7 ledarskapstrender för 2021

  • En viktig del av positiva arbetskulturer är en känsla av gemenskap.
  • Se till att du låter teamet vila när de behöver det.
  • En ledare kan inspirera lojalitet genom att vara mer rättvis än de kan genom att använda sin makt aggressivt.

I affärer är ledarskap allt. Det är enkelt att rekrytera ett team av experter till ditt team, men det är inte att vägleda dem att slutföra en uppgift. Du har inte att göra med verktyg eller programvara, vilket innebär att en strikt och envis strategi inte kommer att hjälpa dig. För att nå framgång i affärer måste du vara en riktig ledare. Problemet är att uppnå detta är så svårt som det låter.

Det finns dock många sätt att förbättra dina ledarskapsfärdigheter och hantera ditt team genom en affärssträning. Låt oss titta på några ledarskapstrender för 2021 och hur du kan tillämpa dem på din ledning.

En bra ledare bör alltid sträva efter att skapa en positiv kultur på arbetsplatsen.

Bygga en positiv arbetskultur

A bra ledare bör alltid sträva efter att skapa en positiv kultur på arbetsplatsen. En giftig arbetsmiljö kan påverka både anställdas moral och produktivitet. Om anställda inte känner sig värderade eller känner att de bara är en kugge i en maskin, är de mer benägna att tappa motivation. Det är därför dagens företagsledare betonar vikten av att värdera dina anställda och behandla dem som familj.

En viktig del av positiva arbetskulturer är en känsla av gemenskap. Dina teammedlemmar ska känna att de är en del av ett riktigt team. En bra tumregel är att inte sätta anställda mot varandra. Medan en hälsosam dos av konkurrenskraft är bra för vissa arbeten, gynnar andra inte lika mycket. Om anställda tävlar om vissa förmåner eller ett jobbperspektiv är det troligt att en viss motvilja börjar byggas upp. Detta kan påverka teamarbete och samarbete avsevärt.

Om du är på ett kontor uppmuntrar du anställda att anpassa sin arbetsyta så att de känner sig mer hemma. Det kan hjälpa motivera anställda, eftersom de inte behöver se samma monotona och oföränderliga skrivbord varje dag.

Prioritera välbefinnande

De anställdas mentala och fysiska välbefinnande påverkar allt från produktivitet till arbetsplatsmoral. Det bör vara din högsta prioritet när du väljer att genomföra ändringar som kan påverka anställda.

Se till att du låter teamet vila när de behöver det. Om en arbetare kallar in sjuk är det bättre att lita på dem än att riskera att smitta alla andra. När det är en hektisk dag, tryck inte anställda för hårt. Om de bränner ut kommer de inte att vara produktiva, och de kommer sluta att bli emot dig. Presentera förändringar som hjälper anställda att hålla sig i form och friska. Det hjälper dem med motivation och gör arbetsplatsen till en hälsosammare miljö.

En organisation måste vara frisk på alla nivåer för att lyckas. Tänk på detta när du skapar en ledarskapsstrategi.

Anta ett förändringsglatt tänkesätt

Företagen måste utvecklas för att överleva på dagens dynamiska och oförutsägbara marknad. En ledare måste inse när det är dags att införa några förändringar, oavsett om de orsakas av externt eller internt tryck. Det är mer sannolikt att ett företag som inte förändras hamnar efter jämfört med den konkurrens som utvecklas.

Det kan vara svårt att acceptera förändringar i den kaotiska miljö som vi kallar affärer. Det är därför det är viktigt att tänka opportunistiskt. Hur kan en viss förändring gynna ditt företag? Vilken vinkel kan du spela för att få det bästa av plötsliga förändringar? Även om det finns en oförutsedd omständighet som påverkar ditt företag negativt, kan du med största sannolikhet vända det till din fördel eller mildra problem som följer med det.

Tänka om det etablerade arbetsflödet

Det finns mer än ett sätt att driva ett kontor. Den globala pandemin lärde oss den här lektionen från första hand, utan att dra några slag. När det finns en möjlighet att förbättra arbetsflödet bör du ta det omedelbart.

Många kontor har gått från ett strikt och gammaldags arbetsflödessystem till något mer modernt. Vissa har accepterat fjärrarbete som standard, eftersom det tar bort pendlingar och möjliggör mer ledig tid för anställda. Andra har experimenterat med fyra dagars arbetsveckor med tio timmars arbetsdagar.

Det är viktigt att inse när denna typ av förändring kan påverka verksamheten positivt. Om det inte finns något behov av att anställda ska vara närvarande på kontoret skulle det byta till moral och minska kostnaderna för att driva ett kontor att byta till ett fjärrsystem.

Att utrota dåliga ledarskapsstilar

Ledare bör använda sina krafter klokt och undvika att utnyttja sin position för onödiga handlingar. Anställda ska inte känna att de är under en despots regering. En ledare kan inspirera lojalitet genom att vara mer rättvis än de kan genom att använda sin makt aggressivt.

Många nybörjare är inte medvetna om att de lutar sig mot auktoritärt ledarskap. Det är ett enkelt misstag att göra när du börjar. Att pressa anställda att göra mer än de kan är ett bra sätt att främja en negativ arbetsmiljö. Att ha ett nag när det kritiseras är ett annat vanligt fel. Både arbetsgivare och arbetstagare försöker förbättra verksamheten, eftersom det gynnar båda. Välkomna konstruktiv kritik och uppmuntra den bland dina anställda. Det hjälper dig att förbättra dig som ledare, och det kan leda till några nya insikter i ditt teams mentalitet.

En organisation måste vara frisk på alla nivåer för att lyckas. Tänk på detta när du skapar en ledarskapsstrategi.

Upprätta hälsosam kommunikation

I affärer finns det inget viktigare än kommunikation. Oavsett om du pratar med din chef eller dina anställda måste du kunna förmedla idéer och koncept.

Det finns mycket att lära sig av att ställa frågor. Uppmuntra anställda att komma till dig med eventuella dilemman eller problem som de har med arbetet. Ibland kan problem vara precis under näsan, och du kan behöva yttre input för att märka dem. En bra ledare lyssnar och formulerar sedan en handlingsplan.

Det är viktigt att skapa kommunikationskanaler med varje medlem i ditt team för att få ett bra perspektiv. Detta är särskilt viktigt för avlägsna anställda, eftersom de ofta försummas. Du kanske inte märker att de har problem förrän det börjar påverka deras arbete.

För att förbättra gemenskapskänslan och få snabba anställda på avstånd bör du ställa in regelbundna virtuella möten. Med rätten videokonferenser plattform och en bra strategi, kommer du att kunna kommunicera med avlägsna anställda och få dem att känna sig mer som om de är en del av ett team. Med ett större antal anställda, överväg att skapa mer komplexa konferenser med Q & A-tjänster och nätverksalternativ. Det skulle hjälpa anställda att ansluta och samarbeta efter ett möte.

Att ta ställning till sociala frågor

Bild spelar en stor roll i dagens affärsstrategier. Du kan inte skämma bort varje enskilt icke-affärsrelaterat ämne och försöka nå ut till människor samtidigt. Kunder vill veta var ditt företag står med vissa frågor innan de tar ställning.

Den etiska aspekten av konsumtion tas upp mer än någonsin tidigare. Det är viktigt att diskutera miljöfrågor i det fria. Om ditt företag producerar något vill folk veta om det är återvinningsbart och om produktionsprocessen är miljövänlig.

Ta en fast hållning när det gäller populära diskussioner. Det finns många värdiga orsaker som du kan yttra dig om. Alla kan komma ombord med att förbättra samhällen och förse dem med saker som mat, skydd och utbildning. Även om stödet för vissa orsaker kan vara underförstått är det viktigt att du visar bra ledarskap och betonar ditt företags roll när det gäller särskilda orsaker.

Slutsats

Att leda ett företag är ingen enkel uppgift. Du måste visa dina anställda att du är villig att kompromissa, samtidigt som du är den fasta hand som leder dem. Det är en känslig balans som kräver kunskap och erfarenhet. För att undvika att göra samma misstag som andra företagare bör du följa några av ovanstående tips. Du kommer inte att vara en perfekt ledare efter en enda dag, men du kommer dit snabbare om du vet var du ska börja.

Neil White

En livsstilsjournalist från Sydney.

Lämna ett svar