भगवानले विश्व शासन गर्नुहुन्छ - भगवान शान्ति चाहानुहुन्छ

  • परमेश्वर स्वतन्त्रता चाहनुहुन्छ; ऊ धर्म पनि चाहान्छ।
  • परमेश्वर एक मात्र हुनुहुन्छ जसलाई मसीहले पनि दावी गर्न सक्दैन।
  • सीनै पर्वतमा प्रकट गरिएको सबै विश्वासले परमेश्वरको राज्य साझा गर्दछ।

भगवानले संसारलाई शासन गर्नुहुन्छ। भगवानले सत्यमा सम्झौता गर्नुहुन्न। सत्य भनेको ईश्वरको नाम हो। शान्तिको अर्को नाम हो। हरेक दिन परमेश्वर आफ्नो नम्रता प्रदर्शन गर्नुहुन्छ। नम्रतामा परमेश्वरले मानिसलाई छनौट गर्नुभयो। भगवान बुबा हुनुहुन्छ; मानिसजाति उसका नानीहरू हुन्। बुबा आफ्ना बच्चाहरूलाई जीवनको उपहारको आनन्द उठाएको हेर्न चाहन्छन्। जीवनको वरदान दुई संसारमा छ। यो यस भौतिक संसारबाट सुरू हुन्छ र अर्को अस्तित्वमा जारी रहन्छ, आत्मा र आत्माको अस्तित्व। बुबाले आफ्ना बच्चाहरूलाई हेर्छ। उहाँले तिनीहरूलाई छनौट गर्न अनुमति दिनुहुन्छ तर पृष्ठभूमिमा काम गर्दछ तिनीहरूलाई सही निर्णय लिनको लागि मार्गदर्शन गर्न।

पवित्र मसीही बहिनीहरू। तिनीहरूलाई केवल आफ्नो प्रभुलाई माया गर्न अनुमति छ।

अन्तमा, परमेश्वर प्रत्येक व्यक्तिलाई जान्नुहुन्छ कि उहाँ तिनीहरूका पिता, आफ्ना राजा र प्रभु हुनुहुन्छ। पृथ्वीमा परमेश्वरको प्रकाश सृष्टि को छ हजार वर्ष को काम हो। सृष्टि अरबौं वर्ष को लागी हुन सक्छ। मानिसको इतिहास केवल छ हजार वर्षको लागि हो; बाइबलमा रेकर्ड गरिएको इतिहास। उत्पत्तिमा भएको बाइबलले सिकाउँछ, छ दिनमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो र सातौं दिनमा उहाँ विश्राम लिनुभयो। प्रत्येक दिन एक हजार बर्ष मानिन्छ। सातौं दिन भनेको अनन्त विश्रामको दिन हो र अन्तको जीवनमा शान्तिको दिनलाई अनन्त सब्बथ पनि भनिन्छ।

धेरै धर्मनिरपेक्ष मानिसहरूले मानव जातिको होमो सेपियन्स मासुबाट आएका हुन् भन्छन्। तिनीहरूको जीवन प्रजातिहरूको अस्तित्व र भौतिक जीवनको पूर्णतामा समर्पित छ। आत्माको भित्री ज्योति हेर्न तिनीहरू गहिरो देखिदैनन्। आत्माको भित्री ज्योति मसीह मार्फत प्रकट भएको छ। बाइबल सुरू हुन्छ, आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। सृष्टिलाई अस्तित्वका दुई क्षेत्रहरूमा विभाजित गरिएको छ जुन स्वर्ग र पृथ्वी हो। स्वर्ग अलौकिकको अस्तित्व हो। पृथ्वी सृष्टिको प्राकृतिक पक्ष हो जुन विज्ञान र भौतिक विज्ञान द्वारा मापन गर्न सकिन्छ। अलौकिक को आविष्कार गर्न एक शिक्षक, एक आध्यात्मिक गुरु आवश्यक छ।

अलौकिक पत्ता लगाउनको लागि पहिलो स्थान तपाईंको आफ्नैमा छ। अलौकिक कुराको खोज पृथ्वीमा पवित्र धर्मशास्त्रमा रेकर्ड गरिएको छ। यहूदी मानिसहरूलाई परमेश्वरले मोसाले दिएको तोरहले चार स्तरमा अस्तित्व रहेको देखाउँदछ जुन यस प्राकृतिक संसार सहित चार संसारका हुन्छन्। प्रत्येक आध्यात्मिक संसार नै अर्को अस्तित्व हो जबसम्म सुपरनेटल मानिसमा भएको सबै कुराको पूर्णतामा पुग्न नसक्ने हुन्छ। सुपरनेटल मानिस सृष्टिको शुरुवात हो र सुपरनल मानिसको प्रकटीकरण सबै कुराको अन्त र उद्देश्य हो।

यहूदी र इस्लामले अलौकिक मानिसलाई पनि भगवान भन्छन्। बाइबल दुई अक्षर हिब्रू वर्णमालाको दोस्रो अक्षर बीटबाट शुरू हुन्छ कि दुईवटा हिसाबले भगवान् सुपरानल मानिस र अज्ञात सर्वशक्तिमान प्रभु भनेर चिनिनुहुन्छ भनेर सिकाउन सकिन्छ। Nपरमेश्वरको रूपमा परमेश्‍वरको प्रकट गर्नु मसीहको प्रकाशसँग जोडिएको छ। मसीह स्वर्ग र पृथ्वी हो जो अस्तित्वको दुई क्षेत्रहरु मा प्रकट भएको छ। स्वर्गको मसीह दया हुनुहुन्छ भन्ने परमेश्वरको पक्षको मसीह हुन्।

पृथ्वीको मसीहलाई न्याय भन्ने ईश्वरको पक्ष हो। सीनै पर्वतमा यहूदीहरूले परमेश्वरको न्यायको व्यवस्था संसारमा ल्याए। परमेश्वरको व्यवस्थाका मसीह, पृथ्वीका मसीह जसले स्वर्गसँग मिल्नुहुन्छ, त्यो परमेश्वरको दासको सिद्धताको सार हो, तोरहको व्यवस्था र आज्ञा सिकाउँछ र परमेश्वरको रहस्य जसलाई तोरहमा लुकाइएको छ। काबालाह। स्वर्गको मसीहले पनि युसुफको छोराको मसीहलाई विश्वव्यापी विश्वासको साथ सम्वन्धित भनेर सम्बोधन गरेको छ जबकि व्यवस्थाको मसीह सबै मानिसजातिलाई धर्मको सम्बन्ध हो। आध्यात्मिकतामा विश्वास र धर्म छ।

यहूदी महिलाले शुरुको पापमा उनीहरूको अंशको लागि पश्चात्तापमा शुक्रवार रात सब्बथ मोमबत्तीहरू जलाउँछिन्। तिनीहरू यहूदी बच्चाहरू जन्माउन र परिवार बनाउन चाहन्छन्।

बाइबल आदमको सृष्टिबाट पृथ्वीको धूलोबाट पाप बिना नै सृष्टि गरिएको हो। आदमको सृष्टि पुनरुत्थानद्वारा भएको थियो। पुनरुत्थानमार्फत आदमको पूर्णता र आदमका सबै बच्चाहरूको पूर्णता प्रकट भएको छ। पुनरुत्थान स्वर्गमा एकताबद्ध गर्ने पृथ्वी मार्फत परमेश्वरसँग जोड्दछ। पृथ्वीमा परमेश्वरको प्रकाशको सुरूवात धर्मको साथ हुन्छ जुन परमेश्वरको भय सिकाउँछ। मानिस सिद्ध जन्मिएको हुँदैन र आफ्नो सिद्धता खोजी गर्नु आवश्यक छ जुन बाइबलका शिक्षाहरू पछ्याएर सुरू हुन्छ। जब समय उचित हुन्छ, उसले मसीहलाई भेट्नेछ, जसले उसलाई स्वर्गको क्षेत्रहरूमा लैजानुहुनेछ जुन परमेश्वर र प्रेमको पूर्ण प्रेम हो।

केवल विश्वास मात्र विश्वासको उच्च तहमा पुग्न पर्याप्त छैन। धर्मको सीमितता छ जुन सर्वोच्चता दाबी गर्ने लक्ष्य हो जुन नम्रताको विपरित हो। प्रत्येक धर्मले परमेश्वरमा पुग्ने एउटै मात्र बाटो भएको दाबी गर्दछ। परमेश्वर सम्म पुग्ने एक मात्र तरिका दावी गरेकोले असीमित ईश्वरमा सीमितता राख्छ। परमेश्वर दया र स्वतन्त्रता हुनुहुन्छ र सीमित हुन सक्नुहुन्न। सत्यको शिक्षकले परमेश्वरको आत्मिक स्वतन्त्रता भन्ने पक्षलाई प्रकट गर्दछ। आध्यात्मिक स्वतन्त्रता विश्वव्यापी विश्वास धर्म संग एकजुट छ।

धर्म सीनै पर्वतमा संसारमा दस आज्ञाहरू दिइयो। बाइबलमा रेकर्ड गरिएका दश आज्ञाका दुई सेटहरू थिए। पहिलो पल्ट जब मोशाले बाछाको पूजा गरेका थिए तब मोशाले तोडे। ट्याब्लेटको दोस्रो सेट पहिलो ट्याब्लेटको प्रतिस्थापनको रूपमा दिइयो। पहिलो ट्याब्लेटहरू विश्वव्यापी विश्वासको प्रकटीकरण थिए। दोस्रो पाटीहरू विशेष गरी यहूदी मानिसहरूलाई दिइएको थियो र उनीहरूको अधीनमा ईश्वरको अधीनमा एउटा राष्ट्र बन्नको निम्ति यहूदी कानुनको व्यवस्था र आदेशहरू थियो।

यहूदी कानूनमा, मोशाको व्यवस्थाले व्यवस्था परिवर्तन नगर्ने र यहूदी धर्मलाई खतरामा पार्ने बाह्य प्रभावहरू विरुद्ध लड्नु भन्ने आज्ञा हो जुन यहूदी धर्म परिवर्तन गर्न चाहान्छन्। यहूदी धर्म परिवर्तन गर्ने प्रयास असफल भएको छ; तर अन्य धर्महरू एक परमेश्वरमा विश्वास गरेर संसारमा स्थापित भएका छन्। यी धर्महरू बीच प्रतिस्पर्धा छ, परमेश्वरले संसारमाथि शासन गर्नुहुन्छ। परमेश्वर विश्वव्यापी विश्वासको माध्यमबाट प्रकट हुनुहुनेछ जुन यी धर्महरू र तिनीहरूका भविष्यवक्ताहरूसँग मिल्दछ र प्रेम गर्दछ। सीनै पर्वतमा मोशाले पृथ्वीको सृष्टि सुरू गरे। येशू मसीह र उनको पुनरुत्थानद्वारा धर्मको नयाँ युग प्रकट भएको थियो। विश्वव्यापी विश्वास पुनरुत्थानसँग जोडिएको छ। पुनरुत्थान आदमको आध्यात्मिक ज्योति हो जो पाप बिना शुद्ध बनाइएको थियो।

वाशिंगटनमा अब्राहम सम्झौतामा हस्ताक्षर।

बाइबलमा मोशाको पुनरुत्थान लुकेको थियो; उसको चिहान लुकाइएको थियो। आज मोशाको पुनरुत्थानले आध्यात्मिकताका दुई पक्षहरूलाई एकताबद्ध गर्दछ जुन ईसाई र इस्लाम र तिनीहरूका भविष्यवक्ताहरू मोहम्मद र येशू हुन्। तिनीहरू सबै मानिसजातिको आदमको पितासँग शान्तिमा एकताबद्ध छन्। अदनको बगैंचामा आदमले पाएको आत्मिक स्वतन्त्रता अगमवक्ताहरूको पुनरुत्थान मार्फत परमेश्वरसँगको सम्बन्धले सम्पूर्ण मानिसजातिलाई दिन्छ। मोशालाई दिइएको परमेश्वरको व्यवस्था अझै लागू हुन्छ तर आज्ञाको रूपमा होइन तर आध्यात्मिक सल्लाहको रूपमा। आदम र हव्वालाई पनि ज्ञानको रूखबाट नखानु भनेर यही सल्लाह दिइयो। अन्तिम मुहम्मदलाई बोलाउनु साँचो अगमवक्ताको आगमन सम्म सत्य थियो बाहा ”i जसले इस्लाममा विश्वव्यापी आस्था प्रकट गर्‍यो। येशू नै मसीह हुनुहुन्छ भनेर दाबी गर्नेहरू एक ईश्वर नै सत्य थिए यहूदी धर्ममा मोशाको व्यवस्थाको मसीह प्रकट नभएसम्म। इस्लाम इस्लाम नआउन्जेलसम्म इस्राएललाई परमेश्वरको एकमात्र राष्ट्र भनेको साँचो थियो। केवल परमेश्वर एक हुनुहुन्छ र सदासर्वदा। आदम अदनको बगैंचामा विश्वको राजा थिए जबसम्म सर्पले आफ्नी पत्नीलाई नचाहिने फल दिन कोक्सस गरे। आदम ईश्वर होइन तर परमेश्वरको छोरा हो। मानिसजाति उसका छोराछोरी हुन्। मानिसहरु सिद्ध छैनन्; केवल भगवान सिद्ध छ।

भगवान धर्म चाहानुहुन्छ तर ऊ स्वतन्त्रता पनि चाहन्छ। कुनै मानिस मानिसजातिबाट स्वतन्त्र हुन सक्दैन जुन भविष्यवक्ताहरूको पुनरुत्थानमा विश्वास गर्दछ र आदममा पहिलो मानिस सृष्टिको उद्देश्य थियो। स्वतन्त्रताको दुश्मनहरू फासीवाद, साम्यवाद र धार्मिक चरमपन्थी हुन् जसले ईश्वरले संसारमाथि शासन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई इन्कार गर्छन्। स्वतन्त्रताको अर्थ अराजकता भनेको होइन। स्वतन्त्रता व्यवस्था मा थप्न उपहार हो, न्याय न्याय मा थपियो। धर्म र राष्ट्रिय अतिवादमा नरसंहारको लागि अब कुनै ठाउँ छैन।

भगवान एक हुनुहुन्छ। आदमले परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदय, प्राण र शक्तिले प्रेम गरे। उसलाई कसैलाई वा अरू कुनै कुरालाई मात्र परमेश्वर प्रेम गर्न मिल्दैन थियो। उनले निषेधित फलको स्वाद चाखे र हव्वाको मायामा डुबे। यो व्यभिचार थियो; यो मूर्तिपूजा थियो। परमेश्वरले आदमलाई क्षमा गर्नुभयो तर अदनको बगैंचा अस्थायी रूपमा ईश्वरीय बगैंचा छोडेर अर्को उद्देश्यका लागि परमेश्वरको लागि आफ्नी पत्नी हव्वा र उनीहरूका बच्चाहरूलाई लिएर पृथ्वीमा बस्नको लागि स्थान बनाउनुभयो। परमेश्वरको नाम सत्य छ; परमेश्वरको नाम शान्ती हो। मरेकाहरूको पुनरुत्थान भएपछि आदम अदनको बगैंचामा आफ्नो सारमा फर्कन्छन्। इसाईमतले शुरुको पापलाई मान्यता दिँदछ। शुरुको पाप तोरातमा लेखिएको थियो। यहूदी धर्ममा यो एउटा गोप्य गोप्य कुरा हो तर जोहरमा यो प्रकट भएको छ, गूढ यहूदी धर्म। एसाव रोमले इसाई धर्मलाई यसको धर्म मान्यो। याकूबका दुई नाम याकूब र इस्राएल छन्। यी दुई चेतना हो। इजरायलले शुरुको पापको सत्यतालाई स्वीकार्यो। याकूबले सार्वभौम सत्यलाई एक अलग जाति हुन दमन गर्दछ। मोहम्मदले कुरानमा प्रारम्भिक पापको उल्लेख गरे तर आज यसलाई महत्त्वपूर्ण ठान्दैनन्। यी विचारधारा बीच युद्धहरू थिए। त्यहाँ शान्ति गाऊ रब्बी श्लोमो कार्लबाच हो।

डेभिड वेक्सलम्यान

रब्बी डेभिड Wexelman विश्व एकता र शान्ति, र मा शीर्षक मा पाँच पुस्तकहरु का लेखक हो प्रगतिशील यहूदी अध्यात्म। रब्बी Wexelman को एक सदस्य हो अमेरिकी मित्र मैकाबीसंयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलमा गरिबहरूलाई सहयोग गर्ने परोपकारी संस्था। चन्दा संयुक्त राज्य अमेरिकामा कर छुट छ।
http://www.worldunitypeace.org

जवाफ छाड्नुस्