ਯਿਸੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

  • Moses and Elijah proceeded Jesus.
  • Jesus desired to bring freedom to the world.
  • Mohammed and the prophet of Baha”i are the eternal kings of Islam.

ਯਿਸੂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਿਗੜ ਗਈਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਰੋਮ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ. ਰੋਮ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ. 330 ਈ. ਵਿਚ ਕਾਂਸਟੇਂਟਾਈਨ ਪਹਿਲਾ ਰੋਮਨ ਸਮਰਾਟ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਬਾਈਜੈਂਟੀਅਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਕਾਂਸਟੈਂਟੀਨੋਪਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ. ਬਾਈਜੈਂਟਾਈਨ ਸਾਮਰਾਜ ਬਾਈਜੈਂਟਾਈਨ ਸਾਮਰਾਜ - ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਧਰਮ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ 1453 ਵਿੱਚ ਓਟੋਮੈਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ.

The story of the Tower of Babel teaches no one man can rule the world only God is one and eternal

ਓਟੋਮੈਨ ਸਾਮਰਾਜ ਓਟੋਮੈਨ ਸਾਮਰਾਜ - ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ also called the Turkish empire was established at the end of the 13th century and expanded to include all of Asia minor and much of Southeastern Europe. The empire reached in Zenith under Sulimein in the 16th century and greatly declined afterward until it collapsed after World War I in 1913. Quoted from Wikipedia, According to the Ottoman empire understanding the state’s primary responsibility was to expand and extend the land of the Muslims and to secure security and harmony within its borders in the overarching context of orthodox Islamic practice and dynastic sovereignty.

Jesus did not want to rule the world. Mohamed the prophet Islam who came after Jesus could not rule the world. Moses the prophet of the Jewish people who established the nation of Zion in the land of the Israel did not desire to rule the world. The desire of the prophets was to share the rule of the world and connect the world with God and Adam the first father.

The Bible relates in Genesis that the world began to be populated by the first father and mother Adam and Eve. Adam and Eve were created by God from the dust, the most perfect human beings in history. Their children were less perfect born naturally through sex.  As the world became populated it became divided into tribes. These tribes had between them family rivalries. These three great religions are connected to the three families on earth Jacob the Jewish people, Esau also called Edom or Rome, Ishmael the son of Abraham connected to Islam.

The first family to establish the kingship of God on earth with a religion was the Nation of Zion established by Moses in the wilderness of Sinai. Zion was a dictatorship, the nation observed the Law of Moses given to them by Moses at Mount Sinai including in it the Ten Commandments inscribed on tablets. The Jewish people entered Israel which was then called the Land of Canaan, conquered the land and established their kingship in the land. The land was divided between the twelve tribes of Israel. The nation of Zion spread out but due to civil war and the pressures on it from surrounding nations it was conquered by the Babylonians and the Assyrians. The attempt to restore the kingship failed but the nation succeeded to rebuild their temple in Israel which stood for 400 years until it was destroyed by the Romans. History of ancient Israel and Judah – Wikipedia

Biblical Israel was a theocracy. The king was a dictator enforcing the law of the land which was based on a religious doctrine. There was no free choice. Jesus in Mathew in the New Testament called upon Moses and Elijah the two greatest Jewish prophets to be witnesses of his intention to bring freedom to the world to overthrow the theocracy of Israel and to make Israel a religious free state with Moses and Elijah its king. His intention was that Israel should be ruled by heaven, eternal kings Moses and Elijah rather than a man a dictator.

The Lubavitcher proclaimed at the end of his life that the Messianic era has arrived. Everyday is a new revelation of God.

At the same time after his resurrection, Jesus would become king the Messiah of the world sharing the kingship with Moses and Elijah the kings of Israel, the Jewish people. Mohammed who came after Jesus and Moses would reign forever as King of Islam after his death. God is king of the universe above the prophets. Jesus became king the Messiah of the world called in the Bible Tavel. Moses and Elijah after Jesus became kings of Israel and the land of Israel. Mohammed and the prophet of Baha”i later became the kings of Islam. 

The founder of Baha”i was a prophet who lived in the 19th century in Acre Israel during the Ottoman Empire. He was imprisoned for claiming that he was a prophet when Islamic scripture claimed that Mohammed was the last prophet. The prophet of Baha”i gave equal credence to all three faiths Judaism, Islam, and Christianity.  The history of Adam and the children of man is revealed in the bible and world history.  The Garden of Eden is eternal; the life of the world is until six thousand years. In the seventh millennium the world returns to God and the Garden of Eden.

God sent Jesus to the world to begin to change over the world from dictatorships to democracies. He did not want to conquer the world like a dictator to build the Tower of Babel but to begin a new age in the world where all the nations and families of the earth will know God and be free to live a life of righteousness and morality.

The fulfillment of the desire of Jesus is in the prophecy of Isaiah, the whole world will be filled with the knowledge of God, and the prophecy “God will be king of the whole earth  in this day God will be One and his name will be one is today revealed through the resurrection of Moses ਵਿਸ਼ਵ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ (worldunitypeace.org) and was proclaimed by the Lubavitcher Rebbe Menachem Mendel Shneerson https://www.chabad.org/therebbe/article_cdo/aid/244372/jewish/The-Rebbe-A-Brief-Biography.htmat the end of his life to complete the prophecy of Moses at Mount Sinai that we are in the Messianic era.

We learn from the story of the Tower of Babal https://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_Babelthat no one person can conquer the world. The kingship of God is shared by the prophets of all faiths, and the nations which inhabit the earth. God is King, forever.

[bsa_pro_ad_space id = 4]

ਡੇਵਿਡ ਵੈਕਸਲਮੈਨ

ਰੱਬੀ ਡੇਵਿਡ ਵੇਕਸਲਮੈਨ ਵਿਸ਼ਵ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਯਹੂਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ. ਰੱਬੀ ਵੈਕਸਲਮੈਨ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਦੋਸਤ ਮੈਕਬੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਦਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.
http://www.worldunitypeace.org

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ