ਮੁਫਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ

  • Many of you are working remotely during the pandemic, giving you the extra free time you can allocate towards learning a new skill.
  • A web developer’s responsibilities include programming a website's functionality to display appealing and user-friendly information.
  • App Academy has a comprehensive full-stack web development course with all of the benefits, while its graduates earn an average of $95,000 per year.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਘਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਹਫਤੇ ਦੀ 40 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੌਰਾਨ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਮੋਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

Technology is shaping our lives in many ways, so picking up a tech skill can ensure your employability in the future. The best part about learning a tech skill is that it can be done through an online course or ਕੋਡਿੰਗ ਬੂਟਕੈਂਪ.

The following are tech skills you can learn while under quarantine at home:

ਵੈੱਬ ਵਿਕਾਸ 

ਵੈੱਬ ਡਿਵੈਲਪਰ are dedicated to creating and maintaining websites and web applications. They are experts in HTML and CSS, but the most wanted web developers today also know JavaScript and React.

A web developer’s responsibilities include programming a website’s functionality to display appealing and user-friendly information. They also have to know how to use databases and connect to servers, which is necessary to collect data for the website.

Web development isn’t rocket science and learning it can be quick and easy, depending on your method. In fact, many people learn about web development alone. However, it is preferred that you attend a comprehensive online course or coding bootcamp as many schools that offer these programs also include mentors and career assistants for after graduation.

ਐਪ ਅਕੈਡਮੀ has a comprehensive full-stack web development course with all of the benefits, while its graduates earn an average of $95,000 per year. Its courses have a duration of six months and students can enroll without any payments. The school starts charging tuition after students get a job making at least $50,000 per year. App Academy has campuses in New York and San Francisco and has online courses.

ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ

ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ is the branch of programming science that develops, improves, maintains, tests, and deploys software, programming tools, and applications. Software engineers can specialize in developing the operating systems for devices, programming tools for code editors, and emulators. Many of the software they develop, like Adobe Illustrator or Autocad, have made work easier in the digital space.

Their lesser-known responsibilities include creating the documentation for the programs or software, updating existing systems, and monitoring system performance. This is a college degree that has many years available in many universities, but professional certifications are becoming more common. Because many companies value experience just as much as a degree, many people choose to learn with an online course that is cheaper and shorter.

HyperionDev offers a very complete software engineer course for students to learn Java, Python, machine learning, and object-oriented programming. The course lasts three months full-time and six months part-time. HyperionDev offers upfront payments, month-to-month installments, and split tuition. It has three campuses outside the United States but it offers many online courses too. The school has a free trial so you can test its platform before enrolling.

Software engineers can specialize in developing the operating systems for devices, programming tools for code editors, and emulators.

ਵੈੱਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨ

Web design is a wide branch of web development that includes user experience design, interface, graphic design, and even search engine optimization and content creation. But, web designers are generally known for creating only the front end of a website. Experts in all of the areas are called “full-stack” designers.

Web designers create a vision of how a website is going to look like with all of its aspects like layout and typography. Web design is one of the easier tech skills to learn as it does not require in-depth knowledge in mathematics and statistics. You just have to be creative to create unique and interactive content for each project.

Tech Talent South has an introductory web design course where students learn HTML and CSS, JavaScript, jQuery, UI design, deployment, wireframing, Bootstrap, mockups, and interactive web design. The course lasts four weeks and students can enroll in-person or remotely. Tech Talent South has more than ten locations all over the south of the US. It takes upfront payments for enrollment or students can apply for loan financing.

ਅੰਤ ਵਿੱਚ

The best way to take advantage of your free time is by learning a new tech skill that will improve your career outlook. It doesn’t matter if you learn to be a web developer, software engineer, or web designer, after getting these certifications, students end up increasing their salary by at least 25%. You could have a high paying job in as short as four weeks, or at the longest in six months. Just sacrifice some of your free time now and be rewarded this year.

[bsa_pro_ad_space id = 4]

ਆਰਟਰ ਮੇਸਟਰ

ਆਰਟਰ ਮਾਇਸਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਕਰਮਾ (ਵਾਈਸੀ ਡਬਲਯੂ 19) ਦਾ ਸੀਟੀਓ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ marketਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਹੈ ਜੋ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਸਵਿੱਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡਿੰਗ ਬੂਟਕੈਂਪਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਇੰਟੂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤਕਨੀਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ.

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ