Medvetenhet om FDA-godkänd behandling driver marknaden för Turners syndrom

Turners syndrom är ett av de sällsynta kromosomala tillstånd som diagnostiserats hos den kvinnliga befolkningen och uppstår när en av X-kromosomerna helt eller delvis saknas där den drabbade kvinnans upplever en mängd olika symtom som svankhalsen, låg hårfäste i nacken, lymfödem och kort växt.

Turners syndrom är ett av de sällsynta kromosomala tillstånd som diagnostiserats hos den kvinnliga befolkningen och uppstår när en av X-kromosomerna helt eller delvis saknas där den drabbade kvinnans upplever en mängd olika symtom som svankhalsen, låg hårfäste i nacken, lymfödem och kort växt.

Syndromet kan upptäckas tidigt inklusive prenatalt, spädbarn eller i tidig barndom och kräver livslång medicinsk behandling för flera komplikationer som kan uppstå på grund av syndrom. Faktorer som stigande patientpopulation och växande biotekniksektor beräknas driva marknaden under prognosperioden, dvs. 2020-2028. I statistiken från National Library of Medicine 2017 diagnostiserades cirka 1 av 2500 nyfödda tjejer runt om i världen med turnersyndrom.

Forskning Nester publicerade en rapport med titeln “Turners syndrom läkemedelsmarknad: Global Demand Analysis & Opportunity Outlook 2028 ”som ger en detaljerad översikt över läkemedelsmarknaden för Turners syndrom när det gäller marknadssegmentering efter typ, typ av läkemedel, typ av behandling och efter slutanvändare.

Vidare, för den fördjupade analysen, omfattar rapporten industrins tillväxtdrivrutiner, begränsningar, utbuds- och efterfrågerisk, marknadsattraktivitet, BPS-analys och Porters femkraftsmodell.

Få exklusiv provrapport

Den globala läkemedelsmarknaden för turnersyndrom förväntas registrera en anmärkningsvärd CAGR under prognosperioden. En ökning av FDA-godkännande för behandling av sjukdomar tillsammans med den ökande medvetenheten om kvinnors hälsa förväntas driva fram tillväxten på marknaden. I Världsbankens statistik ökade den kvinnliga befolkningen från 3.6 miljarder 2014 till 3.68 miljarder 2016.

FDA-godkännande för behandling av sjukdomarna tillsammans med den ökande medvetenheten om kvinnors hälsa förväntas driva tillväxten på marknaden.

Geografiskt är den globala läkemedelsmarknaden för Turners syndrom uppdelad i fem huvudregioner inklusive Nordamerika, Europa, Asien och Stillahavsområdet, Latinamerika och Mellanöstern och Afrika. Nordamerika förväntas inneha den största andelen av den globala marknaden för turner-läkemedel på grund av införandet av ny teknik, existensutvecklade ekonomier och enorm patientpopulation, och Europa har den näst största andelen på marknaden på grund av ökad forskning och utveckling sjukvårdssektorn.

Att öka medvetenheten bland individerna om hälsosjukdomarna och därför behovet av behandling för sådana sjukdomar, särskilt bland kvinnorna för behandling av sjukdomarna, såsom prenatal genetisk testning, tillsammans med ökningen av investeringar för forskning och utveckling är några av faktorerna förväntas driva tillväxten på den globala läkemedelsmarknaden för Turners syndrom de närmaste åren.

Faktorer som höga årliga behandlingskostnader tillsammans med dess relaterade biverkningar som kräkningar, karpaltunnelsyndrom, insulinresistens / högt blodsocker, försämring av skolios och andra förväntas fungera som en viktig begränsning för tillväxten av Turners syndrom. marknaden under prognosperioden.

Få provrapport

Perter Taylor

Perter Taylor tog examen från Columbia. Han växte upp i Storbritannien men flyttade till USA efter skolan. Perter har varit en teknisk kunnig person. Han är alltid intresserad av att känna nyanlända i teknologiens värld. Perter är en teknisk författare. Tillsammans med en teknisk kunnig författare är han en matälskare och en solo-resenär.
https://researchnester.com