Ökande efterfrågan på energieffektiv HVAC-utrustning

The HVAC equipment market is projected to grow at a notable CAGR during the forecast period, i.e., 2021-2029, on the back of rapid urbanization and the rising trend of smart homes and work spaces. The unpredictable changes in weather and the rise in temperature are another factor projected to promote the usage of ventilation and cooling equipment, which in turn is anticipated to boost growth.

Växande global cykeldelningsmarknad

 

The Global Bike-Sharing Service Market accounted for $3.7 billion in 2020 and is estimated to be $21.3 billion by 2030 and lf-is anticipated to register a CAGR of 10.4%. Bike sharing is the provision of bicycles for shared use through a seservice rental scheme in which people can rent bicycles for a limited period of time.

Cyberbrottslingar stjäl miljarder

The Global Online Payment Fraud Market accounted for $4.6 billion in 2019 and is estimated to be $ 18.6 billion by 2029 and is anticipated to register a CAGR of 15.0%. Online payment scam is an illegal operation, which occurs via the internet. The cyber-criminals have created several methods to misuse and steal important information.

Ökande antal sjukhus för mikrosjukhus för att driva marknaden för renoverad medicinsk utrustning

Marknaden för renoverad medicinsk utrustning och tillbehör förväntas växa vid en anmärkningsvärd CAGR under prognosperioden, dvs. 2021 - 2029. Ett ökande antal vårdinrättningar är en av de viktigaste faktorerna som förväntas stärka tillväxten. Växande patientpool, enkel köp av renoverade medicinska apparater och ökad efterfrågan på diagnostisk utrustning driver marknadstillväxten.

Produktionskapacitet och konsumentefterfrågan gynnar den industriella saltmarknaden

The global industrial salt market is projected to grow with a modest CAGR during the forecast period, i.e., 2021-2029, on the back of increasing use in application areas such as chemical processing, water treatment and textiles. Furthermore, growing international trade and production capacities of industrial salt are also expected to contribute to the market growth.

Aviation Biobränsle driver marknaden uppåt

Flygbiobränsle är ett miljövänligt alternativ för traditionellt flygbränsle som används i flygindustrin för att minska dess massiva koldioxidavtryck. Enligt en artikel som publicerades av World Economic Forum den 17 november 2017, bränner flygplan 1.5 miljarder fat flygbränsle varje år och ansvarar för 12% av alla transportkoldioxidutsläpp och 2% av de globala koldioxidutsläppen.

Efterfrågan på glycerin ökar tillväxten på läkemedelsmarknaden

Glycerin är en enkel polyolförening som är färglös, luktfri, viskös vattenlöslig, klar, giftfri och har söt smak. Glycerin förvärvas vanligtvis från växter och djur. Det är en kemisk produkt för flera ändamål som används inom ett stort antal områden och används i stor utsträckning som sötningsmedel i livsmedelsindustrin och som ett fuktighetsbevarande medel i farmaceutiska beredningar.

Perimeter Security Market erbjuder säkerhet och övervakning mot brott och terrorism

Investeringarna för säkerhet och övervakning, som utgör ett av de viktigaste fokusområdena i Smart City-utvecklingsprojektet, har ökat betydligt runt om i världen på grund av den växande oro för brott och terrorism. Det finns ett växande behov av användning av perimeter-säkerhetslösningar för att förbättra säkerheten och övervakningen av området och i sin tur tillväxten på marknaden.

Ökande efterfrågan på anslutna IoT-enheter för att öka marknadstillväxten

5G IoT-slutpunkt är en fysisk datoranordning som utför en funktion som en del av en internetansluten tjänst. På grund av dess fördelar som låg effekt, lägre latens och snabbare anslutning tillsammans med den växande efterfrågan på utökad nätverkstäckning förväntas den globala 5G IoT-slutpunktsmarknaden spela in en anmärkningsvärd CAGR under prognosperioden, dvs. 2020-2028.

Parenteral näring som matar marknaden

Parenteral näring är intravenös administrering av flytande näringsämnen i patientens kropp. Denna procedur används i ett medicinskt tillstånd där det finns obstruktion av mag-tarmkanalen och som ett resultat kan patienten inte få tillräckligt med näringsämnen från maten oralt. Detta leder till undernäring på grund av brist på tillräcklig näring i kroppen.

Air Fryer Market Sizzling

 

Marknaden för luftfriterare förväntas registrera en anmärkningsvärd CAGR på cirka 6.5% under prognosperioden 2020-2028. De viktigaste nyckelfaktorerna som driver marknadens tillväxt inkluderar expansion inom gastronomiindustrin tillsammans med de ökande innovationerna inom ny produktprestanda.

Marknadstillväxt för gummi på grund av efterfrågan på elektroniska enheter och fordonsförsäljning

Marknaden för cellulärt gummi förväntas registrera en CAGR på cirka 6% under prognosperioden 2020-2028. Fordons-, gummi-, elektronik- och rymdindustrin kommer att stå för ökningen av marknadstillväxten. Cellgummi inom fordonsindustrin används för olika ändamål, såsom laststöd, tätningsband, skrallskydd och andra användningsområden.

Växande fall av kroniska sjukdomar och kirurgiska ingrepp ökar marknadstillväxten för kirurgiska rökevakueringssystem

Kirurgiska rökevakueringssystem används vid kirurgiska ingrepp i operationsrummen för att undvika att kirurger, personal och patienter exponeras för de skadliga biprodukter och gaser som produceras till följd av operationerna. Marknaden för kirurgiska rökevakueringssystem förväntas registrera en CAGR på cirka 7% under prognosperioden 2020-2028.

Antimikrobiell behandling av sårdressingläkning i efterfrågan

Den globala marknaden för antimikrobiell sårförband segmenteras genom applicering i akuta, kroniska och kirurgiska sår, varav segmentet för kirurgiska sår hade den största marknadsandelen år 2020 på grund av den växande efterfrågan på antimikrobiell sårförband i kirurgiska sårapplikationer. , stöds av den ökande förekomsten av infektioner på kirurgiska platser (SSI).

Åldrande befolkning och förekomst av prostatacancer för att driva marknadstillväxt

Research Nester släppte en rapport med titeln "Icke-metastaserande kastreringsresistent marknad för behandling av prostatacancer: Global Demand Analysis & Opportunity Outlook 2029 ”som ger detaljerad översikt över den globala icke-metastatiska kastreringsresistenta marknaden för prostatacancerbehandling när det gäller marknadssegmentering efter terapityp, applikation och region.

Wearable Tailgating Feg, ett enkelt sätt att marknadsföra en drickprodukt

Wearable tailgating fat är utvecklat för användning vid olika evenemang, eftersom det gör det möjligt för en person att dra två olika typer av alkohol eller någon annan typ av blandade drycker för att dela ut på en fest eller direkt dispensera i munnen. Den bärbara tailgating keg-marknaden förväntas registrera en betydande CAGR under hela prognosperioden, dvs. 2020-2028.

Träskyddsmedel Marknadsstorlek, tillväxt, rapport - Industritrender, 2029

Research Nester släppte en rapport med titeln "Träskyddsmedelmarknad: Global Demand Analysis & Opportunity Outlook 2029 ”som ger detaljerad översikt över den globala marknaden för träskyddsmedel när det gäller marknadssegmentering efter produkttyp, applikation och region.

Vidare, för den fördjupade analysen, omfattar rapporten industrins tillväxtindikatorer, begränsningar, utbuds- och efterfrågerisk, tillsammans med detaljerad diskussion om nuvarande och framtida marknadstrender som är förknippade med marknadens tillväxt.

Marknad för kemikalier för industriell rengöring - Storlek - Andel - Trender - Global prognos till 2028

Forskning Nester publicerade en rapport med titeln “Marknad för kemikalier för industriell rengöring- Global efterfråganalys och möjligheter Outlook 2020-2028 ”som ger detaljerad översikt över marknaden för industriell rengöringskemikalier i termer av marknadssegmentering efter produkttyp, ingrediensstyp, applikationstyp, efter slutanvändare och region.