Efterfrågan på Imaging Captures Neuro Imaging Outsourcing Market

Neurovetenskapliga outsourcing kan vara en biprodukt av kraven i deras komplexa utredningar. Beslut om analys av neuroanalyser är nära kopplade till studiemålsdesign och centrala aspekter av forskningsfrågorna. Ytterligare lämplig analys kräver en solid grund i statistik, MR-fysik och neuro-anatomi.

Tillväxten av neurovetenskapens outsourcing av bild beror på den ökande efterfrågan på avbildning inom olika medicinska områden.

Neuro imaging outsourcing marknaden stod för $ 4.08 miljarder under 2019 och beräknas vara $ 6.2 miljarder år 2029 och förväntas registrera en CAGR på 4.4%. Tillväxten av neurovetenskapens outsourcing av bild beror på den ökande efterfrågan på avbildning inom olika medicinska områden. Ibland är det mycket viktigt steg som tas fram före någon form av medicinsk kirurgi.

Rapporten " Neuro imaging outsourcing-marknaden, Efter tjänst (Fmri, MRI, PET, DTI, övrigt), Av slutanvändare (akademisk, industri) och andra efter region (Nordamerika, Europa, Asien, Latinamerika och Mellanöstern och Afrika) - Marknadstrender, analys, och prognos till 2030.

Viktiga höjdpunkter:

  • I mars 2021 skapade den kinesiska föreningen för automatisering förbättrat verktyg för att förstå hjärnan, detta verktyg är relaterat till neurovetenskap.
  • I april 2020, enligt medicinsk vetenskap och outsourcing ska medicintekniska produkter, såsom att uppfatta djup hjärnstimuleringssystem, som stimulerar hjärnaktiviteten lanseras

För att känna till de kommande trenderna och insikterna som finns på denna marknad, Klicka på länken.

Viktiga marknadsinsikter från rapporten:

Beslut om analys av neuroanalyser är nära kopplade till studiemålsdesign och centrala aspekter av forskningsfrågorna.

Neuro Imaging Outsourcing-marknaden är segmenterad baserat på tjänsten och slutanvändare och region.

  • Efter service är Neuro Imaging Outsourcing-marknaden segmenterad i FMRI, MRI, PET, DTI.
  • Efter slutanvändare är marknaden segmenterad inom Academic, Industry
  • Efter region är segmentet för outsourcing av Neuro imaging segmenterat i Nordamerika, Europa, Asien och Stillahavsområdet, Latinamerika och Mellanöstern och Afrika. Europa dominerar över andra länder eftersom det har de största andelarna på marknaden på grund av olika forskning och utveckling pågår. Länder som Ryssland, Italien, Storbritannien och Spanien. Följt av Europa Nordamerika har näst största marknadsandel på MCL-1-hämmarmarknaden.

Konkurrenskraftigt landskap:

De viktigaste aktörerna som är verksamma på Neuro Imaging Outsourcing-marknaden inkluderar Flatworld Solutions Pvt. Ltd., Alliance Medical, MetaMed, NeuroScience Associates, KAYI Healthcare, Shields MRI, PROSCAN IMAGING, RadNet, Inc. Charles River Laboratories, Inc.

Marknaden ger detaljerad information om den industriella basen, produktivitet, styrkor, tillverkare och senaste trender som kommer att hjälpa företag att utvidga verksamheten och främja ekonomisk tillväxt. Dessutom visar rapporten dynamiska faktorer, inklusive segment, undersegment, regionala marknadsplatser, konkurrens, dominerande nyckelaktörer och marknadsprognoser. Dessutom inkluderar marknaden nyligen samarbeten, fusioner, förvärv och partnerskap samt regelverk över olika regioner som påverkar marknadens bana. Senaste tekniska framsteg och innovationer som påverkar den globala marknaden ingår i rapporten.

Hämta rapport

Santosh M.

Jag är digital marknadsförare i profetior marknadsinsikter.
https://www.prophecymarketinsights.com/