7 sätt som pandemin hjälpte medicinsk industri

  • Även när de anländer till mötet har patienter kunnat checka in via sina mobila enheter istället för att behöva vänta oändligt i ett väntrum.
  • Betydelsen av bärbara ultraljud i tillverkningen av medicintekniska produkter har kommit i framkant under pandemin med skapandet av bärbara ultraljudsenheter.
  • Många läkare, inklusive radiologer, fann att de var tvungna att arbeta hemifrån under hela pandemin.

Pandemin tog fram så mycket sorg och ångest i denna värld. Tack och lov har det dock skett några bra förändringar som har kommit från det, inklusive inom hälsoindustrin som helhet. Med ett större fokus på teknik har förändringar gjorts för att gynna både patienter och läkare, vilket framgår av informationen nedan.

För varje testutrustning på sjukhus och medicinska kontor runt om i världen har det ökat betydelsen av att följa protokollen.

1. Personlig vård

Pandemin, genom innovation av teknik, har gjort det möjligt för patienter att få mer personlig vård. När de går till ett läkarkontor har de fått uppdateringar direkt till sina smarta enheter som är anpassade för dem om deras möten. Även när de anländer till mötet har patienter kunnat checka in via sina mobila enheter istället för att behöva vänta oändligt i ett väntrum. Detta kommer säkert att vara normen i framtiden och patienterna känner sig mycket mer nöjda.

2. Betydelsen av bärbara ultraljud

Vikten av bärbar ultraljud inom tillverkning av medicintekniska produkter har kommit i framkant under pandemin med skapandet av bärbara ultraljudsenheter. Dessa enheter har hjälpt läkare att ställa diagnoser var de än befinner sig, även i trånga sjukhusrum. Läkare har kunnat upptäcka lunginflammation genom dessa enheter, vilket hjälpte till att avgöra vilka patienter som hade hög risk. Patienter behöver inte ens flytta till olika rum på sjukhuset för bildåtergivning vilket hjälper till att minska risken för överföring när dessa enheter används.

3. Förbättring av protokoll

För varje testanordning på sjukhus och medicinska kontor runt om i världen har det ökat betydelsen av att följa protokollen. Många av enheterna har nu uppdateringar med förinställningar för specifika organ eller störningar för att hjälpa vårdpersonal att få diagnosen rätt första gången. Detta påskyndar behandlingsplanerna så att patienterna får den hjälp som de behöver mycket snabbare och så att de har större chans att leva.

4. Avlägsna arbetsstationer

Många läkare, inklusive radiologer, fann att de var tvungna att arbeta hemifrån under hela pandemin. Detta uppmuntrade medicinska kontor att låta dessa yrkesverksamma ha arbetsstationer inne i sina hem där de kunde läsa testresultat och sedan snabbt kommunicera med läkarna. Många radiologer rapporterade att de kände en minskad stressnivå genom denna arbetsmiljö, vilket kan uppmuntra användningen av den i framtiden. Så länge reglerna uppfylls är detta en trend som är värt att följa.

Under hela pandemin överfördes många patienter till sjukhus utanför ett visst nätverk när sjukhusen i nätverket var fulla.

5. Centralstationer

Med många hälso-och sjukvård yrkesverksamma som utför sina jobb hemma, många sjukhus och medicinska kontor implementerar en central kommunikationsstation. Denna centralstation gör det möjligt för läkare och sjuksköterskor att granska alla resultat som de får på ett ställe så att de kan samarbeta och ställa en snabbare diagnos. Det är viktigt att diagnosen är ett samarbete så att rätt behandling ges till de patienter som är i stort behov av det.

6. Interoperabilitet

Under hela pandemin överfördes många patienter till sjukhus utanför ett visst nätverk när sjukhusen i nätverket var fulla. Detta ledde till ett behov av dessa läkare att kommunicera med varandra för att säkerställa att behandlingen slutfördes på det sätt som den borde ha varit och att diagnoser gjordes korrekt. IT-personal var tvungen att snabbt komma fram till en metod för detta utbyte av data så att det förblev konfidentiellt och HIPAA-kompatibelt, vilket skulle fortsätta i framtiden för interoperabilitet.

7. Telemedicin

Det sista sättet att pandemin har lett till positiva förändringar i medicinsk industri är genom införandet av telemedicin för alla patienter som begär det. Läkare och patienter har kunnat kommunicera sömlöst via videokonferenser under hela pandemin, vilket har lett till bättre patientresultat och en lägre risk för överföring. Många patienter har också kunnat ses mycket snabbare av sina läkare. Telemedicin kommer säkert bara att växa i framtiden eftersom det gynnar både patienter och läkare.

Avslutande tankar

Även om pandemin visade det dåliga i samhället, gav det också så mycket löfte till så många industrier. Sjukvårdssektorn har verkligen förändrats till det bättre på grund av den tillväxt som har kommit. Nya medicintekniska produkter användes, det fanns större fokus på patientvård och diagnoser gjordes mycket snabbare.

Lizzie Howard

Lizzie Howard är en infödd i Colorado som efter examen från University of Colorado tillbringar sin tid som frilansskribent. 

Lämna ett svar