Innovation i tätningsmedel och lim förbättrar den växande marknaden

Olika applikationer för slutanvändning för att driva marknadsutvecklingen. Tillväxttrenderna inom förpacknings-, medicin-, bygg- och fordonsindustrin har krävt tillverkning av innovativa och avancerade lim. Det är en avgörande faktor som har lett till utveckling av det totala hartsmaterialet.

Tillväxttrenderna inom förpacknings-, medicin-, bygg- och fordonsindustrin har krävt tillverkning av innovativa och avancerade lim.

Research Nester har släppt en rapport med titeln "Limmarknad - Global Demand Analysis & Opportunity Outlook 2028 ”som också inkluderar några av de framstående marknadsanalysparametrarna som drivkrafter för industrins tillväxt, begränsningar, utbuds- och efterfrågrisk, marknadsattraktivitet, jämförelse jämfört med föregående år (YOY), jämförelser av marknadsandelar, BPS-analys, SWOT-analys och Porters femkraftsmodell.

Tillväxttrenderna inom förpacknings-, medicin-, bygg- och bilindustrin har krävt tillverkning av innovativa och avancerade lim. Det är en avgörande faktor som har lett till utveckling av det totala hartsmaterialet. Även limtillverkare fokuserar kontinuerligt på materialförbättring för att införliva avancerade element i nanostorlek i lim, vilket skulle hjälpa till att tillgodose de växande konsumenternas krav. Med stöd av dessa faktorer stod den globala limmarknaden för ett marknadsvärde på 47,398.70 2019 miljoner dollar 63,557.20 och beräknas samla 2028 4.6 miljoner dollar år 2021 genom att växa till en CAGR på 2028% under prognosperioden, dvs. XNUMX-XNUMX.

Den globala limmarknaden är segmenterad med formuleringsteknik i lösningsmedelsbaserad, vattenbaserad, strålningshärdad (UV / EB) och smältlim. Bland dessa är varmsmälttsegmentet det snabbast växande segmentet som beräknas röra 12,375.30 2020 miljoner dollar i slutet av 5.4 och växa med en hastighet på 18,826.10% under prognosperioden, uppbackad av faktorer som längre hållbarhetstid, förmåga att kasseras och minskad VOC utsläpp. Vattenbaserat segment utgör det mest betydelsefulla tekniska segmentet värderat till 2019 XNUMX miljoner dollar år XNUMX på grund av dess icke-farliga och miljövänliga natur.

Få provrapport

Faktorer som specifika lagringskrav, kostnader i samband med ytbehandling och grundfärg och avfallshantering, påverkar marknadstillväxten avsevärt vilket resulterar i en begränsad användning av lim.

Geografiskt är den globala limmarknaden uppdelad i fem huvudregioner inklusive Nordamerika, Latinamerika, Europa, Asien och Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika. Bland dessa stod marknaden i Asien och Stillahavsområdet för den största marknadsandelen både i värde och volym på den globala limmarknaden 2019 och förväntas behålla denna position under hela prognosperioden. Regionens ständigt förbättrade makroekonomiska faktorer inklusive befolkning, BNP och inkomst per capita bland andra, tillsammans med den ökande försäljningen av bilar, förpackade livsmedel, textilier, skor och andra där lim används massivt, tenderar att påverka marknadstillväxten i denna region. Kina stod för en betydande andel av limmarknaden i Asien och Stillahavsområdet. Detta beror på den ökande användningen av lim i slutanvändarindustrin som bygg, bil, elektronik och andra.

Tillväxttrenderna inom förpacknings-, medicin-, bygg- och bilindustrin har krävt tillverkning av innovativa och avancerade lim. Byte av mekanisk fastsättning, sammanfogning av olika material i en ny fordonstyp och ökande behov av lättare material är bland de grundläggande tillväxtkrafterna. Det finns olika utmärkta material och tekniker som kan påverka hela marknaden avsevärt. Olika bindningstekniker där ett varierat utbud av material används utgör en integrerad del av biltillverkningsprocessen. Slutligen ger lim en säker sammanfogningsmetod utan att interferera med visuellt tilltalande interiörer.

Faktorer som specifika lagringskrav, kostnader i samband med ytbehandling och grundfärg och avfallshantering, påverkar emellertid marknadstillväxten avsevärt vilket resulterar i en begränsad användning av lim.

Få provrapport

Perter Taylor

Perter Taylor tog examen från Columbia. Han växte upp i Storbritannien men flyttade till USA efter skolan. Perter har varit en teknisk kunnig person. Han är alltid intresserad av att känna nyanlända i teknologiens värld. Perter är en teknisk författare. Tillsammans med en teknisk kunnig författare är han en matälskare och en solo-resenär.
https://researchnester.com