கலிபோர்னியா காட்டுத்தீ: டெத் டோல் எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் மற்றும் ரைசிங்

ராபர்ட் மார்ட்டின் (சி.என் பணியாளர்கள்)

வகுப்புவாத செய்தி சுருக்கங்கள் எங்கள் தொழில்முறை வகுப்புவாத செய்தி குழு வழங்கிய சிறந்த அரசியல் கதைகளின் சுருக்கமான, சீரான சுருக்கமாகும். வகுப்புவாத செய்திகளைப் பின்தொடரவும் - அரசியல் யுத்தங்கள், தேர்தல்கள், சமூக ஊடக உத்திகள், தலைவர்கள், போக்குகள், முன்னறிவிப்புகள் மற்றும் பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றின் உலகில் உள்ள சமீபத்திய பிரபலமான தலைப்புகளைப் பற்றி அரசியல் மற்றும் தகவல்களைத் தெரிவிக்கவும். நன்றி.

ஒரு பதில் விடவும்