Bevissthet om FDA-godkjent behandling fremmer markedet for Turners syndrom

Turners syndrom er en av de sjeldne kromosomale lidelsene som er diagnostisert hos den kvinnelige befolkningen, og oppstår når en av X-kromosomene mangler delvis eller fullstendig der den berørte kvinnens opplever en rekke symptomer som svømmehalsen, lavt hår i nakken, lymfødem og kort vekst.

Turners syndrom er en av de sjeldne kromosomale lidelsene som er diagnostisert hos den kvinnelige befolkningen, og oppstår når en av X-kromosomene mangler delvis eller fullstendig der den berørte kvinnens opplever en rekke symptomer som svømmehalsen, lavt hår i nakken, lymfødem og kort vekst.

Syndromet kan oppdages tidlig inkludert fosterskader, barndom eller i tidlig barndom, og krever livslang medisinsk behandling for flere komplikasjoner som kan oppstå på grunn av syndrom. Faktorer som økende pasientpopulasjon og voksende bioteknologisektor er anslått å drive markedet over prognoseperioden, dvs. 2020-2028. I statistikken fra National Library of Medicine i 2017 ble omtrent 1 av hver 2500 nyfødte jenter, rundt om i verden, diagnostisert med turnersyndrom.

Forskning Nester publiserte en rapport med tittelen “Turners syndrom narkotikamarked: Global Demand Analysis & Opportunity Outlook 2028 ”som gir en detaljert oversikt over medisinemarkedet for Turners syndrom når det gjelder markedssegmentering etter type, legemiddeltype, behandlingstype og etter sluttbruker.

Videre, for den grundige analysen, omfatter rapporten næringsvekstdrivere, begrensninger, risiko for tilbud og etterspørsel, attraktivitet i markedet, BPS-analyse og Porter's five force-modell.

Få eksklusiv eksemplarrapport

Det globale markedet for turnersyndrom er forventet å registrere en bemerkelsesverdig CAGR i prognoseperioden. En økning av FDA-godkjenning for behandling av sykdommene sammen med den økende bevisstheten om kvinners helse forventes å drive veksten i markedet. I statistikken fra Verdensbanken økte den kvinnelige befolkningen fra 3.6 milliarder i 2014 til 3.68 milliarder i 2016.

FDA-godkjenning for behandling av sykdommene sammen med den økende bevisstheten om kvinners helse forventes å drive veksten i markedet.

Geografisk er det globale turner-syndromets legemiddelmarked segmentert i fem hovedregioner, inkludert Nord-Amerika, Europa, Stillehavs-Asia, Latin-Amerika og Midt-Østen og Afrika-regionen. Nord-Amerika forventes å ha den største andelen av det globale turner-medisinmarkedet på grunn av adopsjon av ny teknologi, eksistensutviklede økonomier og enorm pasientpopulasjon, og Europa har den nest største andelen i markedet på grunn av økende forskning og utvikling i helsesektoren.

Økende bevissthet blant individer for helsesykdommene og derfor behovet for behandling av slike sykdommer, spesielt blant kvinnene for behandling av sykdommene, som prenatal genetisk testing, kombinert med økningen i investeringer i forskning og utvikling er noen av faktorene forventet å drive veksten i det globale legemarkedet for Turner syndrom de neste årene.

Imidlertid forventes faktorer som høy årlig behandlingskostnad sammen med de relaterte bivirkningene som oppkast, karpaltunnelsyndrom, insulinresistens / høyt blodsukker, forverring av skoliose, og andre som en nøkkelbegrensning for veksten av Turner syndrom. markedet over prognoseperioden.

Få eksempler på rapport

Perter Taylor

Perter Taylor ble uteksaminert fra Columbia. Han vokste opp i Storbritannia, men flyttet til USA etter skoletid. Perter har vært en teknisk kunnskapsrik person. Han er alltid interessert i å kjenne nyankomne i verden av teknologi. Perter er en teknisk forfatter. Sammen med en teknisk kunnskapsrik forfatter er han en matelsker og solo reisende.
https://researchnester.com