Efterfrågan ökar marknaden för svavelsyror i elektronisk kvalitet

Den globala marknaden för svavelsyra av elektronisk kvalitet beräknas växa på grund av svavelsyrans tillämpningar i olika slutanvändarindustrier. Elektronisk svavelsyra med en koncentration på 95% eller högre används vid tillverkning av PCB-paneler. Den ökande tillverkningen och försäljningen av elektroniska varor beräknas öka marknadens tillväxt. 

Den ökande efterfrågan på elektroniska enheter, särskilt smartphones och bärbara datorer, har ökat behovet av kretskort, vilket i sin tur beräknas öka marknadens tillväxt.

Forskning Nester publicerade en rapport med titeln “Elektronisk svavelsyramarknad: Global Demand Analysis & Opportunity Outlook 2029 ”som ger en detaljerad översikt över den globala svavelsyramarknaden i termer av marknadssegmentering efter klass, applikation, slutanvändarindustri och efter region.

Vidare, för den fördjupade analysen, omfattar rapporten industrins tillväxtindikatorer, begränsningar, utbuds- och efterfrågerisk, tillsammans med detaljerad diskussion om nuvarande och framtida marknadstrender som är förknippade med marknadens tillväxt.

Den globala marknaden för svavelsyra av elektronisk kvalitet beräknas få en betydande CAGR under prognosperioden, dvs. 2021–2029. Marknaden är segmenterad efter applikation i halvledare, PCB-paneler och andra, varav halvledarsegmentet beräknas ha den största andelen under prognosperioden på grund av den växande efterfrågan på elektronik, inklusive smartphones, TV-apparater, bärbara datorer, smartwatches , och andra.

Baserat på slutanvändarindustrin förgrenas marknaden till kemi, elektronik och andra, varav elektroniksegmentet förväntas vinna en anmärkningsvärd andel under prognosperioden på grund av användningen av svavelsyra i tillverkningen kretskort, som är basen för alla elektroniska enheter.

Få exklusiv exemplar på exemplar av denna rapport

Den globala försäljningen av smartphones korsade 1.4 miljarder år 2020. Siffran beräknas nå 1.5 miljarder i slutet av 2021. Den växande efterfrågan på smartphones är en viktig tillväxtdrivare för marknaden.

Regionalt är den globala svavelsyramarknaden segmenterad i fem huvudregioner, inklusive Nordamerika, Europa, Asien och Stillahavsområdet, Latinamerika och Mellanöstern och Afrika. Av dessa beräknas marknaden i Asien och Stillahavsområdet uppnå högsta CAGR under prognosperioden på grund av den växande elektronikindustrin i länder som Indien, Kina, Vietnam och Japan.

Närvaron av olika kemiska tillverkningsföretag i regionen beräknas öka marknadstillväxten. På samma sätt förväntas marknaden i Nordamerika få en betydande marknadsandel under prognosperioden på grund av den ökande efterfrågan på elektronik i regionen, med stöd av den ökade disponibla inkomsten i regionen.

Den globala försäljningen av smartphones korsade 1.4 miljarder år 2020. Siffran beräknas nå 1.5 miljarder i slutet av 2021. Den växande efterfrågan på smartphones är en viktig tillväxtdrivare för marknaden.

Den ökande efterfrågan på elektroniska enheter, särskilt smartphones och bärbara datorer, har ökat behovet av kretskort, vilket i sin tur beräknas öka marknadens tillväxt.

Säkerhetsriskerna i samband med användning av svavelsyra av elektronisk kvalitet förväntas dock fungera som en viktig begränsning för tillväxten på marknaden under prognosperioden.

Få exklusiv exemplar på exemplar av denna rapport

Perter Taylor

Perter Taylor tog examen från Columbia. Han växte upp i Storbritannien men flyttade till USA efter skolan. Perter har varit en teknisk kunnig person. Han är alltid intresserad av att känna nyanlända i teknologiens värld. Perter är en teknisk författare. Tillsammans med en teknisk kunnig författare är han en matälskare och en solo-resenär.
https://researchnester.com