengan jelas (dan dikaitkan dengan jika mungkin) dan petikan mesti berada dalam parameter Penggunaan Sederhana.
 2. Komitmen terhadap Ketepatan
  • Penulis mengesahkan bahawa semua fakta dalam artikel yang dikemukakan kepada Berita Komuniti adalah tepat dengan yang terbaik dari pengetahuannya.
 3. Laman web pengarang, promosi dan bahan lain
  • Laman web pengarang, yang akan disambungkan oleh Berita Komunal, mungkin tidak mengandungi bahan haram, perkauman atau pornografi.
  • Penulis mesti menegaskan secara terbuka sebarang tuntutan mengenai rekod jejak pelaburan mereka yang dinyatakan di laman web mereka, jika tuntutan tersebut dibuat.
  • Penulis tidak boleh membuat apa-apa jaminan atau ramalan yang jelas mengenai prestasi pasaran yang pelanggan boleh menerima buletin atau perkhidmatan lain yang dibayar.
  • Laman web pengarang tidak boleh mengandungi bahasa sensasional mengenai stok, misalnya "roket" atau "ditetapkan untuk melambung tinggi."
 4. Kelayakan Pengarang
  • Kelayakan Pengarang: Pengarang menyatakan bahawa mereka telah didedahkan dalam bio pengarangnya jika mereka pernah disabitkan dengan fitnah.
 5. Data peribadi
  • Nama, Alamat, Tarikh Lahir, dan Nombor Telefon anda boleh dihantar ke sistem pengesahan pihak ketiga yang selamat. Ia hanya akan dihantar untuk mengesahkan identiti anda dan tidak akan dikongsi, dijual, atau didera.