Ang IRS Ay May Mga Refund na Kabuuang $ 1.3 bilyon para sa Mga Taong Hindi Na-file ang isang 2017 Federal Income Tax Return

  • Sa mga kaso kung saan hindi naihain ang isang pagbabalik ng buwis sa kita ng pederal, ang batas ay nagbibigay sa karamihan sa mga nagbabayad ng buwis ng isang tatlong taong window ng pagkakataon na i-claim ang isang refund sa buwis.
  • Ang mga nagbabayad ng buwis na nawawala Mga Form W-2, 1098, 1099 o 5498 para sa mga taong 2017, 2018 o 2019 ay dapat humiling ng mga kopya mula sa kanilang employer, bangko o iba pang nagbabayad.

Ang hindi na-claim na mga refund sa buwis sa kita na nagkakahalaga ng higit sa $ 1.3 bilyon ay naghihintay sa isang tinatayang 1.3 milyong mga nagbabayad ng buwis na hindi nag-file ng isang 2017 Form 1040 federal income tax return, ayon sa Internal Revenue Service.

"Nais ng IRS na tulungan ang mga nagbabayad ng buwis na dapat bayaran ngunit hindi pa nagsampa ng kanilang 2017 tax return," sabi ng Komisyonado ng IRS na si Chuck Rettig. "Ang oras ay mabilis na nauubusan para sa mga nagbabayad ng buwis na ito. Mayroon lamang isang tatlong taong window upang i-claim ang mga pag-refund na ito, at magsara ang window sa Mayo 17. Nais naming tulungan ang mga tao na makuha ang mga pag-refund na ito, ngunit kakailanganin nilang mabilis na mag-file ng 2017 tax return. "

Tinatantya ng IRS ang kalagitnaan ng mga potensyal na refund para sa 2017 na $ 865 - iyon ay, kalahati ng mga refund ay higit sa $ 865 at kalahati ay mas mababa.

Sa mga kaso kung saan hindi naihain ang isang pagbabalik ng buwis sa kita ng pederal, ang batas ay nagbibigay sa karamihan sa mga nagbabayad ng buwis ng isang tatlong taong window ng pagkakataon na i-claim ang isang refund sa buwis. Kung hindi sila mag-file ng tax return sa loob ng tatlong taon, ang pera ay magiging pag-aari ng US Treasury. Para sa mga nagbabalik na buwis sa 2017, isinasara ang window sa Mayo 17, 2021, para sa karamihan sa mga nagbabayad ng buwis. Inaatas ng batas ang mga nagbabayad ng buwis upang maayos na matugunan, ma-mail at matiyak na ang pagbabalik ng buwis ay nai-post sa pamamagitan ng petsang iyon.

Pinapaalalahanan ng IRS ang mga nagbabayad ng buwis na naghahanap ng isang tax refund sa 2017 na ang kanilang mga tseke ay maaaring gaganapin kung hindi sila nagsampa ng mga tax return para sa 2018 at 2019. Bilang karagdagan, ang refund ay mailalapat sa anumang halagang inutang pa sa IRS o isang ahensya ng buwis ng estado at maaaring gagamitin upang mapunan ang hindi nabayarang suporta sa bata o nakaraang mga utang na pederal, tulad ng mga pautang sa mag-aaral.

Sa pamamagitan ng hindi pag-file ng isang pagbabalik sa buwis, naninindigan ang mga tao na mawalan ng higit pa sa kanilang pag-refund ng mga buwis na iningatan o binayaran sa panahon ng 2017. Maraming mga manggagawa na mababa at katamtaman ang kita ay maaaring maging karapat-dapat para sa Earned Income Tax Credit (EITC). Para sa 2017, ang kredito ay nagkakahalaga ng hanggang $ 6,318. Ang EITC ay tumutulong sa mga indibidwal at pamilya na ang mga kita ay mas mababa sa ilang mga threshold. Ang mga threshold para sa 2017 ay:

  • $ 48,340 ($ 53,930 kung may asawa na mag-file nang magkasama) para sa mga may tatlo o higit pang kuwalipikadong mga bata;
  • $ 45,007 ($ 50,597 kung may asawa na mag-file nang magkasama) para sa mga taong may dalawang kwalipikadong bata;
  • $ 39,617 ($ 45,207 kung may asawa na mag-file nang magkasama) para sa mga may isang kuwalipikadong bata, at;
  • $ 15,010 ($ 20,600 kung may asawa na mag-file nang magkasama) para sa mga taong walang kuwalipikadong mga bata.

Kasalukuyang at naunang taon na mga form sa buwis (tulad ng taon ng buwis 2017 Form 1040, 1040A at 1040EZ) at ang mga tagubilin ay magagamit sa Pahina ng Mga Form at Lathala ng IRS.gov o sa pamamagitan ng pagtawag sa toll-free 800-TAX-FORM (800-829-3676).

Ang mga nagbabayad ng buwis na nawawala Mga Form W-2, 1098, 1099 o 5498 para sa mga taong 2017, 2018 o 2019 ay dapat humiling ng mga kopya mula sa kanilang employer, bangko o iba pang nagbabayad. Ang mga nagbabayad ng buwis na hindi makakakuha ng nawawalang mga form mula sa kanilang employer o iba pang nagbabayad ay maaaring mag-order ng isang libreng suweldo at transcript ng kita sa IRS.gov gamit ang Kumuha ng Transcript Online kasangkapan Bilang kahalili, maaari silang mag-file ng Form 4506-T upang humiling ng isang transaksyon sa sahod at kita. Ang isang suweldo at kita sa transcript ay nagpapakita ng data mula sa mga pagbabalik ng impormasyon na natanggap ng IRS, tulad ng Forms W-2, 1099, 1098, Form 5498 at impormasyon ng kontribusyon ng IRA. Maaaring gamitin ng mga nagbabayad ng buwis ang impormasyon mula sa transcript upang mai-file ang kanilang tax return.

Mga first-time na filer at karapat-dapat sa EIP

Pinapaalala ng IRS ang mga first-time na filer at ang mga karaniwang walang kahilingan sa pederal na paghahain na dapat silang maghain ng isang pagbabalik ng buwis sa 2020 upang i-claim ang Pag-recover ng Credit sa Rebate (RRC), kung sila ay karapat-dapat ngunit hindi nakatanggap ng una o pangalawang Economic Impact Payment (EIP), o nakatanggap ng mas mababa sa buong halaga. Nag-aalok ang IRS ng mga libreng pagpipilian upang maghanda at mag-file ng pagbalik sa Paano mag-file sa IRS.gov. Ang mga nagbabayad ng buwis na nakatanggap ng buong halaga ng parehong EIP ay hindi maaaring i-claim ang RRC at hindi dapat isama ang anumang impormasyon tungkol sa mga pagbabayad sa kanilang pagbabalik ng buwis sa 2020.

Ang mga pagtatantya ng estado ng estado ng mga indibidwal na maaaring dahil sa 2017 na refund ng buwis sa kita

Estado o

Tinantyang

panggitna

total

Distrito

Bilang ng mga

Malamang na

Malamang na

indibidwal

Pagsasauli ng ibinayad

Mga Refund *

Alabama

21,700

$ 848

$ 21,542,300

Alaska

5,000

$ 960

$ 5,527,400

Arizona

32,900

$ 766

$ 30,655,500

Arkansas

12,600

$ 811

$ 12,150,900

California

132,800

$ 833

$ 129,793,500

Colorado

27,000

$ 813

$ 26,020,400

Connecticut

13,200

$ 928

$ 13,945,100

Delaware

5,200

$ 853

$ 5,254,600

Distrito ng Columbia

3,600

$ 878

$ 3,765,500

Plorida

89,600

$ 870

$ 89,767,400

Georgia

46,300

$ 791

$ 44,234,300

Hawaii

7,600

$ 913

$ 7,827,400

Idaho

6,200

$ 727

$ 5,572,300

Illinois

49,000

$ 901

$ 50,355,300

Indiana

30,800

$ 894

$ 31,291,100

Iowa

13,500

$ 922

$ 13,851,800

Kansas

13,400

$ 865

$ 13,313,500

Kentucky

17,700

$ 875

$ 17,612,600

Louisiana

21,700

$ 837

$ 21,659,900

Maine

5,300

$ 853

$ 5,158,000

Maryland

26,700

$ 872

$ 27,241,700

Massachusetts

28,000

$ 978

$ 30,469,100

Michigan

43,100

$ 863

$ 43,189,300

Minnesota

20,400

$ 808

$ 19,400,200

Ilog ng Misisipi

11,800

$ 776

$ 11,087,800

Ilog ng Misuri

30,500

$ 831

$ 29,778,200

Montana

4,400

$ 808

$ 4,255,500

Nebraska

7,200

$ 853

$ 6,982,000

Nevada

15,500

$ 845

$ 15,310,600

New Hampshire

5,900

$ 968

$ 6,391,000

New Jersey

34,200

$ 924

$ 35,778,700

New Mexico

9,000

$ 837

$ 8,913,100

New York

66,700

$ 956

$ 71,361,600

North Carolina

43,500

$ 837

$ 42,307,200

North Dakota

3,600

$ 958

$ 3,779,100

Ohio

48,700

$ 852

$ 47,892,500

Oklahoma

19,800

$ 869

$ 19,890,300

Oregon

21,200

$ 765

$ 19,733,900

Pennsylvania

50,900

$ 931

$ 52,861,200

Rhode Island

3,600

$ 921

$ 3,792,500

South Carolina

16,800

$ 768

$ 15,740,900

Timog Dakota

3,600

$ 912

$ 3,665,500

Tennessee

27,100

$ 851

$ 26,534,100

Teksas

133,000

$ 904

$ 138,355,200

Utah

11,100

$ 771

$ 10,251,900

Vermont

2,600

$ 852

$ 2,505,200

Virginia

36,600

$ 827

$ 36,159,900

Washington

36,900

$ 928

$ 38,924,900

West Virginia

6,400

$ 946

$ 6,769,600

Wisconsin

18,900

$ 798

$ 17,759,900

Wyoming

3,100

$ 944

$ 3,273,400

Kabuuan

1,345,900

$ 865

$ 1,349,654,800

* Hindi kasama ang mga kredito

Filomena Mealy

Si Filomena ay isang Manager ng Relasyon para sa Tax Outreach, Pakikipagtulungan at Sangay ng Edukasyon ng Panloob na Revenue Service. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pagbuo ng pakikipagtulungan sa outreach kasama ang mga kumpanya na hindi buwis, mga samahan at samahan, tulad ng industriya ng pagbabangko upang turuan at iparating ang mga pagbabago sa batas sa buwis, patakaran at mga pamamaraan. Nagbigay siya ng nilalaman at nagsilbi bilang isang nag-aambag sa iba't ibang mga asosasyon at mga mapagkukunan ng online na media.
http://IRS.GOV

Mag-iwan ng Sagot