Tuhan Memerintah Dunia - Tuhan Mahukan Kedamaian

  • Tuhan mahukan kebebasan; dia mahu juga agama.
  • Tuhan itu satu dan sendirian yang tidak dapat dituntut oleh Mesias.
  • Kerajaan Tuhan dikongsi oleh semua agama yang diturunkan di Gunung Sinai.

Tuhan memerintah dunia. Tuhan tidak akan berkompromi dengan kebenaran. Kebenaran adalah salah satu nama Tuhan. Kedamaian adalah nama Tuhan yang lain. Setiap hari Tuhan memperlihatkan kerendahan hatinya. Dalam kerendahan hati, Tuhan memberikan pilihan bebas kepada manusia. Tuhan adalah bapa; dan manusia adalah anak-anaknya. Bapa mahu anak-anaknya menikmati pemberian hidup. Pemberian hidup ada dalam dua dunia. Ia bermula dengan dunia fizikal ini dan terus menuju ke alam kewujudan lain, iaitu kewujudan jiwa dan roh. Si ayah mengawasi anak-anaknya. Dia membenarkan mereka memilih tetapi berfungsi di latar belakang untuk membimbing mereka membuat keputusan yang tepat.

Saudara perempuan Kristian yang suci. Mereka hanya dibenarkan mengasihi Tuhan mereka.

Pada akhirnya, Tuhan menghendaki setiap manusia mengetahui bahawa dia adalah ayah mereka, raja mereka, dan Tuhan. Wahyu Tuhan di bumi adalah karya penciptaan enam ribu tahun. Penciptaan mungkin selama berbilion tahun. Sejarah manusia hanya untuk enam ribu tahun; sejarah yang dicatatkan dalam Alkitab. Alkitab dalam Kejadian mengajarkan, dalam enam hari Tuhan menciptakan langit dan bumi dan pada hari ketujuh dia berehat. Setiap hari dianggap seribu tahun. Hari ketujuh adalah hari istirahat dan kedamaian abadi di akhirat yang disebut Sabat abadi.

Ramai orang sekular memanggil manusia sebagai Homo sapiens yang berasal dari kera. Kehidupan mereka dikhaskan untuk kelangsungan hidup spesies dan kesempurnaan kehidupan material. Mereka tidak melihat lebih dalam untuk melihat cahaya dalaman jiwa. Cahaya batin jiwa dinyatakan melalui Mesias. Alkitab bermula, Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Penciptaan terbahagi kepada dua alam kewujudan iaitu langit dan bumi. Syurga adalah wujudnya makhluk ghaib. Bumi adalah aspek semula jadi penciptaan yang dapat diukur oleh sains dan fizik. Penemuan perkara ghaib memerlukan seorang guru, seorang guru rohani.

Tempat pertama untuk mencari ghaib adalah pada diri anda sendiri. Penemuan supranatural telah dicatat di bumi dalam kitab suci. Taurat yang diberikan kepada orang-orang Yahudi oleh Tuhan kepada Musa mengungkapkan adanya di empat peringkat iaitu empat dunia termasuk dunia semula jadi ini bumi. Setiap dunia rohani adalah wujud yang lain hingga tercapai kesempurnaan segala sesuatu yang ada pada manusia Supernal. Manusia Supernal adalah permulaan penciptaan dan penyataan Manusia Supernal adalah akhir dan tujuan segala-galanya.

Manusia supernal juga dipanggil Tuhan oleh orang Yahudi dan Islam. Alkitab dimulai dengan huruf Beit huruf kedua dari Huruf Ibrani yang nombor dua untuk mengajar bahawa Tuhan dikenal dengan dua cara yaitu sebagai Manusia Supernal, dan sebagai Tuhan yang maha kuasa yang tidak diketahui. Pewahyuan Tuhan sebagai manusia supernal dihubungkan dengan wahyu Mesias. Mesias dinyatakan dalam dua alam kewujudan iaitu langit dan bumi. Mesias surga adalah Mesias dari aspek Tuhan yang disebut rahmat.

Mesias bumi adalah aspek Tuhan yang disebut keadilan. Orang-orang Yahudi membawa Hukum Kehakiman Tuhan ke dunia di Gunung Sinai. Mesias Hukum Tuhan, Mesias Bumi yang bersatu dengan surga adalah hakikat kesempurnaan hamba Tuhan, mengajarkan undang-undang dan perintah Taurat dan rahsia Tuhan yang tersembunyi di dalam Taurat yang disebut Kabbalah. Mesias Syurga juga disebut Mesias anak Yusuf adalah hubungan dengan Iman Sejagat sementara Mesias Hukum adalah penghubung bagi seluruh umat manusia dengan agama. Dalam kerohanian ada iman dan agama.

Wanita Yahudi menyalakan lilin Sabat pada hari Jumaat malam dalam pertobatan kerana bahagian mereka dalam dosa awal. Mereka mahu melahirkan anak-anak Yahudi dan membuat keluarga.

Alkitab bermula dengan penciptaan Adam ciptaan Tuhan tanpa dosa dari debu bumi. Penciptaan Adam melalui kebangkitan. Melalui kebangkitan dinyatakan kesempurnaan Adam dan kesempurnaan semua anak Adam. Kebangkitan menghubungkan dengan Tuhan melalui bumi yang bersatu dengan syurga. Permulaan wahyu Tuhan di bumi bermula dengan agama yang mengajar ketakutan kepada Tuhan. Manusia tidak dilahirkan sempurna dan perlu mencari kesempurnaannya yang bermula dengan mengikuti ajaran Alkitab. Apabila waktunya tepat, dia akan menemukan Mesias yang akan mengantarnya ke alam surga yang merupakan cinta kepada Tuhan dan iman yang sempurna.

Agama sahaja tidak cukup untuk mencapai tahap keimanan yang tertinggi. Agama mempunyai batasan yang merupakan tujuan menuntut ketuanan yang merupakan kebalikan dari kerendahan hati. Setiap agama mengaku satu-satunya cara untuk mencapai Tuhan. Mengaku sebagai satu-satunya cara untuk mencapai Tuhan meletakkan batasan kepada Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan adalah rahmat dan kebebasan dan tidak dapat dibatasi. Guru kebenaran mengungkapkan aspek Tuhan yang disebut kebebasan rohani. Kebebasan rohani, kepercayaan Universal disatukan dengan agama.

Agama datang ke dunia di Gunung Sinai pemberian Sepuluh Perintah. Terdapat dua set dari Sepuluh Perintah yang dicatat dalam Alkitab. Set pertama dipecahkan oleh Musa pada masa orang-orang menyembah Anak Lembu Emas. Kumpulan tablet kedua diberikan sebagai pengganti tablet pertama. Tablet pertama adalah penyataan Universal Faith. Tablet kedua diberikan khusus kepada orang-orang Yahudi undang-undang dan perintah undang-undang Yahudi untuk menjadi agama bagi mereka untuk menjadikan mereka bangsa di bawah Tuhan.

Dalam undang-undang Yahudi, hukum Musa adalah perintah untuk tidak mengubah undang-undang dan memerangi pengaruh luar yang merupakan ancaman terhadap agama Yahudi yang ingin mengubah agama Yahudi. Usaha untuk mengubah agama Yahudi telah gagal; tetapi agama-agama lain telah didirikan di dunia yang mempercayai Tuhan Yang Esa. Terdapat persaingan antara agama-agama ini, Tuhan memerintah dunia. Tuhan dinyatakan melalui iman sejagat yang menggabungkan secara harmoni dan mengasihi agama-agama ini dan para nabi mereka. Musa memulakan wahyu Tuhan di bumi di Gunung Sinai. Zaman agama yang baru dinyatakan melalui Yesus Mesias dan kebangkitannya. Kepercayaan Universal menghubungkan dengan kebangkitan. Kebangkitan adalah cahaya rohani Adam yang diciptakan suci tanpa dosa.

Pemeteraian Perjanjian Abraham di Washington.

Kebangkitan Musa tersembunyi di dalam Alkitab; kuburnya disembunyikan. Hari ini kebangkitan Musa menyatukan dua sisi kerohanian iaitu Kristian dan Islam dan para nabi mereka Mohammed dan Yesus. Mereka disatukan bersama dalam damai dengan ayah dari semua manusia Adam. Hubungan dengan Tuhan melalui kebangkitan para nabi memberikan kepada semua umat manusia kebebasan rohani yang dimiliki Adam di Taman Eden. Hukum Tuhan yang diberikan kepada Musa masih berlaku tetapi tidak sebagai perintah tetapi sebagai nasihat rohani. Nasihat yang sama diberikan kepada Adam dan Hawa agar tidak makan dari Pohon Pengetahuan. Memanggil Muhammad sebagai nabi terakhir adalah benar sehingga datangnya nabi Baha "i yang mengungkapkan Kepercayaan Sejagat kepada Islam. Mengaku bahawa Yesus Mesias adalah Tuhan yang benar hingga dinyatakan Mesias Hukum Musa dalam agama Yahudi. Menyebut Israel satu-satunya bangsa Tuhan adalah benar sehingga datang Islam. Hanya Tuhan yang satu dan selamanya. Adam adalah raja dunia di Taman Eden sehingga ular itu memujuk isterinya untuk memberinya buah terlarang. Adam bukan Tuhan tetapi anak Tuhan. Manusia adalah anak-anaknya. Orang tidak sempurna; hanya Tuhan yang sempurna.

Tuhan mahukan agama tetapi dia juga mahukan kebebasan. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas kebebasan dari umat manusia yang mempercayai kebangkitan para nabi dan pada Adam manusia pertama tujuan penciptaan. Musuh kebebasan adalah fasis, komunisme, dan ekstremis agama yang menyangkal bahawa Tuhan memerintah dunia. Kebebasan tidak bermaksud anarki. Kebebasan adalah karunia untuk ditambahkan ke dalam Hukum, belas kasihan ditambahkan ke keadilan. Tidak ada lagi tempat untuk pembunuhan beramai-ramai dalam agama dan ekstremisme nasional.

Tuhan itu satu. Adam mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatannya. Dia tidak diizinkan untuk mencintai sesiapa atau perkara lain hanya Tuhan. Dia merasakan buah terlarang itu dan jatuh cinta pada Hawa. Ini adalah perzinaan; ini adalah penyembahan berhala. Tuhan mengampuni Adam tetapi dia meninggalkan Taman Eden sementara untuk tujuan lain untuk membangun bagi Tuhan tempat tinggal di bumi bersama isterinya Hawa dan anak-anak mereka. Nama Tuhan adalah kebenaran; nama Tuhan adalah kedamaian. Adam kembali kepada hakikatnya di Taman Eden setelah kebangkitan orang mati. Kekristianan mengakui dosa awal. Dosa awal ditulis dalam Taurat. Dalam agama Yahudi itu adalah rahsia tersembunyi tetapi dinyatakan dalam Zohar, agama Yahudi yang esoterik. Esau Rom menganut agama Kristian untuk menjadi agamanya. Jacob mempunyai dua nama Jacob dan Israel. Ini adalah dua kesedaran. Israel menerima kebenaran dosa awal. Jacob menekan kebenaran sejagat untuk menjadi bangsa yang terpisah. Mohammed menyebutkan dosa awal dalam Al-Quran tetapi tidak menganggapnya penting hari ini. Terdapat peperangan antara ideologi ini. Biarkan ada kedamaian menyanyikan Rabbi Shlomo Carlbach.

David Wexelman

Rabbi David Wexelman adalah pengarang lima buku mengenai topik Perpaduan dan Keamanan Dunia, dan Kerohanian Yahudi Progresif. Rabbi Wexelman adalah ahli Kawan Amerika Maccabee, sebuah organisasi amal yang menolong orang miskin di Amerika Syarikat dan di Israel. Sumbangan boleh ditolak cukai di Amerika Syarikat.
http://www.worldunitypeace.org

Sila tinggalkan balasan anda