Diebold Nixdorf-obligationer, kort sikt, hög avkastning, ränteplacering, avkastning över 12% YTM

 • Bruttomarginalen steg med 350 punkter till 25.5%.
 • Det fria kassaflödet under tredje kvartalet var 3 miljoner dollar. Dessutom har företaget höjt sin kostnadsfria kassaflödestyrning från 65 från måttligt positiva till ett intervall på 2019 miljoner till 70 miljoner dollar.
 • Genom DN Now-programmet beräknar företaget årliga besparingar i slutet av 2019 på 175 miljoner dollar.
 • Bruttoresultatet under tredje kvartalet ökade 3 miljoner USD året innan.

För denna veckas obligationsgranskning, durig tittar på en emittent som tillhandahåller tjänster till banker och detaljhandlare runt om i världen. Diebold Nixdorf (NYSE: DBD) tillhandahåller slutgiltiga tjänster, programvara och hårdvara för bank- och detaljhandeln. Diebold har använt hela 2019 för att implementera sitt DN Now-program, som är utformat för att öka effektiviteten, minska kostnaderna och förbättra marginalerna. Med lanseringen av resultatet för tredje kvartalet verkar det som om företaget gör framsteg mot dessa mål (se kulor ovan).

Eftersom världen i allt högre grad rör sig mot elektronisk bank, online-shopping och mobiltransaktioner är företag som Diebold Nixdorf i en idealisk position att dra nytta av denna utveckling. Dess 2024-obligationer, kuperade till 8.50%, handlas till en rabatt, vilket ger dem en mycket konkurrenskraftig avkastning till förfall på mer än 12%. Lägga till dessa Diebold Nixdorf-obligationer till Durigs FX2-portfölj lägger till den lukrativa detaljhandels- och banksektorn i portföljen tillsammans med att ge utmärkt diversifiering av portföljen. Mot bakgrund av Diebolds utmärkta resultat för tredje kvartalet såväl som det framgångsrika DN Now-programmet gör dessa obligationer ett utmärkt komplement till Durigs Ränteinkomst 2 (FX2) Portfölj med hög avkastning, vars sammanlagda prestanda visas nedan.

 

Diebold Nixdorf rapporterar resultat för tredje kvartalet

Diebold Nixdorf registrerade några solida vinster under det tredje kvartalet (tre månader som slutade 30 september 2019). Företaget såg ökning av sitt fria kassaflöde, nettokassa som tillhandahölls av den löpande verksamheten, bruttomarginal samt justerad EBITDA. Höjdpunkter från det tredje kvartalet inkluderade:

 • Nettokassan från den löpande verksamheten uppgick till 75.0 miljoner dollar, en ökning med 190.5 miljoner dollar jämfört med tredje kvartalet 2018.
 • Det fria kassaflödet för tredje kvartalet uppgick till 3 miljoner dollar, en förbättring med 65.1 miljoner dollar jämfört med året innan.
 • Justerad EBITDA ökade med 5.6% jämfört med föregående år, från 93.0 miljoner dollar under tredje kvartalet 3 till 2018 miljoner under tredje kvartalet 98.2.
 • Bruttomarginalen ökade med 350 punkter under det tredje kvartalet till 25.5%, det bästa resultatet sedan kombinationen av Diebold och Nixdorf 2016.
 • Bruttoresultatet ökade från 228.9 miljoner under tredje kvartalet 3 till 2018 miljoner dollar under tredje kvartalet 271.5.

Diebold Nixdorf hade också betydande affärsvinster under tredje kvartalet, inklusive:

 • Förnya ett flerårigt servicekontrakt med H&M, en global modeförhandlare, som tillhandahåller en integrerad lösning som stöder sina globala butiker med ett allt-i-ett-kassasystem, DN Vynamic Software och DN AllConnect Services.
 • Nådde ett avtal med Dave & Buster's, en ledande amerikansk-baserad mat- och underhållningskedja, för att tillhandahålla en självbetjäningslösning på platser rikstäckande, byggd kring Diebold Nixdorfs senaste interaktiva K-två-kiosk

Gerrard Schmid, Diebold Nixdorf VD och koncernchef, kommenterade företagets resultat för tredje kvartalet:

”Företagets resultat för tredje kvartalet återspeglar ett gediget genomförande av vårt DN Now-transformationsarbete. Operativt lönar sig vårt strategiska fokus på lönsamhet med solida bruttomarginalvinster över hela linjen inom tjänster, produkter och programvara. ”

Om emittenten

Diebold Nixdorf är världsledande när det gäller att möjliggöra ansluten handel genom att automatisera, digitalisera och omvandla det sätt som människor bankerar och handlar på. Företagets integrerade lösningar ansluter digitala och fysiska kanaler enkelt, säkert och effektivt för miljontals konsumenter varje dag. Som en innovationspartner för nästan alla världens 100 bästa finansinstitut och en majoritet av de 25 bästa globala återförsäljarna, levererar Diebold Nixdorf enastående tjänster och teknik som driver den dagliga verksamheten och konsumentupplevelsen för banker och återförsäljare runt om i världen. Det finns i mer än 100 länder med cirka 23,000 XNUMX anställda över hela världen.

DN nu transformationsplan

I slutet av förra året, i kölvattnet av några mindre än fantastiska kvartalsresultat, presenterade Diebold Nixdorf vad som är inget mindre än en översyn av företagets verksamhet och kostnadsstruktur. DN Now-programmet har utformats för att förenkla Diebolds verksamhet (allt från löner till fastigheter) och optimera dess utgifter (leverantörshantering, supply chain management). Viktiga delar av planen inkluderar:

 • Implementera en kundcentrerad driftsmodell som beräknas spara 100 miljoner dollar årligen.
 • Avyttrade icke-kärnverksamhet. Dessa uppgår för närvarande till mellan 5 och 10 procent av de totala intäkterna. Intäkterna från dessa försäljningar kommer att användas för att minska skulden.
 • Strömlinjeforma lösningar för att minska leveranscyklerna och förbättra leveranskedjans prestanda.
 • En omfattande plan för att förbättra leverans och effektivitet av tjänsterna samt riktade investeringar i nästa generations lösningar för att förbättra konkurrenskraften.

Målet och målet med DN Now-programmet är att leverera 400 miljoner dollar i årliga besparingar till och med 2021. Diebold räknar med att avsluta 2019 genom att ha implementerat processändringar som kommer att resultera i 175 miljoner dollar i årliga besparingar.

Industri för finansiella transaktioner

En av tjänsterna som Diebold tillhandahåller sina bankkunder är betalningshantering. Detta är en snabbt växande tjänst inom bank / finanssektorn. En nyligen genomförd rapport från McKinsey & Company beskriver den globala tillväxten av betalningar som illustreras här.

Rapporten ger också det aktuella läget för betalningsbearbetning i olika globala regioner, liksom prognoser för tillväxt.

 • De globala betalningsintäkterna beräknas närma sig 3 biljoner dollar till 2023.
 • Asien och Stillahavsområdet står nu för mer än hälften av de globala betalningsintäkterna, cirka 900 miljarder dollar.
 • Den globala digitala handeln överskred 3 biljoner dollar 2017 och beräknas till mer än fördubbla år 2022.
 • Ökande smartphone-antagande, ökad online-shopping och förbättrad bandbreddstäckning kommer att fortsätta driva mobil handel. Under 2017 stod mobilhandel för 48% av försäljningen av digital handel globalt och beräknas nå 70% fram till 2022, till cirka 4.6 biljoner dollar.

Med Diebolds globala närvaro är företaget väl placerat för att dra nytta av tillväxten i globala betalningar.

Finans

För obligationsinnehavare är det viktigt att överväga en emittents likviditet och räntetäckningsgrad. Tillräcklig likviditet tillåter en emittent att täcka driftskostnader och räntebetalningar i händelse av att det inte genererar tillräckligt kassaflöde under ett visst kvartal. Den 30 september 2019 hade Diebold Nixdorf en total likviditet på 680 miljoner dollar, bestående av nästan 250 miljoner dollar i kontanter och saldot tillgängligt under företagets tillgängliga kredit.

Räntetäckning är en indikation på företagets förmåga att betjäna sin befintliga skuldnivå. För de nio månaderna som slutade den 30 september 2019 hade Diebold Nixdorf rörelseresultat på $ 177.3 miljoner (utan avskrivningskostnader utan kontanter på $ 171.3 miljoner) och en räntekostnad på $ 153.3 miljoner för en räntetäckningsgrad på 1.1x. Investerare kan också notera att Diebold för tredje kvartalet hade nettokassa som tillhandahölls av den löpande verksamheten på 75 miljoner dollar och en räntekostnad för tredje kvartalet på 52.5 miljoner dollar.

Registrera dig nedan för att få uppdateringar på Diebold Nixdorf-obligationer och mycket mer!

[contact-form-7 id = ”60233 ″ title =” Kontaktformulär - Durig ”]

Risker

Risken för obligationsinnehavare är huruvida Diebold Nixdorf kan fortsätta driva förbättringar i sina marginaler samt fortsätta att minska kostnaderna. Genom DN Now-programmet har företaget hittills haft god framgång när det gäller att sänka sina kostnader och öka sina marginaler. Ett annat bra tecken för företaget kom i form av att ändra och utöka sin revolverande kreditfacilitet på 787 miljoner dollar under tredje kvartalet. Vid sitt sista intäktssamtal har företaget beräknat att intäkterna kommer att vara platta 2020, men kommenterade också att det tror att det kommer att nå sitt DN Now-mål om 400 miljoner dollar i årliga besparingar i slutet av nästa år. Om företaget kan fortsätta sin väg att förbättra marginalerna och öka det fria kassaflödet, bör risken för obligationsinnehavare minska.

I allmänhet finns det minskad risk för investerare som investerar i Durig Capital's Ränteinkomst 2 (FX2) Portfölj med hög avkastning på grund av dess diversifiering över många obligationer och branscher jämfört med köp av enskilda obligationer. Historiskt sett har FX2-portföljen betydligt bättre än jämfört med portföljer där investerare valt obligationer individuellt.

Generellt stiger obligationspriserna när räntorna sjunker och tvärtom. Denna effekt tenderar att vara mer uttalad för lägre kuponger, långfristiga skuldinstrument. Varje räntesäkerhet som säljs eller löses in före förfall kan vara föremål för vinst eller förlust. Obligationer med högre avkastning har vanligtvis lägre kreditbetyg, om någon, och innebär därför högre risknivåer och kanske inte passar alla investerare.

Sammanfattning och slutsats

Diebold Nixdorf har arbetat hårt för att sänka kostnaderna och förbättra marginalerna i år. Företaget har ökat sin fria kassaflödesgenerering och fortsätter att öka sina affärsvinster. Dessutom beräknas den globala tillväxten inom finansiella transaktionsindustrin växa kraftigt under de kommande tre till fem åren, vilket ger Diebold goda möjligheter att öka intäkter och vinster. Företagets 2024-obligationer, med en avkastning till förfall på över 12%, ger investerare en fantastisk möjlighet att diversifiera sina portföljer genom tillägget av detta finansiella tjänster / bankföretag. Med tanke på Diebolds förbättrade marginaler och kassaflöde är dessa obligationer ett utmärkt tillägg till Durigs Ränteinkomst 2 (FX2) Portfölj med hög avkastning.

Durig Capital har flera högavkastningsportföljer tillgängliga, klicka nedan för att lära dig mer.

Ränteinkomst 2 - FX2
Utdelning Aristokrater
Inkomst Aristokrater
Dogs of the Dow
Dogs of The S&P 500

TD Ameritrade rådgivare

Vi har nu börjat erbjuda vårt mycket framgångsrika Ränteportfölj 2 (FX2) Portfölj, Dividend Aristocrats 40 PortfolioOch vår Inkomst Aristokrater Portfölj till kunder hos andra registrerade investeringsrådgivare via segregerade konton på TD Ameritrade Institutional. Be oss att lära dig hur detta kan fungera för dig och din nuvarande rådgivare.

Utgivare: Diebold Nixdorf Inc.
Symbol: (NYSE: DBD)
Kupong: 8.500%
Mognad: 4 / 15 / 2024
Betyg: B3 /
Betala: Halvårsvis
Pris: ~ 87.1
Utbyte till förfall: ~ 12.4%

Disclosure: Durig Capital och vissa kunder kan ha positioner i DBD: s april 2024-obligationer.

Ansvarsfriskrivning: Observera att alla avkastnings- och prisindikationer visas från tidpunkten för vår forskning. Våra rapporter är aldrig ett erbjudande att köpa eller sälja någon säkerhet. Vi är inte en mäklare / återförsäljare och rapporter är avsedda för distribution till våra kunder. De högavkastningsstrategier som presenteras i denna granskning av Durig Capital kanske inte passar alla investerare. Detta är inte investeringsråd från Durig Capital eller en specifik rekommendation att köpa eller sälja värdepapper. Om du har några frågor eller funderingar angående dess lämplighet för din personliga investering, bör du söka specifika investeringsråd från en registrerad professionell innan du fattar ett investeringsbeslut.

[bsa_pro_ad_space id = 4]

Hundar av Dow

Hundar av Dow Vi har skapat nya versioner av den väletablerade Dogs of the Dow-strategin, med tre broderportföljer, var och en med en något annorlunda, mer professionell och specialiserad strategi för investeringar sedan Dogs of the Dow. Genom att använda uppdaterad fri handel, kvartalsbalans och dynamiska viktningar, vilket gör den mer effektiv, men fortfarande helt byggd på Dow Jones Industrial Average. Som förvaltare först och främst erbjuder vi våra rådgivande kunder en personlig förvaltningstjänst till en mycket låg kostnad. Fråga om våra många tjänster idag!
http://dogsdow.com

Lämna ett svar