Geriatriska muskelbyggare som växer glutation

 

Vårt global glutationmarknad har visat betydande tillväxt på grund av ökande antal geriatriska populationer, ökad hälsokännedom bland människor och ökande tillämpning inom slutanvändarindustrin. Stöds av dessa faktorer uppskattas glutationmarknaden uppvisa en betydande tillväxt de närmaste åren.

Förändring av livsstil och växande medvetenhet om antioxidantegenskaperna hos glutationstillskott är de viktigaste faktorerna som påverkar marknadens tillväxt i denna region.

År 2019 stod marknaden för ett marknadsvärde på 192.23 miljoner dollar och beräknas växa med en CAGR på 5.93% under prognosperioden 2021-2028.

Forskning Nester har släppt en rapport med titeln "Glutathione Market: Global Demand Analysis & Opportunity Outlook 2028" som också innehåller några av de framstående marknadsanalysparametrarna som tillväxtdrivande industrin, begränsningar, utbuds- och efterfrågrisk, marknadens attraktivitet, jämfört med året innan (YOY) jämförelser av tillväxt, jämförelser av marknadsandelar, BPS-analys, SWOT-analys och Porters femkraftsmodell.

Regionalt är den globala glutationmarknaden uppdelad i Nordamerika, Asien och Stillahavsområdet, Europa, Latinamerika och Mellanöstern och Afrika. Bland marknaderna i dessa regioner uppskattas den nordamerikanska marknaden för glutation ha högsta tillväxt under hela prognosperioden. Förändring av livsstil och ökad medvetenhet om antioxidantegenskaperna hos glutationstillskott är de viktigaste faktorerna som påverkar tillväxten på marknaden i denna region.

Glutation används främst i farmaceutiska produkter, näringsprodukter, kosmetika, kosttillskott och många andra. Det används i receptbelagda läkemedel på baksidan av dess vävnadsreparerande egendom och för att behandla tillstånd inklusive anemi, astma och grå starr. Den ökande förekomsten av hälsoproblem, såsom fetma, blodtryck och diabetes, har ökat tillväxten inom nutraceutisk industri, vilket förväntas öka efterfrågan på nutraceutiska glutationprodukter som reglerar och kontrollerar dessa sjukdomar.

Konsumenter i USA antar en hälsosam livsstil för att skydda mot olika sjukdomar som diabetes och hudsjukdomar. En ökande geriatrisk befolkning och ökande hälsoproblem hos konsumenterna förväntas driva efterfrågan på glutation i landet. Glutationmarknaden i Europa förväntas växa betydligt under prognosperioden.

Glutationmarknaden i Storbritannien växer snabbt på grund av ökad medvetenhet hos konsumenterna om förebyggande hälso- och sjukvårdsprodukter. Konsumenter i alla åldersgrupper i Europa fokuserar huvudsakligen på att förbättra sitt dietintag genom att använda näringsingredienser, på grund av ökad publicitet genom media och e-handelsplattform, som förväntas främja tillväxten av kosttillskott och läkemedelsprodukter.

Skaffa en exemplarrapport

Den globala glutationmarknaden är segmenterad av slutanvändare inom livsmedels- och dryckesindustrin, hälso- och sjukvård, kosmetisk och personlig vård. Bland dessa segment stod sjukvårdssegmentet för 52.46% av marknadsandelen 2019 på grund av glutationens omfattande användning inom läkemedelssektorn. Det hjälper till att minska symtomen på Parkinsons sjukdom, öka insulintoleransnivån hos äldre människor och minskar cellskador vid alkohol- och alkoholfri fettlever.

Glutation används främst i farmaceutiska produkter, näringsprodukter, kosmetika, kosttillskott och många andra. Det används i receptbelagda läkemedel på baksidan av dess vävnadsreparerande egendom och för att behandla tillstånd inklusive anemi, astma och grå starr. Den ökande förekomsten av hälsoproblem, såsom fetma, blodtryck och diabetes, har ökat tillväxten inom nutraceutisk industri, vilket förväntas öka efterfrågan på nutraceutiska glutationprodukter som reglerar och kontrollerar dessa sjukdomar.

Biverkningarna som induceras av glutation eftersom den innehåller mjölkbaserade proteiner skulle emellertid fungera som ett hinder för tillväxten av glutationmarknaden under prognosperioden.

Få provrapport

Perter Taylor

Perter Taylor tog examen från Columbia. Han växte upp i Storbritannien men flyttade till USA efter skolan. Perter har varit en teknisk kunnig person. Han är alltid intresserad av att känna nyanlända i teknologiens värld. Perter är en teknisk författare. Tillsammans med en teknisk kunnig författare är han en matälskare och en solo-resenär.
https://researchnester.com