Hur diversifiering kan hjälpa småföretagare att hantera risker

  • Undvik att lägga alla dina ägg i samma korg.
  • Att investera i aktier, obligationer och valutor är inte riktigt diversifiering.
  • Med investeringsdiversitet kan du utnyttja en mängd strategier för riskhantering.

Numera arbetar småföretag i en mycket konkurrensutsatt miljö som är övermättad med andra stora och små företag. Att överleva ett sådant landskap kan vara svårare än företagare tenderar att tro.

Det kan gå bra för dig men det finns en stor chans att du kommer att träffa en grov patch förr eller senare. I så fall är det väldigt viktigt att ha möjlighet att överleva tills ditt företag är på rätt spår igen. Det är därför många småföretag gör investeringar med överskott av kapital som de ackumulerar genom åren.

Att göra investeringar är ett bra sätt att minimera och mildra riskerna för att ditt företag går i konkurs när den grova lappen uppstår. Att helt enkelt göra en investering räcker dock inte för att säkerställa ditt företags ekonomiska säkerhet.

Du måste vara smart och lita på diversifiering så att ditt företag täcks oavsett situation. Med det i åtanke, här är hur diversifiering kan hjälpa småföretagare att hantera risker mer effektivt.

Foto av RODNAE Productions från Pexels.

Vad är diversifiering?

Investering diversifiering är en strategi där du gör flera men fundamentalt olika investeringar. Nyckeln är att ha liten eller ingen korrelation alls mellan dina investeringar. På det sättet minskar du risken för att din investering går dåligt och förlorar allt i processen.

Med andra ord undviker du att lägga alla dina ägg i samma korg. Föreställ dig som ett exempel att du investerar alla pengar du har i aktier. Aktiemarknaden kraschar och du har inget.

Men om du till exempel diversifierar dina investeringar och investerar i aktier, guld och fastigheter, skulle du fortfarande ha dina guld- och fastighetsinvesteringar även om aktiemarknaden kraschar.

Som du kanske redan vet är varje investering i viss mån riskabel. Om du diversifierar dina investeringar minimerar du och minskar risken samtidigt och ser till att du så småningom kommer att dra nytta av dina investeringar.

Ytterligare möjligheter

Genom att diversifiera dina investeringar öppnar du i princip nya dörrar för potentiellt lönsamma möjligheter. Målet med diversifiering är att maximera vinster och minimera risker genom att fördela investeringar mellan olika branscher, finansiella instrument och andra kategorier.

Till exempel utnyttjar många småföretag idag bästa Bitcoin gruvhårdvara för att bryta Bitcoins. Bitcoin är den allra första kryptovalutan och en digital tillgång som inte har någon korrelation med fiatpengar eller tillgångar.

Med andra ord har kryptomarknaden sin egen uppsättning regler och riktlinjer helt åtskilda från den verkliga världen. Med andra ord, vad som än händer med den globala ekonomin har ingen inverkan alls på kryptomarknaden.

Detta är ett bra tillfälle att investera i en tillgång som inte påverkas av någonting som händer i den verkliga världen. Du kan fortfarande använda krypton för att skaffa fysiska tillgångar eller byta ut dem mot fiatpengar vid varje given tidpunkt.

Strategier för riskhantering

Med investeringsdiversitet kan du utnyttja en mängd strategier för riskhantering. Du kan i grunden ytterligare minska riskerna för var och en av dina investeringar. Om du till exempel investerar i aktier kan du använda den så kallade alternativstrategier för att minimera investeringsrisker.

Alternativ, till exempel samtal och försäljning, gör att du kan sälja eller köpa aktier till ett tidigare avtalat pris och datum. Därför stör du dig inte längre av att priset på en aktie kan minska betydligt under tiden.

Den negativa sidan är att priset kan stiga under tiden men investerare är överens om det pris som passar dem, så du får en vinst oavsett. Sådana strategier finns för alla typer av investeringar. De låter dig ytterligare minimera risken även utöver möjligheterna att diversifiera din investeringsportfölj.

Foto av Ivan Samkov från Pexels.

Riskhantering genom tillgångsallokering

Tilldelning av tillgångar är kärnan i diversifiering av investeringar. Som nämnts tidigare, genom att göra flera men olika investeringar, skyddar du i princip dina tillgångar och ser till att du inte tappar allt på en gång.

Att investera i aktier, obligationer och valutor är till exempel inte riktigt diversifierad. Alla ovan nämnda exempel är högriskinvesteringar som påverkas av den globala ekonomin och den geopolitiska situationen.

Men om du investerar i aktier, fastigheter, guld och digitala tillgångar diversifierar du din investeringsportfölj. Sådana investeringar är inte direkt korrelerade och påverkas inte av samma förhållanden.

Därför tjänar allokering tillgången till att hjälpa dig att välja de investeringar som har liten eller ingen korrelation alls så att du kan vara säker om en investering blir dålig. Guld har till exempel alltid använts som en skydd mot inflation.

Att göra investeringar är ett bra sätt för företagare att säkerställa finansiell stabilitet. Ändå kan du inte göra några investeringar och betrakta dig som säker. Istället måste du vara smart med det och utnyttja den fulla potentialen i diversifiering av investeringar. På det sättet kan du vara säker på att dina tillgångar är säkra och att du kan dra nytta av dina investeringsval.

Marie Nieves

Wannabe världsresande. Blogger. Syster, dotter, vän och moster.

Lämna ett svar