Innovasjon innen tetningsmidler og lim forbedrer det voksende markedet

Ulike bruksområder for sluttbruk for å drive markedsveksten. Veksttrendene innen emballasje, medisin, konstruksjon og bilindustri har nødvendiggjort fremstilling av innovative og avanserte lim. Det er en avgjørende faktor som har ført til utvikling av de totale harpiksmaterialene.

Veksttrender innen emballasje, medisin, konstruksjon og bilindustrien har gjort det nødvendig å produsere innovative og avanserte lim.

Research Nester har gitt ut en rapport med tittelen “Limmarked - Global Demand Analysis & Opportunity Outlook 2028 ”som også inkluderer noen av de fremtredende markedsanalyseparametrene som vekstdrivere i industrien, begrensninger, tilbuds- og etterspørselsrisiko, attraktivitet i markedet, vekstsammenligning fra år til år, sammenligning av markedsandeler, BPS-analyse, SWOT-analyse og Porters femkraftsmodell.

Veksttrender innen emballasje, medisin, konstruksjon og bilindustrien har gjort det nødvendig å produsere innovative og avanserte lim. Det er en avgjørende faktor som har ført til utvikling av de totale harpiksmaterialene. Også limprodusenter fokuserer kontinuerlig på materialforbedring for å innlemme avanserte elementer i nanostørrelse i lim, noe som vil bidra til å imøtekomme de voksende forbrukernes krav. Støttet av disse faktorene utgjorde det globale limmarkedet en markedsverdi på $ 47,398.70 2019 millioner i 63,557.20 og anslås å samle $ 2028 4.6 millioner innen 2021 ved å vokse til en CAGR på 2028% i prognoseperioden, dvs. XNUMX-XNUMX.

Det globale limmarkedet er segmentert av formuleringsteknologi i løsningsmiddelbasert, vannbasert, strålingsherdet (UV / EB) og smeltemasse. Blant disse er varmsmeltesegmentet det raskest voksende segmentet som anslås å berøre $ 12,375.30 millioner dollar innen utgangen av 2020 og vokser med en hastighet på 5.4% i prognoseperioden, støttet av faktorer som lengre holdbarhet, evne til å bli disponert og redusert VOC utslipp. Vannbasert segment utgjør det viktigste teknologiske segmentet verdsatt til 18,826.10 2019 millioner dollar i XNUMX på grunn av dets ikke-farlige og miljøvennlige natur.

Få eksempler på rapport

Faktorer som spesifikke lagringskrav, kostnader forbundet med overflatebehandling og grunning, og avfallshåndtering, påvirker markedsveksten betydelig, noe som resulterer i begrenset bruk av lim.

Geografisk er det globale limmarkedet segmentert i fem hovedregioner, inkludert Nord-Amerika, Latin-Amerika, Europa, Stillehavs-Asia, Midt-Østen og Afrika. Blant disse utgjorde markedet i Asia-Stillehavsregionen den største markedsandelen når det gjelder både verdi og volum i det globale limmarkedet i 2019 og forventes å ha denne posisjonen gjennom hele prognoseperioden. Regionens stadig bedre makroøkonomiske faktorer, inkludert befolkning, BNP og inntekt per innbygger blant andre, kombinert med økende salg av biler, matvarer, tekstiler, fottøy og andre der lim brukes massivt, har en tendens til å påvirke markedsveksten i denne regionen. Kina utgjorde en betydelig andel av det selvklebende markedet i Asia-Stillehavet. Dette tilskrives den økende bruken av lim i sluttbrukerindustrien som bygg, bilindustri, elektronikk og andre.

Veksttrendene innen emballasje, medisin, konstruksjon og bilindustri har nødvendiggjort fremstilling av innovative og avanserte lim. Utskifting av mekanisk feste, liming av forskjellige materialer i en ny kjøretøytype og økende behov for lettere materialer er blant de grunnleggende vekstdrivkreftene. Det er forskjellige utestående materialer og teknologier som kan påvirke det samlede markedet betydelig. Ulike bindingsteknologier der et mangfoldig utvalg av materialer brukes, utgjør en integrert del av bilproduksjonen. Til slutt gir lim en sikker sammenføyningsmetode uten å forstyrre det visuelt tiltalende interiøret.

Imidlertid påvirker faktorer som spesifikke lagringskrav, kostnader forbundet med overflatebehandling og primere, og avfallshåndtering betydelig vekst i markedet, noe som resulterer i begrenset bruk av lim.

Få eksempler på rapport

Perter Taylor

Perter Taylor ble uteksaminert fra Columbia. Han vokste opp i Storbritannia, men flyttet til USA etter skoletid. Perter har vært en teknisk kunnskapsrik person. Han er alltid interessert i å kjenne nyankomne i verden av teknologi. Perter er en teknisk forfatter. Sammen med en teknisk kunnskapsrik forfatter er han en matelsker og solo reisende.
https://researchnester.com