Nagbibigay ang IRS ng Tulong sa Buwis para sa Mga Biktima ng Hurricane Sally - Oktubre 15 Deadline, Iba Pang Mga Petsa na Pinalawak hanggang Enero 15

  • Ang pagpapahinga sa buwis ay ipinagpaliban ang iba't ibang pagsumite ng buwis at mga deadline ng pagbabayad na naganap simula noong Setyembre 14, 2020.
  • Awtomatikong nagbibigay ang IRS ng pag-file at penalty penalty sa sinumang nagbabayad ng buwis na may isang address ng tala ng IRS na matatagpuan sa lugar ng kalamidad.
  • Makikipagtulungan ang IRS sa sinumang magbabayad ng buwis na nakatira sa labas ng lugar ng sakuna ngunit kung saan ang mga rekord na kinakailangan upang matugunan ang isang deadline na nagaganap sa panahon ng pagpapaliban ay matatagpuan sa apektadong lugar.

Ang mga Biktima ng Hurricane Sally na nagsimula noong Setyembre 14 ay mayroon na hanggang Enero 15, 2021 upang mag-file ng iba't ibang mga pagbabalik sa buwis ng indibidwal at negosyo at magbayad ng buwis, inihayag ng Panloob na Revenue Service noong Setyembre 24, 2020.

Inaalok ng IRS ang kaluwagan na ito sa anumang lugar na itinalaga ng Federal Emergency Management Agency (FEMA) bilang kwalipikado para sa indibidwal na tulong. Kasama dito sa kasalukuyan ang mga lalawigan ng Baldwin, Escambia at Mobile sa Alabama, ngunit ang mga nagbabayad ng buwis sa mga lokalidad na kwalipikado para sa indibidwal na tulong na idinagdag kalaunan sa lugar ng kalamidad, sa ibang lugar sa estado at sa mga kalapit na estado, ay awtomatikong makakatanggap ng parehong pag-file at kaluwagan sa pagbabayad. Ang kasalukuyang listahan ng mga karapat-dapat na lokalidad ay laging magagamit sa disaster relief pahina sa IRS.gov.

Ang pagpapahinga sa buwis ay ipinagpaliban ang iba't ibang pagsumite ng buwis at mga deadline ng pagbabayad na naganap simula noong Setyembre 14, 2020. Bilang isang resulta, ang mga apektadong indibidwal at negosyo ay magkakaroon hanggang Enero 15, 2021, upang maghain ng mga pagbabalik at magbayad ng anumang mga buwis na orihinal na dapat bayaran sa panahon na ito panahon Nangangahulugan ito na ang mga indibidwal na nagkaroon ng wastong extension upang mag-file ng kanilang pagbabalik sa 2019 dahil maubusan sa Oktubre 15, 2020, ay magkakaroon na hanggang Enero 15, 2021, upang mag-file. Gayunpaman, sinabi ng IRS na dahil ang mga pagbabayad sa buwis na nauugnay sa mga pagbabalik sa 2019 ay dapat bayaran noong Hulyo 15, 2020, ang mga pagbabayad na iyon ay hindi karapat-dapat para sa kaluwagan na ito

Ang Enero 15, 2021, ang deadline ay nalalapat din sa quarterly na tinatayang mga pagbabayad ng buwis sa kita na dapat bayaran sa Setyembre 15, 2020, at ang quarterly payroll at excise tax Return na normal na dapat bayaran sa Nobyembre 2, 2020. Nalalapat din ito sa mga samahang walang bayad sa buwis, na tumatakbo sa isang taon ng kalendaryo, na may wastong extension dahil tatakbo sa Nobyembre 16, 2020. Ang mga negosyong may mga extension ay mayroon ding karagdagang oras kasama, bukod sa iba pa, ang mga korporasyon na taon ng kalendaryo na ang mga extension ng 2019 ay naubos noong Oktubre 15 , 2020.

Bilang karagdagan, ang mga penalty sa payroll at excise tax deposit na dapat bayaran sa o pagkatapos ng Setyembre 14 at bago ang Setyembre 29, ay mababawas basta ang deposito ay isinasagawa sa Setyembre 29, 2020.

Ang Ang pahina ng kalamidad sa kalamidad sa IRS ay may mga detalye sa iba pang mga pagbabalik, pagbabayad at mga aksyon na may kinalaman sa buwis na kwalipikado para sa karagdagang oras.

Awtomatikong nagbibigay ang IRS ng pag-file at penalty penalty sa sinumang nagbabayad ng buwis na may isang address ng tala ng IRS na matatagpuan sa lugar ng kalamidad. Samakatuwid, ang mga nagbabayad ng buwis ay hindi kailangang makipag-ugnay sa ahensya upang makuha ang kaluwagan na ito. Gayunpaman, kung ang isang apektadong nagbabayad ng buwis ay tumatanggap ng isang paunang pag-file o huli na pagbabayad ng parusa sa pagbabayad mula sa IRS na mayroong isang orihinal o pinalawig na pag-file, pagbabayad o deposito ng takdang petsa na nahuhulog sa loob ng panahon ng pagpapaliban, dapat tawagan ng nagbabayad ng buwis ang numero sa paunawa upang magkaroon ng parusa naliwa.

Bilang karagdagan, ang IRS ay makikipagtulungan sa sinumang nagbabayad ng buwis na nakatira sa labas ng lugar ng kalamidad ngunit ang mga tala na kinakailangan upang matugunan ang isang deadline na nagaganap sa panahon ng pag-post ng panahon ay matatagpuan sa apektadong lugar. Ang kwalipikasyon ng mga nagbabayad ng buwis para sa kaluwagan na nakatira sa labas ng lugar ng kalamidad ay kailangang makipag-ugnay sa IRS sa 866-562-5227. Kasama rin dito ang mga manggagawa na tumutulong sa mga relief relief na nauugnay sa isang kinikilalang pamahalaan o samahan ng philanthropic.

Ang mga indibidwal at negosyo sa isang pederal na idineklarang lugar ng kalamidad na nagdusa ng walang seguro o hindi nabayaran na pagkalugi na nauugnay sa sakuna ay maaaring pumili upang i-claim ang mga ito sa alinman sa pagbabalik para sa taong nangyari ang pagkawala (sa halimbawang ito, ang pagbabalik sa 2020 na karaniwang isinampa sa susunod na taon), o ang pagbabalik para sa naunang taon (2019). Siguraduhing isulat ang numero ng deklarasyon ng FEMA - 4563 - para sa Hurricane Sally sa Alabama sa anumang pagbalik na nag-aangkin ng pagkawala. Tingnan mo Publication 547 para sa mga detalye.

Ang lunas sa buwis ay bahagi ng isang pinagsamang pederal na pagtugon sa pinsalang dulot ng Hurricane Sally at batay sa mga lokal na pagtatasa ng pinsala ng TCA. Para sa impormasyon tungkol sa pagbawi ng sakuna, bisitahin sakuna ng kalamidad.gov.

[bsa_pro_ad_space id = 4] siya ay gagana ng IRS sa sinumang magbabayad ng buwis na naninirahan sa labas ng lugar ng kalamidad ngunit kung saan ang mga rekord na kinakailangan upang matugunan ang isang deadline na nagaganap sa panahon ng pagpapaliban ay matatagpuan sa apektadong lugar.

Filomena Mealy

Si Filomena ay isang Manager ng Relasyon para sa Tax Outreach, Pakikipagtulungan at Sangay ng Edukasyon ng Panloob na Revenue Service. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pagbuo ng pakikipagtulungan sa outreach kasama ang mga kumpanya na hindi buwis, mga samahan at samahan, tulad ng industriya ng pagbabangko upang turuan at iparating ang mga pagbabago sa batas sa buwis, patakaran at mga pamamaraan. Nagbigay siya ng nilalaman at nagsilbi bilang isang nag-aambag sa iba't ibang mga asosasyon at mga mapagkukunan ng online na media.
http://IRS.GOV

Mag-iwan ng Sagot