సంప్రదించండి

దీనికి మెయిలింగ్:

.

కమ్యూనల్ న్యూస్ ఇంక్.
11197 SW బెల్నాప్ కోర్ట్
విల్సన్విల్లే, ఒరెగాన్ 97070

ఫోన్: 971-732-5119

 

.

సహాయం కోసం దయచేసి మా హెల్ప్ డెస్క్‌కు ఇమెయిల్ చేయండి లేదా దిగువ ప్రశ్నపత్రాన్ని పూర్తి చేయండి:

,

 

Help@CommunalNews.com

.

Or,

 

  •