ਇੱਕ ਮਿਸੀਓਲੋਜਿਸਟ, ਮਿਗੁਅਲ ਟੋਰਨੀਅਰ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਲੀਸਟਿਕ ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ

  • Charity is more than ‘almsgiving”, is a life style of people of faith.
  • Miguel Torneire is known for spending living this lifestyle with a perfect balance between his religious beliefs and secularism.
  • Reverend Torneire realizes the importance of serving the community to make a difference.
  • It was by serving, studying, and practicing holistic community development that he developed his missiology.

“ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ” (ਯਸਾਯਾਹ 61: 1 ਅਤੇ ਲੂਕਾ 4:18).

ਬਾਈਬਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਮੁ peopleਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁ givingਲੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚ ਹੈ. ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਰਗੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ 'ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ.' ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਆਮ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ. ਜੋ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਚੈਰਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

The world needs a comprehensive approach that addresses all elements that a community needs to acquire stable ground. Reverend Miguel Torneire is a Brazilian-American Lutheran Pastor who is known for spending a lifestyle with a perfect balance between his religious beliefs and secularism. He founded ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ in 2018 and co-founded GELNet – Globally Engaging Lutheran Network. The first one focus on holistic community development. The second one is a resourceful think-tank, hands on mission planting and networking platform for mission leaders, church planters, ecclesiastical judicatories, para-churches, bible colleges and seminaries where it connects right resources to the right needs. Both organizations are a form of charity as it helps in bringing people together to help those in need proclaiming and demonstrating the love of Christ. Torneire is also a resident and non-resident missionary and a pastor who is working to eliminate the root causes of societal problems.

Realizing the Importance of Service to Community  

Sometimes the passion for giving is an innate trait. While in other cases, the trait of doing charity and humbleness towards humankind develops with time. Miguel Torneire was introduced to charity and the concept of service to the community while living with his grandparents. Miguel’s mom passed away when he was just a kid due to which he spent the major part of his life with his grandparents; Arthur Schulz Sobrinho and Argentina Eller Schulz. Both his grandparents were devout  Christians who were devoted to the Lord Jesus Christ.

In 1997, Miguel went to Instituto Concórdia de São Paulo — ICSP to complete his Bachelor’s of Divinity. After spending two years in this institute, he joined Seminario Concordia Buenos Aires and ਸੈਮੀਨਾਰੀਓ ਕੋਂਕਰਡੀਆ de São Leopoldo. His concept of service to the community strengthened while he was in Instituto Concórdia de São Paulo. The ICSP helped him understand the concept and depth. While spending his time here, he acquired some skills that helped with his vision at Developing Our World. His grandparents, Igreja Evangélica Luterana Cristo Rei in Itaguaí, and Instituto Concórdia de São Paulo taught him the art of giving back to the community. It helped him develop his missiology of “holistic community development.”

“Holistic Community Development” As a Missiology 

The world has two types of people, including the wealthy and poor. These two types of people make up the system of the world. The wealthy have to help the poor to ensure that the wealth is circulated throughout the community. It is a system that ensures that no one is deprived of their fundamental rights. The disturbance in this system is what makes it necessary for people to take a step towards holistic community development. Miguel Torneire, with his missiology of holistic community development, is working to keep the wealth circulated throughout the community and is addressing the root causes of societal issues that weaken the foundation of a community.

Establishing Developing Our World 

Developing Our World by Reverend Miguel Torneire is a non-profit organization that is working to strengthen the community. The organization was founded on May 23, 2018, and since then is working to address the common societal issues for the sake of a community’s well-being. The fact that this organization combines social, economic, physical, and educational approaches with the spiritual development of the community makes Developing Our World a trusted organization. The organization deploys several programs that are improving the lives of people in places like Guatemala. These programs include the Rural Leader’s Training Program, Nurses, Public Health Volunteers, and Mid-Wives Training Program, Teachers Training Program, and Sponsor a Teacher Program. Other programs that are aiding the organization’s holistic community development approach includes Sponsor a Leader Program, Small Loans Program. Additionally, the organization contributes to improving hygiene in a community and also offers scholarship programs for kids.

Miguel Torneire set up this organization as an example for the world that charity is much more than just a guilty handful of coins in a box or a nudge of conscience. Charity is to help in shaping an underprivileged community and providing them a stable ground to stand.

Time at the Iglesia Luterana El Divino Salvador, Zacapa, Guatemala 

While he was completing his Bachelor’s in Theology from Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), he left for Guatemala after the first year to take the position of Pastor at Iglesia Evangélica Luterana El Divino Salvador in Zacapa, Guatemala. He helped the church adopt a holistic approach to the development of the Zacapa community. The residente missionary, Miguel Torneire, helped the church adopt a comprehensive approach towards community development. As a lead pastor, Miguel visited prisons, and he also led drives to feed the hunger with other church members. In addition to this, Miguel and his team from the church even helped in building homes for the Guatemalans. It was during this time that the pastor worked with the Central American Lutheran Mission Society – CALMS

Invitation by Central American Lutheran Mission Society – CALMS and Working Under Steve Hughey

After serving his time in Guatemala, he moved to US from where he complete his Bachelor’s in Theology while working at CALMS. At CALMS, he served as a non-resident missionary as CALMS’s Missionary-at-Large and Director for Central America.

It was during this time working he got a chance to work under the guidance and supervision of Steve Hughey, who has more than 45 years of experience in the mission field. Doctor Hughey helped Miguel to shape and develop his philosophy in missions, specially about holistic community development. He also encouraged Miguel to enroll at ਕੌਨਕੋਰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ in St. Paul in order to earn his Master of Arts in Christian Outreach. At the Central American Lutheran Mission Society, he led many short-term mission teams and oversaw the work in Guatemala. Miguel Torneire helped in expanding the work throughout Centro America.

In the US, he was appointed as an Assistant Pastor at the Gethsemane Church in Tempe, where he led mission-teams to Guatemala. Currently, reverend Miguel is the Vacancy Pastor at the ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਲੂਥਰਨ ਚਰਚ in Centralia and a PhD student at ਕੋਂਕੋਰਡੀਆ ਥੀਓਲਾਜੀਕਲ ਸੈਮੀਨਰੀ in Fort Wayne, IN. He lives with his family and works to empower the people in weak communities to take the lead to bring change as the founder and the Executive Director of Developing Our World. Reverend Miguel is dedicated to make this world a better place and works to implement his philosophical views to build broken and weak communities through a comprehensive approach.

ਐਂਜਿਕਲ ਡੀ ਲਾਪੇਜ਼

I am a person who likes to write about unique and interesting people who makes a difference in the world. 

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ