Villkor

 1. Ej intrång i upphovsrätten
  • Författare intygar att alla artiklar som skickats för publicering till Community News inte kränker någon parts andra rättigheter. Om andra källor citeras måste källan tydligt citeras (och kopplas till när det är möjligt) och offerten måste ligga inom parametrarna för Fair Use.
 2. Åtagande till noggrannhet
  • Författare intygar att alla fakta i artiklar som skickas till Community News är korrekta så vitt han vet.
 3. Författares webbplatser, marknadsföring och annat material
  • Författarnas webbplatser, som Communal News kommer att bli ombedda att länka till, får inte innehålla olagligt material, rasism eller pornografi.
  • Författare måste bevisa offentligt alla fordringar angående deras investeringsspårregister som anges på deras webbplatser, om sådana fordringar görs.
  • Författare får inte göra några garantier eller uttryckliga förutsägelser beträffande marknadsresultatet som prenumeranter på deras betalda nyhetsbrev eller andra tjänster kan förvänta sig.
  • Författarnas webbplatser får inte innehålla sensationellt språk om bestånd, t.ex. ”raket” eller “inställd på att sväva.”
 4. Författarkvalifikation
  • Författarkvalifikation: Författare intygar att de har avslöjat i sin författarbio om de någonsin har dömts för brott.
 5. Personuppgifter
  • Ditt namn, adress, födelsedatum och telefonnummer kan skickas till ett säkert tredjepartsverifieringssystem. Det skickas bara för att verifiera din identitet och kommer inte att delas, säljas eller missbrukas.