Kelestarian Telah Mengubah Cara Perniagaan Mengendalikan

  • Pengguna mempunyai kesan terbesar terhadap kelestarian.
  • Untuk peningkatan pelanggan, perniagaan mesti menyokong inisiatif hijau.
  • Pemilik perniagaan menjadikan kelangsungan perniagaan jangka panjang sebagai matlamat perniagaan jangka panjang.

Kelestarian dalam perniagaan bukan sahaja idea baru tetapi juga idea yang tren. Dari segi sejarah, pemilik perniagaan dan ahli lembaga selalu menjalankan perniagaan mereka secara bebas, tanpa input pengguna. Hasilnya, mereka memilih idea untuk diterapkan tanpa mempertimbangkan persekitaran. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, ia mula berubah. Pembeli kini mempunyai suara, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan alam sekitar.

Sektor korporat tidak harus menunggu kerajaan membetulkan semua masalah dengan cukai mereka.

Sejak kebelakangan ini, syarikat yang tidak menjaga alam sekitar menjauhkan calon pelanggan. Sebagai contoh, pada masa ini, perniagaan melabur dalam pemproses kad kredit untuk kesinambungan. Perniagaan hari ini banyak dilaksanakan Platform SAAS yang membantu mengatasi masalah perubahan iklim termasuk pengekalan dan penglibatan pelanggan yang lebih baik. Program ini membantu dalam membuat pembayaran berulang untuk projek keberlanjutan. Pengguna juga dapat menetapkan kad kredit mereka pada sistem.

Kesan Pengguna Terhadap Kelestarian

Pengguna mempunyai kesan terbesar terhadap kelestarian. Kepercayaan pengguna mempengaruhi pilihan mereka untuk membeli dari mana. Sebagai contoh, pengguna akan sentiasa menghargai dan membeli dari perniagaan yang menyokong inisiatif hijau. Apabila mereka percaya membeli tempatan, mereka selalu membeli produk tempatan. Oleh itu, kehendak pelanggan mempengaruhi kelestarian. Oleh itu, untuk peningkatan pelanggan, perniagaan mesti menyokong inisiatif hijau.

Amalan perniagaan yang berterusan memastikan perniagaan mengurangkan kos operasi mereka. Oleh itu, perniagaan mesti menyedari bagaimana cara "hijau". Mereka perlu tahu apa yang harus digunakan dan apa yang hendak dibeli. Sebagai contoh, perniagaan yang menggunakan sistem pencahayaan yang cekap mendapat pengurangan bil elektrik. Juga, dengan menggunakan semula bahan, perniagaan mengelakkan pembaziran dan membelanjakan lebih sedikit. Secara automatik, perniagaan dapat menjaga alam sekitar.

Kepercayaan dan Kad Kredit Pengguna

Pengguna membelanjakan apa yang mereka percayai. Mereka lebih cenderung membelanjakan atau melabur dalam perniagaan yang sesuai dengan nilai mereka. Mereka cenderung untuk mengelakkan perniagaan atau jenama yang bertentangan dengan kepercayaan mereka. Oleh itu, tidak menghairankan bahawa kebanyakan pengguna sanggup membelanjakan lebih banyak produk yang lebih lestari. Mereka juga bergaul dengan perniagaan yang menyokong kelestarian.

Pemilik perniagaan harus menerapkan kelestarian dalam model perniagaan mereka. Ini akan memastikan bahawa mereka menarik lebih banyak pembeli dan pelabur. Pelanggan dan pelabur mencari perniagaan yang merangkumi kelestarian. Peningkatan jumlah pelanggan dan pelabur membawa kepada pertumbuhan kewangan. Oleh itu, adalah penting bagi perniagaan untuk mempertimbangkan nilai pelanggan. Ini membawa hasil positif bagi perniagaan, pembeli, dan lingkungan.

Kelestarian adalah Masa Depan

Dalam masa terdekat, hanya perniagaan yang mengikuti amalan lestari yang akan berjaya. Ini kerana orang akan lebih mengetahui kesannya terhadap alam sekitar. Oleh itu, perniagaan baru mesti menggunakan operasi yang memberi kesan positif kepada persekitaran. Masa depan akan menyaksikan pelanggan menahan diri dari perniagaan yang operasinya merosakkan persekitaran. Oleh itu, perniagaan tidak boleh melakukan aktiviti yang memberi kesan negatif kepada persekitaran.

Terdapat banyak cara perniagaan dapat memberi kesan positif kepada alam sekitar. Mereka harus menggunakan teknik mudah mesra alam. Sebagai contoh, menaja pasukan tempatan, dan juga organisasi bukan keuntungan, adalah kunci. Beralih ke bahan berasaskan kertas seperti straw atau cawan boleh menjadi kaedah kecil tetapi bagus untuk memulihara alam sekitar. Juga, mengatur pembersihan bandar adalah cara lain.

Kelestarian perniagaan jangka panjang

Ketidakpercayaan dalam mewujudkan persekitaran yang lestari di tempat kerja oleh pemilik perniagaan tidak lagi berlaku. Dengan lebih banyak kesedaran dan pengetahuan mengenai manfaat mengamalkan gaya hidup, pemilik perniagaan menjadikan kelangsungan perniagaan jangka panjang sebagai matlamat perniagaan jangka panjang. Oleh itu, sangat memuaskan bagi pemilik perniagaan untuk mengetahui bahawa mereka mempengaruhi pekerja mereka dan generasi akan datang secara positif.

Amalan perniagaan yang berterusan memastikan perniagaan mengurangkan kos operasi mereka.

Kesinambungan dan ketaksamaan

Kesinambungan memberi tumpuan untuk membina ekonomi yang adil. Sektor korporat tidak harus menunggu kerajaan membetulkan semua masalah dengan cukai mereka. Perniagaan harus fokus pada peningkatan perkhidmatan awam seperti sektor kesihatan dan pendidikan. Ini menyelesaikan ketidaksamaan dalam jangka masa panjang. Dunia korporat juga dapat menawarkan sebahagian pemilikan syarikat kepada pekerja untuk membantu mengatasi ketidaksamaan pendapatan, misalnya melalui pemilikan saham.

Inovasi di dunia baru

Inovasi melibatkan perubahan. Pertama, inovasi melibatkan cara perniagaan beroperasi dan produk dan perkhidmatan yang mereka tawarkan. Oleh kerana kekurangan sumber manusia dan sumber semula jadi, syarikat perlu memastikan mereka menguruskan sumber yang ada dengan berkesan dan berkesan. Pemilik perniagaan harus berhati-hati dengan tindakan mereka dan mengajar pekerja mereka untuk menerapkan masa depan yang hijau dan lestari.

Mana-mana syarikat yang mempunyai niat untuk berniaga dengan baik perlu menggunakan dasar kelestarian. Perniagaan harus mengembangkan rancangan keberlanjutan yang harus dirancang, disetujui, dikembangkan, dan disampaikan kepada semua pihak yang berkepentingan. Walau bagaimanapun, perniagaan perlu menetapkan matlamat keberlanjutan yang wajar, praktikal, dan dapat dicapai. Matlamat perniagaan mesra alam yang kukuh dan bereputasi sangat menarik dan bergaya bagi pelabur dan pelanggan baru dan sedia ada.

Kelestarian dan pekerja anda

Kesimpulannya, kelestarian mendorong dan mendorong perniagaan untuk menjadi lebih baik. Pekerja korporat dengan senang hati akan selaras dengan tujuan dan nilai tersebut. Memiliki kelestarian jangka panjang sebagai salah satu nilai syarikat bermaksud setiap pihak berkepentingan mematuhi nilai. Walau bagaimanapun, nilai-nilai harus dipengaruhi dan dikendalikan dengan sewajarnya oleh orang yang bertanggungjawab. Dalam jangka masa panjang, perubahan itu membuahkan hasil.

Lynda Arbon

Lynda Arbon adalah blogger kesihatan yang bersemangat dan bersemangat. Dia suka mengemas kini trend kesihatan dan blog. Hiburan kegemarannya adalah mempelajari sejarah dan menyelesaikan teka-teki silang kata. Ikuti dia di Twitter.

Sila tinggalkan balasan anda