Malaysia har den verste sammentrekningen siden 1997

  • Bank of Malaysia forventer at Malaysias økonomi vil komme seg i år.
  • Økonomien trakk seg sammen med en årlig hastighet på 4.4% i andre kvartal fra en rekordhøy årlig vekst på 6.2%.
  • Økonomien vil vokse beskjedent i tredje kvartal for å nå en årlig vekstrate på 4.4%.

Malaysias BNP falt med 5.6% i 2020, den verste ytelsen siden den asiatiske finanskrisen i 1997, som også var dårligere enn regjeringens forventede sammentrekning på 3.5 til 5.5%. Tar vi bare fjerde kvartal i fjor, krympet BNP med 3.4% år-i år, det tredje kvartalet på rad.

Sentralbanken i Malaysia er den malaysiske sentralbanken. Etablert 26. januar 1959 som Central Bank of Malaya, er hovedformålet å utstede valuta, fungere som bankmann og rådgiver for Malaysias regjering og regulere landets finansinstitusjoner, kreditsystem og pengepolitikk.

De Bank of Malaysia forventer at Malaysias økonomi vil komme seg i år. Nøkkelfaktoren er forbedringen i den globale etterspørselen. Lanseringen av koronavirus-vaksinen vil øke forbrukernes og forretningens tillit.

"Til tross for den siste forverringen av aktiviteten, tror vi Malaysia er relativt godt posisjonert for en bedring," sa Joseph Incalcaterra, sjef i Asean, økonom ved HSBC Holdings Plc i Hong Kong.

"En sterk grad av finanspolitisk støtte i 2020 forhindret en kraftig forverring av arbeidsmarkedet," sa han, mens "en fordelaktig blanding av halvleder-, maskin- og råvareproduksjon burde gi en sterk eksportvekst i 2021."

Malaysias økonomi krympet i et raskere tempo i prognosen til en dårligere tilstand, sa Bank of Malaysia, da økonomien glir inn i en lavkonjunktur etter seks år med økonomisk ekspansjon. Nedgangen skyldes den økende prisen på olje og gass og avskrivning av valutaen.

Ministeren, som snakket med journalister på betingelse av anonymitet, fortalte reportere at økonomien vil oppleve en lavkonjunktur på grunn av de samme grunnene som førte til 1997 asiatisk finanskrise, nemlig overdreven innenlandsk gjeld, lav produktivitetsvekst og overdreven ekstern finansiering gjennom kreditt- og tollhevinger.

Økonomien trakk seg sammen med en årlig rate på 4.4% i andre kvartal, fra en rekordhøy årlig vekst på 6.2%. Økonomien vil vokse beskjedent i tredje kvartal for å nå en årlig vekstrate på 4.4%.

Dette er ifølge estimater det laveste målet økonomien hadde nådd siden den globale finanskrisen. Økonomiske analytikere hadde uttrykt pessimisme over utsiktene for hjemmemarkedet og sa at det vil falle ytterligere og handelsoverskuddet vil være mindre enn bruttonasjonalprodukt (BNP).

Den malaysiske regjeringen jobber med måter å avhjelpe problemet på budsjettet, blant annet ved å lempe på lånebehovet og øke skatteoppkrevingssatsen.

Bank of Malaysia understreket også behovet for å møte den økende gjeldsbyrden for husholdningen, og understreket behovet for rask og effektiv gjeldslettelse. Dette ble sett på av Det internasjonale pengefondet som en nødvendighet for å unngå en potensiell økonomisk krise i fremtiden.

På den positive siden har regjeringen opprettholdt planen om å øke overskuddet på betalingsbalansen ved å gjennomføre en enkel pengepolitikk. Dette vil hjelpe hjemmemarkedet og anspore økonomien til å komme seg.

På den annen side vil det være viktig å takle det økende budsjettunderskuddet. Lav vekst betyr lav inntekt og velstandsskaping.

Malaysias relativt høye gjeldsnivå og relativt lave vekstrater betyr at landets økonomi anses å være under gjennomsnittet sammenlignet med andre nye asiatiske økonomier. En nøkkelrolle har blitt tatt av regjeringen for å øke næringslivets konkurranseevne, da dette blir sett på som den beste metoden for å øke robust vekst.

Kuala Lumpur er hovedstaden i Malaysia. Den moderne skylineen domineres av de 451 meter høye Petronas tvillingtårnene, et par glass- og stålkledde skyskrapere med islamske motiver. Tårnene tilbyr også en offentlig skybridge og observasjonsdekk.

På den negative siden øker inflasjonen i hjemmemarkedet på grunn av det høye nivået på privat gjeld.

Forbruksprisindeksen (KPI) økte med 1% i januar fra et gjennomsnitt på 5% året før. Dette øker gapet mellom gjeldsgrad og disponibel inntekt.

Sentralbanken må gjøre noe for å arrestere inflasjonstidevannet. En økning i banklånsrenten kan bidra til å redusere underskuddet på betalingsbalansen.

Regjeringen vil sannsynligvis ikke være i stand til å stabilisere underskuddet på betalingsbalansen så lenge økonomien fortsetter å svekkes.

På plussiden er inflasjon håndterbar så lenge rentene holdes på håndterbare nivåer og sentralbanken fortsetter å gripe inn for å forhindre at økonomien glir over i hyperinflasjon.

Et sterkere hjemmemarked, kombinert med en sterkere internasjonal økonomi, vil bidra til å støtte veksten, om enn i et lavere tempo enn tidligere.

Budsjettet og de økonomiske utsiktene vil derfor bli dempet de neste årene, noe som er nødvendig for å sikre at de anslåtte veksttallene blir mer realistiske.

Doris Mkwaya

Jeg er journalist, med mer enn 12 års erfaring som reporter, forfatter, redaktør og journalistikklektor. "Jeg har jobbet som reporter, redaktør og journalistikklektor, og er veldig begeistret for å bringe det jeg har lært til denne siden.  

Legg igjen en kommentar