تماس

لیکنه:

.

کمونیستي خبرونه.
د 11197 SW بیلناپ محکمه
ولسن ویل ، اوریګون 97070

تيليفون: 971-732-5119

 

.

د مرستې لپاره مهرباني وکړئ زموږ د مرستې میز ته بریښنالیک ورکړئ یا لاندې پوښتنالیک بشپړ کړئ:

,

 

هیلم. کامونال نیوز نیوز

.

Or,

 

  •