Träskyddsmedel Marknadsstorlek, tillväxt, rapport - Industritrender, 2029

Research Nester släppte en rapport med titeln "Träskyddsmedelmarknad: Global Demand Analysis & Opportunity Outlook 2029 ”som ger detaljerad översikt över den globala marknaden för träskyddsmedel när det gäller marknadssegmentering efter produkttyp, applikation och region.

Vidare, för den fördjupade analysen, omfattar rapporten industrins tillväxtindikatorer, begränsningar, utbuds- och efterfrågerisk, tillsammans med detaljerad diskussion om nuvarande och framtida marknadstrender som är förknippade med marknadens tillväxt.

Den globala marknaden för träskyddsmedel förväntas registrera en betydande CAGR under prognosperioden, dvs. 2021-2029, på grund av ökad urbanisering, ökad byggnadsverksamhet, förbättrad effektivitet för behandling av träskyddsmedel och den kraftiga efterfrågan på virke för inredningsaktiviteter . Vår analys visar att de globala utgifterna för byggnadsverksamhet uppgick till över 11 biljoner USD 2018. Dessutom uppskattas detta belopp 2030 USD till 17 USD år XNUMX.

Få exklusiva exemplar på kopieringen av denna rapport

Efterfrågan på träskyddsmedel är stor till följd av den kraftiga urbaniseringen globalt.

Marknaden är segmenterad på basis av typ i oljebaserade, vattenbaserade och rökmedel, varav segmentet för vattenbaserade konserveringsmedel beräknas ha den största marknadsandelen, vilket kan krediteras faktorer som lätthet -hantering, läckbeständighet och mindre toxicitet än andra träkonserveringskemikalier.

Geografiskt är den globala marknaden för träskyddsmedel segmenterad i fem stora regioner, inklusive Nordamerika, Europa, Asien och Stillahavsområdet, Latinamerika och Mellanöstern och Afrika. Bland dessa förväntas marknaden i Nordamerika ha den största marknadsandelen under prognosperioden på grund av närvaron av ledande marknadsaktörer i världen och stigande statliga utgifter för industriell verksamhet. Dessutom förväntas utvecklingsekonomier i Asien och Stillahavsområdet bevittna en betydande höjning av sina marknadsandelar under prognosperioden på grund av den växande efterfrågan på förbättrade träskyddsmedel.

Växande urbaniseringsgrad för att öka marknadstillväxten

Efterfrågan på träskyddsmedel är stor till följd av den kraftiga urbaniseringen globalt. Detta driver behovet av att anta modern inredning för offentliga och privata anläggningar, vilket i sin tur beräknas öka träproduktionen och öka behovet av träskyddsmedel. Dessutom bedöms ökningen av disponibel inkomst driva marknadsutvecklingen.

Begränsningar av användningen av syntetiska träskyddsmedel och bristande medvetenhet om fördelarna med träskyddsmedel är dock några av de faktorer som förväntas hindra marknadstillväxten under prognosperioden.

Få exklusiva exemplar på kopieringen av denna rapport

Denna rapport tillhandahåller också det befintliga konkurrensscenariot för några av de viktigaste aktörerna på den globala träskyddsmedelsmarknaden som inkluderar företagsprofilering av Koppers Inc. (NYSE: KOP), Lonza Group Ltd. (SWX: LONN), Troy Corporation, CMC Materials Corporation (NASDAQ: CCMP), LANXESS AG (ETR: LXS), BASF SE (ETR: BAS), Kurt Obermeier GmbH & Co. KG, Remmers GmbH, Buckman International, Inc. och Quality Borate, LLC. Profileringen omsluter nyckelinformation från de företag som omfattar affärsöversikt, produkter och tjänster, nyckelfunktioner och senaste nyheter och utveckling. Sammantaget visar rapporten en detaljerad översikt över den globala marknaden för träskyddsmedel som kommer att hjälpa industrikonsulter, utrustningstillverkare, befintliga aktörer som söker efter expansionsmöjligheter, nya aktörers sökmöjligheter och andra intressenter att anpassa sina marknadsinriktade strategier utifrån pågående och förväntade trender inom framtiden.

Perter Taylor

Perter Taylor tog examen från Columbia. Han växte upp i Storbritannien men flyttade till USA efter skolan. Perter har varit en teknisk kunnig person. Han är alltid intresserad av att känna nyanlända i teknologiens värld. Perter är en teknisk författare. Tillsammans med en teknisk kunnig författare är han en matälskare och en solo-resenär.
https://researchnester.com