Marknad för kemikalier för industriell rengöring - Storlek - Andel - Trender - Global prognos till 2028

Forskning Nester publicerade en rapport med titeln “Marknad för kemikalier för industriell rengöring- Global efterfråganalys och möjligheter Outlook 2020-2028 ”som ger detaljerad översikt över marknaden för industriell rengöringskemikalier i termer av marknadssegmentering efter produkttyp, ingrediensstyp, applikationstyp, efter slutanvändare och region.

För den djupgående analysen omfattar rapporten branschens tillväxtdrivare, begränsningar, utbud och efterfrågan, marknadsattraktivitet, BPS-analys och Porters femkraftsmodell.

Marknaden för industriella rengöringskemikalier förväntas registrera en anmärkningsvärd CAGR på cirka 5% under prognosperioden 2020-2028. Tillväxten inom livsmedels- och dryckesindustrin tillsammans med den ökade oro för hälsa och hygien på arbetsplatsen driver tillväxten av industriella rengöringskemikalier. Vidare accelererar den omfattande användningen av dessa rengöringskemikalier i olika industrisektorer för att förhindra kemiska och biologiska faror på arbetsplatsen marknadstillväxten. Därför kommer industriella rengöringskemikalier att uppleva ökad efterfrågan på grund av den snabba industriella tillväxten i tillväxtekonomier. Baserat på slutanvändare är marknaden segmenterad i fordonsindustrin, transport, livsmedelsbearbetning, jordbruk, olja och gas, sjukvård och andra.

Få provkopia av denna rapport

Hälso- och sjukvårdssegmentet beräknas se den snabbaste tillväxten på marknaden på grund av växande infrastruktur med ökat fokus på hygien och ökad efterfrågan på högpresterande rengöringskemikalier.

Hälso- och sjukvårdssegmentet beräknas se den snabbaste tillväxten på marknaden på grund av växande infrastruktur med ökat fokus på hygien och ökad efterfrågan på högpresterande rengöringskemikalier. Dessutom leder ökningen av antalet sjukhus till den höga konsumtionen av rengöringsmedel inom hälso- och sjukvården, vilket i sin tur förväntas öka marknadstillväxten.

Baserat på den regionala analysen är marknaden för industriella rengöringskemikalier uppdelad i fem huvudregioner inklusive Nordamerika, Europa, Asien och Stillahavsområdet, Latinamerika och Mellanöstern och Afrika. Ökningen av sjukhusbyggandet och gynnsamma statliga initiativ för underhåll av offentliga platser och rena verksamheter kommer att stå för Nordamerikas dominans på marknaden för industriell rengöringskemikalier. Dessutom ökar medvetenheten om hälsosam och hygienisk miljö ytterligare tillväxten på marknaden. Marknaden i Asien och Stillahavsområdet beräknas observera den största andelen på marknaden på grund av ökad efterfrågan på industriella rengöringskemikalier tillsammans med den stigande stadsbefolkningen. Vidare ökar konsumenternas ökade konsumtionsförmåga för deras hygien efterfrågan på produkten. Därför beräknas dessa skäl driva tillväxten på marknaden under prognosperioden.

Ökande hygieniska bekymmer och efterfrågan på produkter för tvättvård

Den ökande oro för upprätthållande av renlighet inom livsmedelssektorn och vårdmiljön driver efterfrågan på industriella rengöringskemikalier. Dessutom ökar marknadstillväxten genom att etablera nya butiker och anläggningar tillsammans med de ökande fallen av infektioner orsakade av föroreningar. Efterfrågan på tvättvårdsprodukter är i takt på grund av dessa produkters egendom för att avlägsna bakterier, smuts och andra bakterier. Dessutom driver närvaron av ytaktiva ämnen och lösningsmedel i tvättvårdsprodukter och beredning av dessa produkter för industriellt bruk tillväxten på marknaden. Därför förväntas ytterligare val av dessa produkter på basis av tygtyp för att avlägsna fläckar och för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar för att ta hänsyn till tillväxten på marknaden under prognosperioden.

Emellertid förväntas stränga miljöbestämmelser och industripolicy tillsammans med hälsoriskerna för vissa av rengöringskemikalierna fungera som en nyckelbegränsning mot tillväxten av marknaden för industriell rengöringskemikalier under prognosperioden.

Denna rapport ger också det befintliga konkurrensscenariot för några av de viktigaste aktörerna på marknaden för industriell rengöringskemikalier som inkluderar företagsprofilering av Arrow Solutions, Ashburn Chemical Technologies, Satol Chemicals, Sunburst Chemicals, Dow Chemical Company (NYSE: CTA-A), Evonik Industries AG (ETR: EVK), Ecolab (NYSE: ECL), Solvay (EBR: SOLB), Diversey Inc. och Graham Chemical.

Få provkopia av denna rapport

Profileringen omsluter nyckelinformation från de företag som omfattar affärsöversikt, produkter och tjänster, nyckelfunktioner och senaste nyheter och utveckling. Sammantaget visar rapporten en detaljerad översikt över marknaden för industriell rengöringskemikalier som kommer att hjälpa industrikonsulter, utrustningstillverkare, befintliga aktörer som söker efter expansionsmöjligheter, nya aktörers sökmöjligheter och andra intressenter att anpassa sina marknadsinriktade strategier efter den pågående och förväntade trender i framtiden.

Perter Taylor

Perter Taylor tog examen från Columbia. Han växte upp i Storbritannien men flyttade till USA efter skolan. Perter har varit en teknisk kunnig person. Han är alltid intresserad av att känna nyanlända i teknologiens värld. Perter är en teknisk författare. Tillsammans med en teknisk kunnig författare är han en matälskare och en solo-resenär.
https://researchnester.com