Markedsandel i silika-airgel, vekst - global industrianalyse 2023

Økende industrialisering i voksende økonomier vil sannsynligvis fremme veksten av det globale silika-airgelmarkedet, ifølge vår forskningsrapport Global Silica Airgel Market Outlook 2023.

Det globale silika-aerogelmarkedet er segmentert i formtype som teppe, artikkel, monolit og panel. Blant disse segmentene er teppeformet silisium aerogel den mest brukte formen i det generelle segmentet av silisium aerogel. Etterspørselen etter silika-aerogel i teppe øker i kjemisk industri på grunn av dens høye absorpsjonshastighet og store overflateareal. Det globale silika-aerogelmarkedet forventes å registrere en beskjeden CAGR over prognoseperioden, dvs. 2016–2023. Videre ble markedet for silika-aerogel verdsatt til 415.3 millioner dollar i 2015. Stigende industrialisering i voksende økonomier over hele verden har bidratt til veksten i markedet.

Nord-Amerika silika airgel markedet er estimert å registrere seg en CAGR på 17.5% over prognoseperioden. Videre utgjorde markedet den største inntektsandelen på 64% i 2015 i det samlede silika-aerogelmarkedet over hele verden. Økende etterspørsel etter høykvalitets og avanserte varmeisolatorer som silika-aerogel i luftfartsindustrien, bidrar med den største andelen av den totale inntekten.

Høyverdige egenskaper av Silica Airgel:

Egenskaper av silika-aerogel som høy termisk motstand, opasitet, høy absorpsjonshastighet og bestrålende natur, etc. er gunstige for forskjellige bransjer over hele verden.

Egenskaper av silika-aerogel som høy termisk motstand, opasitet, høy absorpsjonshastighet og bestrålende natur, etc. er gunstige for forskjellige bransjer over hele verden. Økende etterspørsel etter høykvalitetsisolatorer innen elektronikk og kraftproduksjon driver markedet for silika-airgel globalt. Videre, anvendelse i stor skala av silika-airgel, noe som gjør det til et av de etterspurte materialene for industrielle applikasjoner.

Få eksklusiv eksemplar av kopier av denne rapporten

Rask vekst i luftfartsindustrien:

Økende etterspørsel etter høykvalitets og avanserte varmeisolatorer som silika-aerogel i luftfartsindustrien fremmer etterspørselen etter silika-aerogeler globalt. Krav til silika-aerogel i stor mengde i luftfartsindustrien på grunn av bred anvendelse av silisiumgel-gel er en av de viktigste drivfaktorene for markedet av silisium-aerogel. Forskjellige nye oppdrag for mars og rask konstruksjon av romhåndverk forventes å ytterligere styrke etterspørselen etter silika-aerogeler i nær fremtid.

På den annen side hindrer kompleksitet som er tilstede i fremstillingen av silika-airgel veksten av silika-airgel-markedet globalt.

Rapporten med tittelen “Global Silica Airgel Market Outlook 2023” gir detaljert oversikt over Global Silica Airgel Market når det gjelder markedssegmentering etter skjema, prosesstype, etter applikasjon.

For den dyptgående analysen omfatter rapporten bransjens vekstdrivere, begrensninger, tilbuds- og etterspørselsrisiko, attraktivitet i markedet, BPS-analyse og Porters femstyrkmodell.

Denne rapporten gir også eksisterende konkurransescenario av noen av nøkkelaktørene i det globale silika-airgel-markedet som inkluderer selskapsprofilering av Cabot Corporation, Dow Corning Corporation, American Airgel Corporation, Aspen Aerogels, Inc., etc. Profileringen inneholder nøkkelinformasjon fra selskapene som omfatter virksomhetsoversikt, produkter og tjenester, nøkkeløkonomi og nylige nyheter og utvikling. I det store og hele viser rapporten detaljert oversikt over det globale silika-aerogelmarkedet som vil hjelpe bransjekonsulenter, utstyrsprodusenter, eksisterende aktører som søker utvidelsesmuligheter, nye aktører som søker muligheter og andre interessenter til å tilpasse sine markedssentriske strategier i henhold til den pågående og forventede trender i fremtiden.

Perter Taylor

Perter Taylor ble uteksaminert fra Columbia. Han vokste opp i Storbritannia, men flyttet til USA etter skoletid. Perter har vært en teknisk kunnskapsrik person. Han er alltid interessert i å kjenne nyankomne i verden av teknologi. Perter er en teknisk forfatter. Sammen med en teknisk kunnskapsrik forfatter er han en matelsker og solo reisende.
https://researchnester.com