Risprotein Marknadsstorlek, tillväxt, andel - Global rapport, 2029

Research Nester släppte en rapport med titeln "Risproteinmarknad: Global Demand Analysis & Opportunity Outlook 2029 ”som ger detaljerad översikt över den globala risproteinmarknaden när det gäller marknadssegmentering efter form, produkt, applikation och per region.

Vidare, för den fördjupade analysen, omfattar rapporten industrins tillväxtindikatorer, begränsningar, utbuds- och efterfrågerisk, tillsammans med detaljerad diskussion om nuvarande och framtida marknadstrender som är förknippade med marknadens tillväxt.

Den globala risproteinmarknadsstorleken förväntas växa betydligt vid en betydande CAGR under den prognostiserade perioden, dvs. 2021-2029. En av de främsta drivkrafterna för tillväxten av risproteinmarknaden är den växande produktionen av livsmedelsprodukter i den globala livsmedels- och dryckesindustrin. Dessutom förväntas en växande konsumtion av funktionella livsmedel av individer över hela världen ytterligare driva marknadstillväxten under prognosperioden. I USA finns ekologiska produkter tillgängliga i var tredje av fyra konventionella livsmedelsbutiker, enligt uppgifter från US Department of Agriculture.

Få exklusiva exemplar på kopieringen av denna rapport

Den globala risproteinmarknaden är segmenterad baserat på form till organisk och oorganisk. Det organiska segmentet förväntas se en anmärkningsvärd tillväxt under prognosperioden på grund av den ökande hälsobevisstheten hos människor världen över. Vidare beräknas isolatsegmentet per produkt för att utnyttja märkbar tillväxt på grund av det höga proteininnehållet i isolat jämfört med koncentrat och hydrolysat.

Den globala risproteinmarknaden är segmenterad baserat på form till organisk och oorganisk.

Geografiskt är risproteinmarknaden uppdelad i fem huvudregioner inklusive Nordamerika, Europa, Asien och Stillahavsområdet, Latinamerika och Mellanöstern och Afrika. Av dessa regioner upptar Nordamerikas risproteinmarknad den största andelen år 2021, med stöd av närvaron av ledande tillverkare av funktionella livsmedel och breda distributionsnätverk. Dessutom förväntas marknaden i Asien-Stillahavsområdet uppleva hög tillväxt med tanke på den ökande efterfrågan på funktionella och berikade livsmedelsprodukter bland konsumenterna i regionen.

Hälsofördelar med proteininmatad mat och ökad användning av risprotein i bakvaror förutses öka marknadstillväxten

Konsumenterna går mot en hälsosam livsstil och matvanor, och livsmedelsföretag är angelägna om att förse dem med viktiga näringsprodukter. Detta beräknas ge drivkraft för tillväxten på marknaden på grund av den ökade efterfrågan på berikade livsmedelsprodukter. Dessutom växer användningen av risprotein i bakverk och redo att äta mat bedöms vara en anmärkningsvärd tillväxtfaktor för den globala risproteinmarknaden.

Men mindre medvetenhet bland människor om fördelarna med risprotein förväntas fungera som en viktig begränsning för tillväxten på den globala risproteinmarknaden under prognosperioden.

Få exklusiva exemplar på kopieringen av denna rapport

Denna rapport ger också det befintliga konkurrensscenariot för några av de viktigaste aktörerna på den globala risproteinmarknaden, som inkluderar företagsprofilering av Axiom Foods, Inc., AIDP, Bioway (Xi'an) Organic Ingredients Co. Ltd., Golden Grain Group Ltd ., RiceBran Technologies (NASDAQ: RIBT), NOW Health Group Inc., Shafi Gluco Chem Pvt. Ltd., The Green Labs LLC och Top Health Ingredients Inc. Profileringen omsluter nyckelinformation från de företag som omfattar affärsöversikt, produkter och tjänster, nyckelfunktioner och senaste nyheter och utveckling. Sammantaget visar rapporten en detaljerad översikt över den globala risproteinmarknaden som kommer att hjälpa branschkonsulter, utrustningstillverkare, befintliga aktörer som söker efter expansionsmöjligheter, nya aktörers sökmöjligheter och andra intressenter att anpassa sina marknadsinriktade strategier enligt den pågående och förväntade trender i framtiden.

Perter Taylor

Perter Taylor tog examen från Columbia. Han växte upp i Storbritannien men flyttade till USA efter skolan. Perter har varit en teknisk kunnig person. Han är alltid intresserad av att känna nyanlända i teknologiens värld. Perter är en teknisk författare. Tillsammans med en teknisk kunnig författare är han en matälskare och en solo-resenär.
https://researchnester.com