భారతదేశంలోని ఈ మహిళలు తమ రంగంలో ప్రత్యేక గుర్తింపును పొందారు

  • Indian women, who were once confined within the four-walls of the house, are today setting new examples of achieving success in all fields of life.
  • Remember that the road to success is not easy, but how will you reach your destination if you don't take the first step?

నేడు భారతదేశ మహిళలు తమ ప్రతిభను, కృషిని, శక్తిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు అన్ని పని రంగాలలో నిరూపించారు. ఈ రోజు భారతీయ మహిళలు అన్ని రంగాలలో అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధిస్తున్నారు మరియు వారి కుటుంబం, సమాజం మరియు దేశం మరియు ప్రపంచం యొక్క అభివృద్ధిలో గణనీయమైన కృషి చేస్తున్నారు. కానీ, భారతదేశ కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో కూడా, భారతీయ మహిళలు తమ సామర్థ్యం మరియు అలసిపోని పనిపై తమదైన ముద్ర వేశారు. ఈ వ్యాసం కార్పొరేట్ ప్రపంచానికి కొత్త దిశను అందించిన విజయవంతమైన భారతీయ మహిళల గురించి ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని అందిస్తుంది మరియు మిగతా మహిళలందరూ ఈ విజయవంతమైన మహిళల నుండి ప్రేరణ పొందవచ్చు.

If you also want to start a business then you can start your journey from small scale setup also. For which you will only need a Business Idea, Business Name and ShopAct Licence.

ఏక్తా కపూర్

There will hardly be any Indian television watching fan who has not heard the name of Ekta Kapoor. She is a woman who changed the face of Indian television forever. Now whether you like to watch those popular Balaji serials or not, you cannot ignore the fact that these serials were shown in Indian television for a long time and became the identity of Indian society. Ekta Kapoor was the woman who single-handedly founded Balaji Telefilms and made a household name. He produced many famous serials. He is credited with creating the longest running TV serial and the most watched TV serial in the history of Indian television. In 2006, he was honored with the ‘Hall of Fame’ award at the 6th Indian Telly Awards for his outstanding contribution to the Indian television industry. He has an image as a fierce defender of the company and the brand. Ekta is also famous for her intense business acumen and professionalism.

Richa is the founder and CEO of Zivame, an online lingerie store in India.

Richa Kar

Richa is the founder and CEO of Zivame, an online lingerie store in India. It would not be wrong to say that he worked beyond his limits in the most audacious way. Richa completed her engineering from BITS Pilani in the year 2002, after which she worked in the IT industry for some time. He then did his postgraduation in Management Studies from Narsee Monjee Institute of Management Studies in 2007 and then worked with a retailer and global tech company before founding Jivame.com. It is probably the first online lingerie (inner wear) company in India and has also been instrumental in educating women about inner wear across the country. He started the company with a small office. But, within just 3 years his company had over 200 employees and more than 5,000 styles, 50 brands and 100 sizes, with an accumulated value of $100 million.

Kashaf Sheikh

Kashaf Sheikh is one of the most promising emerging women businessmen of our country. Like Richa, she too has started an offbeat entrepreneurship. Kashaf is the founder of a website called ‘Delivery’ and it is an authentic website where online shoppers can get coupons valid for multiple stores across the country. Anyone fond of online shopping must visit their website. Deliver is a one-stop solution for online deals and offers. Kashaf has graduated in Computer Science from Pune University. She is working as Consultant in Marketing and Sales and Computer Society of India has also presented her with National Award. He had a keen interest in digital marketing, due to which he formed the company Delivore. As a successful entrepreneur at just 23 years of age, Kashaf is a fitting role model and a great inspiration to all budding entrepreneurs.

Suchi Mukherjee

Suchi Mukherjee is the founder and CEO of Lime Road and an e-commerce website under the Lifestyle & Accessories category. Interestingly, the idea of building Lime Road came to her mind when she was on maternity leave. Suchi is a graduate in economics from the London School of Economics. He has many awards and recognitions such as K.C. as the best student in Economics. George K. for his extensive contribution to the Nag Economics Prize, St. Stephen’s College, Delhi University. George Memorial Scholarship, Cambridge Commonwealth Trust Scholarship and Fellowship, Chadburn Scholarship for Merit, both offered by Cambridge University, and the British Chevening Scholarship at the London School of Economics. She was selected as one of 15 women worldwide for Rising Talents, ‘High Potential Leaders Under 40’. His company has raised $20 million in funding from Light Speed Venture Partners, Matrix Partners and Tiger Global. Suchi previously worked in several well-known companies such as Lehman Brothers Inc., Virgin Media, eBay Inc., Skype and Gumtree, where she held the position of Managing Director for more than 2 years.

This is a list of the most successful women businessmen in India. As you can see this list includes women from all walks of life. Women who have spent years in the corporate industry or women who have made a fresh start in the corporate world and achieved success on the strength of their ability and hard work. Hope these inspiring stories of women inspire you to work hard to make your entrepreneurial dreams come true. Remember that the road to success is not easy, but how will you reach your destination if you don’t take the first step?

సమాధానం ఇవ్వూ