Manfaat Pesakit Meningkatkan Pasaran Sistem Simulasi Pembedahan Robotik Global

Pasaran Sistem Simulasi Pembedahan Robotik Global berjumlah $ 464.8 juta pada tahun 2020 dan dianggarkan berjumlah $ 2.17 bilion pada tahun 2030 dan dijangka mencatatkan CAGR sebanyak 16.9%. Sistem simulasi pembedahan robotik adalah teknologi canggih yang mempunyai banyak potensi untuk mengubah amalan pendidikan pembedahan.

Perkembangan teknologi komputasi yang diperkuat oleh pengetahuan tak terukur tentang fungsi tubuh manusia telah membuat teknologi yang menjengkelkan seperti sistem simulasi robotik.

Perkembangan teknologi komputasi yang diperkuat oleh pengetahuan tak terukur tentang fungsi tubuh manusia telah membuat teknologi yang menjengkelkan seperti sistem simulasi robotik.

Laporan itu " Pasaran Sistem Simulasi Pembedahan Robotik Global, Mengikut Jenis Produk (Platform Simulasi Pembedahan Konvensional & Pembedahan Invasif Minimum dan Platform Simulasi Pembedahan Robotik), Dengan Aplikasi (Pembedahan Umum, Pembedahan Ginekologi, Pembedahan Urologi, Pembedahan Ortopedik, Pembedahan Neurologi, Pembedahan Kardiologi, dan Aplikasi Bedah Lain), Menjelang Akhir Pengguna (Hospital, Institut Akademik dan Hospital Pengajaran, dan Pusat Simulasi Komersial), dan Menurut Wilayah (Amerika Utara, Eropah, Asia Pasifik, Amerika Latin, dan Timur Tengah & Afrika) - Trend, Analisis dan Ramalan hingga 2030 "

Sorotan Utama:

  • Kejadian kesilapan pembedahan global pada tahun 2018 diakui sebanyak 7.9 juta (32.19% kejadian kesalahan perubatan). Pada tahun 2018, 34% pembayaran penyelewengan perubatan AS disebabkan oleh kesalahan pembedahan. Begitu juga, 117,000 kes kesalahan pembedahan dicatatkan di Jerman dan China menyaksikan 2.26 juta kes kesalahan pembedahan pada tahun 2018. Oleh kerana faktor-faktor ini, beban penjagaan kesihatan terhadap ekonomi meningkat dengan pesat.

Pandangan Penganalisis:

Simulasi semakin popular sebagai kaedah yang berkesan untuk latihan dalam penjagaan kesihatan. Walaupun terdapat banyak kos pemasangan dan penyelenggaraan, sejumlah besar pusat simulasi didirikan di seluruh dunia. Jumlah faedah simulasi sebagai alat pengajaran dan pembelajaran telah digariskan sesekali seperti evolusi teknologi yang pantas, peluang untuk pengajaran standard dan pengurangan tempoh latihan, peningkatan keselamatan pesakit kerana pesakit tidak berisiko menghadapi simulator.

Untuk mengetahui trend dan pandangan akan datang yang terdapat di pasaran ini, klik pautan itu

Jumlah faedah simulasi sebagai alat pengajaran dan pembelajaran telah digariskan sesekali seperti evolusi teknologi yang pantas, peluang untuk pengajaran standard dan pengurangan tempoh latihan, peningkatan keselamatan pesakit kerana pesakit tidak berisiko menghadapi simulator.

Pasar sistem simulasi pembedahan robotik global dibahagikan berdasarkan jenis produk, aplikasi, pengguna akhir, dan wilayah.

  • Berdasarkan jenis produk, pasaran sistem simulasi pembedahan robotik global dibahagikan kepada platform konvensional & platform simulasi pembedahan invasif minimum dan platform simulasi pembedahan robotik.
  • Berdasarkan aplikasi tersebut, pasar sasaran dibagi menjadi operasi umum, operasi ginekologi, operasi urologi, pembedahan ortopedik, operasi neurologi, pembedahan kardiologi, dan aplikasi bedah lainnya
  • Berdasarkan pengguna akhir, pasar global diklasifikasikan menjadi hospital, institusi akademik dan hospital pengajaran, dan pusat simulasi komersial.
  • Berdasarkan wilayah, pasar sistem simulasi pembedahan robotik global dibagi ke Amerika Utara, Eropah, Asia Pasifik, Amerika Latin, dan Timur Tengah & Afrika.

Landskap Kompetitif:

Pemain utama yang mengendalikan pasaran sistem simulasi pembedahan robotik global melibatkan 3D Systems, CAE Inc., Intuitive Surgical, Inc., Mentice AB, Mimic Technologies, Inc., Simulated Surgical Systems, LLC, Touch of Life Technologies (ToLTech), VirtaMed AG , Voxel- Man, dan pemain terkemuka VRmagic yang beroperasi di pasar sasaran memfokuskan diri pada kemitraan strategis serta melancarkan jenis produk untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar sasaran. Pada tahun 2018, Persatuan VirtaMed AG dan Arthroscopy Amerika Utara (AANA) menandatangani perjanjian kerjasama dua tahun untuk membuat perkongsian untuk latihan simulasi realiti maya.

Dapatkan Laporan

Santosh M.

Saya pemasar digital dalam pandangan pasaran ramalan.
https://www.prophecymarketinsights.com/