ကျွန်ုပ်အတွက်မည်သည့်စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းသည်မှန်ကန်သနည်း။

 • ကွဲပြားသောစီမံကိန်းများစွာရှိသော်လည်း၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ၎င်းကိုနည်းစနစ်တွင်ရွေးချယ်မှုများကအဓိကအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။
 • စီမံကိန်း၏တရားဝင်စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ်များသည်စီမံချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်တင်းကျပ်သောဖွဲ့စည်းပုံကိုပေးသည်။ အကျိုးကျေးဇူးများဖြင့်စီမံကိန်း၏အဆင့်တစ်ခုစီတိုင်းတွင်တိုးတက်မှုကိုအချိန်ကာလ၊ ဘတ်ဂျက်နှင့်အစတွင်ဖော်ပြထားသောရလဒ်များအရတိုးတက်မှုကိုအလွယ်တကူတိုင်းတာနိုင်သည်။
 • စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ်များနှင့်ဆက်စပ်သောအတိုကောက်ဝေါဟာရများနှင့်အတိုကောက်အရေအတွက်သည်အလွန်ကွဲပြားသောဘာသာစကားနှင့်တူနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ကိုယ်တိုင်နည်းနာများထက်အမည်များကိုစာဝှက်ရန်အချိန်ပိုကုန်သည်။

လွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်အတွင်းစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုသည်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်နည်းပညာနယ်ပယ်မှအခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားလုံးသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ စီမံကိန်းများသည်တိုင်းတာထားသောမဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့်ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရလဒ်များကိုရရှိရန်အတွက်အသုံး ၀ င်သည်။ သက်ဆိုင်သူများအနေဖြင့်ပိုမိုကြီးမားသောစီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များနှင့်အညီနောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်နှင့်ဘတ်ဂျက်ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဤအသွင်ကူးပြောင်းမှုသည်စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုနှုန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးကြီးထွားလာသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုထင်ဟပ်ပြခြင်းနှင့်လက်ရှိအဖွဲ့အစည်းများအသုံးပြုနေသောစီမံကိန်းများထက်ပိုမိုကောင်းမွန်၊ အကျိုးရှိသော၊

Project Management Institute ၏စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ်၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်“ စည်းကမ်းတကျလုပ်ဆောင်နေသူများမှအသုံးပြုသောကျင့်ထုံးများ၊ နည်းစနစ်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများစနစ်တစ်ခု” ဖြစ်သည်။ သို့သော်နည်းစနစ်တစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုသည်ကိုဖော်ပြသောအရာတစ်ခုခုရှိရမည်။

ယေဘုယျအားဖြင့်စီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကုမ္ပဏီများအတွက်စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များကိုပြည့်မီစေရန်အရင်းအမြစ်များကိုခြေရာခံရန်နှင့်စီမံရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သို့သော်အချို့သောစက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ စီမံချက်မန်နေဂျာများသည်စီမံချက်ပျက်ကွက်မှုကိုလျော့ပါးစေရန်ကြိုးစားသည့်နည်းတစ်နည်းမှာ၎င်းတို့၏စီမံကိန်းကိုတရားဝင်စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ်ဖြင့်တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်။

စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း။

တစ် ဦး ချင်းစီနည်းစနစ်များကိုမဖျက်သိမ်းခင်စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ်သည်အဘယ်အရာဖြစ်ကြောင်းနှင့်မည်သည့်စီမံကိန်းကိုမဆိုထိရောက်သောစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှအခြေခံကျသည်ကိုအတိအကျနားလည်ရန်အထောက်အကူဖြစ်သည်။

Project Management Institute ၏စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ်၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်“ စည်းကမ်းတကျလုပ်ဆောင်နေသူများမှအသုံးပြုသောကျင့်ထုံးများ၊ နည်းစနစ်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများစနစ်တစ်ခု” ဖြစ်သည်။ သို့သော်နည်းစနစ်တစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုသည်ကိုဖော်ပြသောအရာတစ်ခုခုရှိရမည်။

မတူညီသောစီမံကိန်းများစွာရှိသော်လည်း၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ဤနည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှုများမှအဓိကအားဖြင့်မတူညီသောအခြေခံမူများ၊ မူဘောင်များနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များမည်သို့ကျင့်သုံးပုံနှင့်ဤစီမံကိန်းကိုမည်ကဲ့သို့အကောင်အထည်ဖော်သည်ကိုဖော်ပြသည်။ အောင်မြင်မှု။

စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ်ဆိုသည်ကိုတိကျသောငြင်းခုံမှုများစွာရှိသည်။ အချို့သောစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ်များသည် Agile ကဲ့သို့သောအခြေခံကျသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုရိုးရှင်းစွာသတ်မှတ်ပြီးအချို့မှာမူ“ အပြည့်အဝအဆင့်” စံသတ်မှတ်ထားသောအခြေခံမူများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်သော Prince2 ကဲ့သို့သောဖော်ပြချက်များကိုဖော်ပြသည်။ အချို့သည်သူတို့၏စံချိန်စံညွှန်းများစာရင်းတွင်ကျယ်ပြန့်စွာရှိပြီးအချို့မှာ Scrum ကဲ့သို့အလွန်ပေါ့ပါးသည်။ လက်တွေ့အားဖြင့်၊ တက်ကြွသောစီမံချက်မန်နေဂျာအများစုသည်လက်တွေ့အားဖြင့်စီမံကိန်းကိုဘတ်ဂျက်နှင့်အချိန်မီအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ရန်အတွက်အသုံးပြုသောအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်မူဘောင်အဖြစ်နည်းစနစ်ကိုသတ်မှတ်လိမ့်မည်။

ဒါ့အပြင်ဖတ်ရန်: Prince2 သင်တန်း

တရားဝင်စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုသင့်သည့်အကြောင်းရင်းများ

စီမံကိန်း၏တရားဝင်စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ်များသည်စီမံချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်တင်းကျပ်သောဖွဲ့စည်းပုံကိုပေးသည်။ အကျိုးကျေးဇူးများဖြင့်စီမံကိန်း၏အဆင့်တစ်ခုစီတိုင်းတွင်တိုးတက်မှုကိုအလွယ်တကူတိုင်းတာနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်ကြီးမားသောအသင်းအဖွဲ့များတွင်ကြီးမားသောအဖွဲ့များကိုစီမံကိန်းပြီးဆုံးခြင်းဟုမှတ်ယူကြလိမ့်မည်။ စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ်များသည်အန္တရာယ်ရှိသောဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အလားအလာရှိသောစရိတ်ကြီးကြီးမားမားကိုဆန့်ကျင်။ တည်ထောင်ရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊

စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ်မရှိဘဲငွေ၊ အချိန်၊ အခန်းကဏ္ and နှင့်တာ ၀ န်များကိုမည်သည့်အသင်း ၀ င်သို့မဟုတ်စီမံချက်မန်နေဂျာမှမသင့်လျော်ဟုသတ်မှတ်ပြီးသတ်မှတ်သည်။ ၎င်းသည်ပစ်မှတ်ထားသည့်စီမံကိန်း၏ရလဒ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြားခြားနားသောအတွေးအခေါ်များကို ဦး တည်နိုင်သည်။

စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းရွေးချယ်ရာတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များ

စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုပညာရှင်များကိုအသိအမှတ်ပြုနည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုသောအခါစီမံကိန်းအများစုသည်အကျိုးကျေးဇူးရှိသည်ဟုတစ်ကမ္ဘာလုံးကသဘောတူထားကြသော်လည်းစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ်တစ်ခုစီတွင် ၄ င်း၏ကိုယ်ပိုင်အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များရှိသည်။ သင်၏စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ်သည်သင်၏စီမံကိန်းကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရန်အလို့ငှာတစ် ဦး ချင်းစီ၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အသုံးချမှုများသည်သင်၏စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်သာမကယေဘုယျအားဖြင့်သင့်စီမံကိန်းအဖွဲ့၊ ကုမ္ပဏီနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ကိုက်ညီရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ကုမ္ပဏီများသည်အရွယ်အစားနှင့်အခြားအချက်များစွာကွဲပြားသကဲ့သို့စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ်များနှင့်သင်၏စီးပွားရေးအတွက်အကောင်းဆုံးကိုက်ညီမှုကိုရှာဖွေခြင်းသည်ဆက်သွယ်ရေး၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့်စီမံကိန်းအဖွဲ့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုများစွာတိုးတက်စေနိုင်သည်။

 • အဖွဲ့အစည်းရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်
 • core တန်ဖိုးများ
 • စီမံကိန်းကန့်သတ်ချက်များ
 • စီမံကိန်းသက်ဆိုင်သူများ
 • စီမံကိန်းအရွယ်အစား
 • စီမံကိန်း၏ကုန်ကျစရိတ်
 • အန္တရာယ်များကိုယူနိုင်စွမ်း
 • ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လိုအပ်ပါတယ်

လူကြိုက်အများဆုံးစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ် 5

စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ်များနှင့်ဆက်စပ်သောအတိုကောက်ဝေါဟာရများနှင့်အတိုကောက်အရေအတွက်သည်အလွန်ကွဲပြားသောဘာသာစကားနှင့်တူနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ကိုယ်တိုင်နည်းစနစ်များထက်အမည်များကိုစာဝှက်ရန်အချိန်ပိုကုန်သည်။ ရှုပ်ထွေးမှုများကိုထပ်မံဖြည့်စွက်ရန်အတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံအားလုံးသည်အလုပ်တိုင်းအတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏စီမံကိန်းအတွက်မည်သည့်နည်းလမ်းသည်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရန်၊ ဤဘုံစီမံကိန်းနည်းစနစ်များနှင့်သူတို့၏ကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကျဉ်းချုပ်ပေးရန်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်မတူကွဲပြားသောစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ် ၅ ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြိုဖျက်ပါပြီ။ သင်၏အလားအလာရှိသောလေ့ကျင့်မှုရွေးချယ်စရာများသို့မဟုတ်စီမံကိန်းချဉ်းကပ်မှုများကိုခြုံငုံသုံးသပ်ပါ။

ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရေတံခွန်

ရေတံခွန်နှင့်သွက်လက်ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုသည်စီမံချက်စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ်များနှင့်ပတ်သက်သောဆွေးနွေးမှုအများစုကိုနေရာအနှံ့အပြားတွင်တွေ့နိုင်သည်။ ရေတံခွန်နည်းစနစ်သည်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုနေဆဲဖြစ်ပြီးစီမံကိန်း၏နောက်ဆက်တွဲစီမံကိန်းတည်ဆောက်ပုံကိုလက်ခံသော်လည်းစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ရှေးအကျဆုံးချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းမှနောက်ဆုံး ၀ င်ရောက်ခြင်းအထိသီးခြားအဆင့်များခွဲခြားပါ။ ရေတံခွန်အောက်ရှိစီမံကိန်းအဆင့်တစ်ခုစီသည်ယခင်အဆင့်ပြီးဆုံးသည်အထိမစတင်ပါ။ များသောအားဖြင့်အဆင့်တစ်ခုပြီးဆုံးသည်နှင့်ပြန်သွားရန်သို့မဟုတ်ပြန်သွားရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ စီမံကိန်းလိုအပ်ချက်များသည်များသောအားဖြင့်အစတွင်သတ်မှတ်ထားပြီးလုံးဝလိုအပ်သည် မှလွဲ၍ အစီအစဉ်ကိုအပြောင်းအလဲအနည်းငယ်သာဖြစ်စေသည်။ ၎င်း၏သဘောသဘာဝအရ,

ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဟာအထူးသဖြင့်ဆော့ဗ်ဝဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွင်းမှာလူကြိုက်များလာတယ်။ ရေတံခွန်နှင့်မတူဘဲခေတ်မှီသွက်လက်သောနည်းစနစ်သည်စီမံကိန်းသံသရာမျိုးစုံသို့မဟုတ်“ Sprints” များပါဝင်ပြီးစဉ်ဆက်မပြတ်စီမံကိန်းတုံ့ပြန်ချက်များဖြင့်ပြဌာန်းထားသည့်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနိုင်မှုကိုအာရုံစိုက်သည်။ အကြောင်းမှာယေဘူယျရည်မှန်းချက်၏သေးငယ်သည့်အစိတ်အပိုင်းများကိုအစီအစဉ်တကျလုပ်ဆောင်ရန်နှင့်စီမံထားခြင်းကြောင့်သတင်းအချက်အလက်အသစ်များပေါ်လာပါက Agile နည်းစနစ်ကိုအလွယ်တကူပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ၎င်းသည်မသေချာမရေရာမှုမြင့်မားသောစီမံကိန်းများသို့မဟုတ်အဆုံးထုတ်ကုန်လိုအပ်ချက်များကိုပြောင်းလဲနေသောစီမံကိန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။

PRINCE2 စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းအကျဉ်းချုပ်

ထိန်းချုပ်ထားသောပတ် ၀ န်းကျင်စီမံကိန်းများ (PRINCE2 ဟုလူသိများသည်) သည်လူသိအများဆုံးစီမံကိန်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းများအနက်အများဆုံးဖြစ်သည်။ PRINCE2 ကိုနိုင်ငံပေါင်း ၁၅၀ ကျော်တွင်အသုံးပြုသည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင်ယူကေအစိုးရမှအတည်ပြုပြီးစက်မှုလုပ်ငန်းစံအဖြစ်ကျယ်ပြန့်စွာအသိအမှတ်ပြုသည်။

PRINCE2 ၏အထွေထွေဖွဲ့စည်းပုံကိုအပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲခြားထားသည်။ စီမံကိန်းအစီအစဉ်၏အခြေခံမူ ၇ ချက်၊ စီမံကိန်းတစ်ခုစီ၌လွှဲအပ်မည့်အခန်းကဏ္ 3 ၇ ခုနှင့်စီမံကိန်းကိုအစပြုရာမှအဆုံးအထိလမ်းညွှန်ရန်အဆင့် ၇ ဆင့်ပါ ၀ င်သည်။ အညီအမျှရှုပ်ထွေးပြီးစေ့စပ်သေချာသည့်စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း PRINCE7 သည်အရွယ်အစားကြီးမားပြီးအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသော application များနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေစွာရှိပြီးရိုးရှင်းသောသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးသောစီမံကိန်းလိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။

အလားတူစွာပင် PRINCE2 သည်သင်တန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးပြုလုပ်ထားသောအလုပ်များကိုဖန်တီးရန်အတွက်ပြုလုပ်ထားသောဖွဲ့စည်းပုံကိုရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှုအလွှာကိုလုပ်ငန်းခွင်အလွှာမှခွဲထုတ်ခြင်း၊ PRINCE2 အရည်အချင်းများသည်စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတွေ့အကြုံနှင့်အနာဂတ်စီမံခန့်ခွဲမှုရည်မှန်းချက်များပေါ် မူတည်၍ အဆင့်ဆင့်သင်တန်းများတွင်ရရှိနိုင်သည်။

သွားရောက်ကြည့်ရှု့ပါ Prince2 လက်မှတ်

Critical Path သည်အဆင့်တစ်ခုချင်းစီအပြန်အလှန်မှီခိုနေသည့်လုပ်ငန်းများနှင့်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။

ဝေဖန် Path ကိုစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ်၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

Critical Path သည်အဆင့်တစ်ခုချင်းစီအပြန်အလှန်မှီခိုနေသည့်လုပ်ငန်းများနှင့်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။

နည်းစနစ်အရအလုပ်သည်မှီခိုမှုများ၊ မှတ်တိုင်များနှင့်ရလာဒ်များပြီးစီးခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချိန်ကာလအတိုင်းအတာကိုလိုက်နာသောဖွဲ့စည်းပုံကို အသုံးပြု၍ အလုပ်ပျက်သွားသည်။ လုပ်ငန်းတာ ၀ န်ကိုကြာရှည်စွာအလေးထားခြင်းအားဖြင့်အရေးတကြီးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ငန်းတစ်ခု၏မည်မျှလျင်မြန်စွာ (သို့) အခြားနည်းဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းတွက်ချက်သည်၊ ထို့ကြောင့်သိပ္ပံပညာရှင်များသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်သူများကအများဆုံးအသုံးပြုကြသည်။

ပထမ ဦး ဆုံးအရှည်ကြာဆုံးသောတာ ၀ န်များကို ဦး စားပေးခြင်းဖြင့်စီမံကိန်းမန်နေဂျာများသည်လုပ်ငန်းများကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာပြီးစီးနိုင်ပြီးသက်ဆိုင်သူများနှင့်စီမံကိန်းစပွန်ဆာများနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်အတွက်စီမံကိန်း၏အရှည်အတိုင်းအတာကိုရှင်းလင်းစွာသတ်မှတ်နိုင်သည်။
Six Sigma စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ်၏အကျဉ်းချုပ်

Motorola သည် Six Sigma စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံကိုမူလတီထွင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး ၅ နှစ်အတွင်းထုတ်ကုန်အမှားအဆင့် ၁၀ ဆင့်လျှော့ချရန်အတွက်၎င်းကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုလျှော့ချရန်၊ ၎င်းတို့၏စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များတိုးတက်ရန်နှင့်အမြတ်အစွန်းတိုးမြှင့်ရန်ဟူသောယေဘူယျရည်မှန်းချက်ဖြင့် Six Sigma သည်၎င်း၏အဓိကကျသည့်စားသုံးသူဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းဖြစ်သည်။

Six Sigma ၏နောက်ကွယ်အဓိကသော့ချက်မှာလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအတွင်းရှိအမှားအယွင်းအရေအတွက်ကိုတိုင်းတာရန်နှင့်တိုင်းတာရန်၊ ၎င်းတို့အားမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်နှင့်စီမံကိန်းတွင်သုညချို့ယွင်းမှုများနှင့်အနီးကပ်ဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေကိုရှာဖွေရန်သို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်သမျှပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့်နီးကပ်စေရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အလွန်မြင့်မားသောဒေတာဖြင့်မောင်းနှင်ခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းကိုစီမံကိန်းမှပြီးစီးရန်အထိလိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းသုံးခုပါဝင်သည်။

 • ပထမအစိတ်အပိုင်းမှာ DMAIC ဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်၊ တိုင်းတာ၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၊ တိုးတက်သည်၊ ထိန်းချုပ်သည်
 • ဒုတိယမှာ DMADV ဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်၊ တိုင်းတာ၊ ဆန်းစစ်၊
 • တတိယအချက်မှာဖော်ပြသောအခြားလုပ်ငန်းစဉ်များပါ ၀ င်နိုင်သော DFSS (ခြောက် sigma design) ဖြစ်သည်။

အကောင်းဆုံးနှင့်အဘယ်သူမျှမတူပါ၊ သင်၏စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်နည်းစနစ်၏ပုံစံနှင့်သင်၏စီမံကိန်းအစီအစဉ်၏စံပြဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များအကြားမျှဝေသည့် variable များကိုအရေအတွက်ပေါ်တွင်အခြေခံသင့်သည်။ သင်၏စီမံကိန်းအတွက်သင့်တော်သောနေရာကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်စီမံကိန်း၏ကျရှုံးမှုရာခိုင်နှုန်းကိုသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်ပြီးသင်၏စီမံကိန်းအတွက်ဘတ်ဂျက်နှင့်အချိန်မီရရှိရန်အခွင့်အလမ်းများကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်နိုင်သည်။

တစ်ဦးစာပြန်ရန် Leave