Garis panduan

Kami memudahkan untuk menyerahkan artikel kepada Berita Komuniti. Cukup klik di sini atau pada salah satu daripada banyak butang "Kirim Artikel" di seluruh laman web (Catatan: Jika anda belum membuat akaun penyumbang Berita Komunal, anda perlu melakukannya terlebih dahulu di sini).

Seterusnya anda mesti memilih jenis artikel yang ingin anda serahkan:

  • Artikel eksklusif lebih disukai, iaitu orang yang anda serahkan kepada pasukan Editorial kami untuk penerbitan eksklusif di Berita Komuniti.
  • Artikel adalah artikel yang anda kirimkan kepada tim Editorial kami untuk diterbitkan di Berita Komunal yang juga Anda kirimkan ke blog atau laman web lain yang, bergantung pada isi, ditayangkan dengan lebih agresif.
  • Jawatan blog adalah mereka yang mengandungi kandungan yang anda tidak merancang untuk tunduk kepada pasukan Editorial kami untuk penerbitan.

Biasanya, artikel anda akan diterbitkan dalam masa penyerahan 24, atau dikembalikan kepada anda dengan maklum balas editorial.

Garis Panduan Editorial

Secara umum, inilah yang kita cari dalam memutuskan sama ada atau tidak untuk menyiarkan penyerahan artikel:

Berorientasikan berita: Tulis tentang industri, atau berita runcit dalam sukan, perniagaan, stok, politik, atau lebih. Penyerahan membuat tuntutan mestilah bersumber profesional dengan pautan dan disokong dengan fakta.

Kualiti tinggi: Artikel harus mengandungi pendapat dan analisis yang berkualiti tinggi dan mesti menyampaikan tiga metrik yang berasingan: Memercayai, Dibentangkan Secara Baik dan Boleh Dipraktikkan.

Keaslian: Kami mengharapkan anda untuk menulis tentang isu-isu yang diliputi dengan baik, membawa perspektif baru yang mungkin dilepaskan oleh orang lain. Artikel yang dihasilkan sebahagian besarnya dengan menyalin dan menampal artikel lain, tidak akan diterima.

Tajuk menarik: Tajuk anda adalah penting dan harus mencerminkan kandungan dalam artikel dan juga perlu menarik perhatian pembaca. Tajuk yang tidak menyampaikan janji tajuk akan ditolak.

Bersih: Semua penyerahan mestilah membuktikan bukti, dan bebas daripada kesilapan tatabahasa atau ejaan.

Tiada kandungan promosi: Kami tidak membenarkan kandungan promosi dalam artikel. Bio pendek anda akan berada di bahagian bawah setiap artikel yang anda tulis. Kami membenarkan sehingga maksimum tiga pautan dalam artikel ke maklumat yang relevan secara kontekstual kembali ke blog atau laman web anda dan seberapa banyak pautan yang mungkin untuk membantu membina pangkalan fakta artikel tersebut ke sumber lain yang sangat relevan.

Analisis fundamental: Berikan persekitaran, pengurusan, produk, strategi korporat, atau hasil masa depan yang berdaya saing. Kami mencari pendapat yang baik dan bermaklumat berdasarkan analisis yang ketat. Kami tidak menerbitkan pendapat yang murni.

Faktor manusia: Kami berusaha untuk memilih artikel terbaik untuk dipertimbangkan. Kami berusaha mengekalkan dialog yang terbuka dan konstruktif dengan penyumbang kami, dan bekerjasama rapat dengan penyumbang apabila memungkinkan untuk memastikan penerbitan artikel relevan.

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan tambahan mengenai menjadi penyumbang, sila hantarkan e-mel contributors@communalnews.com dan kami dengan senang hati akan membantu anda.

Kami mengalu-alukan maklum balas mengenai jawatan penyumbang.

Jika anda mendapati ralat atau ingin mempertikaikan sebarang kenyataan, anda boleh memberi maklum balas awam dengan segera di komen di bahagian bawah siaran. Anda juga boleh membuat akaun Penyumbang sendiri dan memberikan pandangan alternatif dengan fakta untuk menyokong hujah anda. Penyumbang berhak atas pendapat mereka. Begitu juga dengan awak.

Sekiranya anda mempunyai kebimbangan mengenai ketepatan Artikel Berita yang diterbitkan di Berita Komuniti, sila ambil langkah-langkah berikut:

  • Hantar pertikaian dengan menghantar e-mel Help@CommunalNews.com. Pastikan anda memasukkan pautan ke artikel yang dipertikaikan.
  • Kenal pasti dengan tepat bahagian mana artikel yang anda pertikaikan (mengutip teks), anda mesti memberikan bukti (pihak ketiga yang netral) bukti apa-apa tuntutan bahawa artikel tersebut secara material salah.