IRS - Ang Mga Tao na May Mga Foreign Account Naalala ang Extension to File 2019 FBAR ng Oktubre 31, Dis. 31 Kung Naapektuhan ng Ilang Mga Likas na Sakuna

  • Pinapaalalahanan ng IRS ang mga mamamayan, entity at residente ng US ng isang banyagang bangko o account sa pananalapi na mayroon sila hanggang Oktubre 31, 2020, upang mag-file ng kanilang 2019 Report of Foreign Bank and Financial Account (FBAR).
  • Ang mga filer ng FBAR na naapektuhan ng California Wildfires, ang Iowa Derecho, Hurricane Laura, ang Oregon Wildfires at Hurricane Sally ay patuloy na mayroong hanggang Disyembre 31, 2020, upang mai-file ang kanilang mga FBAR.
  • Nalalapat ang kinakailangan sa pag-file sa sinumang may interes, o pirma o iba pang awtoridad, sa mga dayuhang account sa pananalapi na ang pinagsamang halaga ay lumampas sa $ 10,000 sa anumang oras sa panahon ng 2019.

Pinapaalalahanan ng Serbisyo sa Panloob na Kita ang mga mamamayan, entity at residente ng US ng isang banyagang bangko o account sa pananalapi na mayroon sila hanggang Oktubre 31, 2020, upang mag-file ng kanilang 2019 Report of Foreign Bank and Financial Account (FBAR).

Nagsama ang IRS ang extension mula sa karaniwang Oktubre 15 na deadline kasama ang Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) para sa taong ito lamang sa mga nag-file para sa mga kalendaryong taong FBAR sa 2019. Ang mga filer ng FBAR ay naapektuhan ng ang California Wildfires, ang Iowa Derecho, Hurricane Laura, ang Oregon Wildfires at Hurricane Sally patuloy na magkaroon hanggang Disyembre 31, 2020, upang mai-file ang kanilang mga FBAR.

Nalalapat ang kinakailangang ito sa, bukod sa iba pa, mga mamamayan ng US at sinumang may dalawahang pagkamamamayan. Nalalapat din ito sa mga ligal na entity, tulad ng mga korporasyon, pakikipagsosyo, limitadong mga kumpanya ng pananagutan, mga estate at trust. Bilang karagdagan, dapat suriin ng mga mamamayan, entity at residente ng US upang malaman kung mayroon silang pananagutan sa buwis sa US at isang kinakailangan sa pag-file ng federal tax return. Dapat suriin ng mga kinakailangang mag-file upang matiyak na ang lahat ng kita ay naiulat at ang mga kinakailangan sa pag-file ng tax tax return ay natutugunan tungkol sa mga naiulat na account.

Sa pangkalahatan, nalalapat ang kinakailangan sa pag-file sa sinumang may interes sa, o pirma o iba pang awtoridad, sa mga dayuhang account sa pananalapi na ang pinagsamang halaga ay lumampas sa $ 10,000 sa anumang oras sa panahon ng 2019. Dahil sa threshold na ito, hinihikayat ng IRS ang mga tao sa US o mga entity na may dayuhan mga account, kahit na medyo maliit, upang suriin kung nalalapat sa kanila ang kinakailangang ito sa pag-file. Ang FBAR, FinCEN Form 114, ay magagamit lamang sa pamamagitan ng BSA E-Filing Website ng system.

Narito ang mga pangunahing punto tungkol sa FBAR na dapat tandaan:

recordkeeping

Ang mga dapat mag-file ng isang FBAR ay dapat magtago ng mga tala ng mga account sa pangkalahatan ng limang taon mula sa takdang petsa ng FBAR, kasama ang:

  • Pangalan sa bawat account,
  • Numero ng account o iba pang pagtatalaga,
  • Pangalan at address ng banyagang bangko o ibang tao na nag-iingat ng account,
  • Uri ng account, at
  • Pinakamalaking halaga ng bawat account sa panahon ng pag-uulat.

Dapat din nilang panatilihin ang mga kopya ng mga naka-file na FBAR.

Ang mga opisyal o empleyado na nag-file ng isang FBAR upang mag-ulat ng awtoridad sa lagda sa dayuhang pinansiyal na account ng isang tagapag-empleyo ay hindi kailangang itago nang personal ang mga tala sa mga account ng kanilang employer.

Deadline para sa pag-uulat ng mga banyagang account

Ayon sa batas, ang deadline para sa pag-file ng FBAR ay pareho sa isang pagbabalik ng buwis sa kita ng federal. Nangangahulugan ito na ang FBAR, FinCEN Form 114, ay karaniwang dapat isampa sa elektronikong paraan sa FinCEN sa Abril 15. Ang mga tao o entity ng Estados Unidos na nais na mag-file ng kanilang FBAR ay dapat tumawag sa Regulatory Helpline ng FinCEN upang humiling ng isang exemption mula sa e-filing.

Ang mga tao at entity na nakaligtaan ang deadline ng Abril 15 ay may isang awtomatikong extension hanggang Oktubre 15 upang i-file ang FBAR. Ang extension na ito ay ipinagkaloob nang walang anumang kinakailangang aksyon ng mga tao o entity ng US. Para sa 2019 lamang, ang deadline na iyon ay karagdagang pinalawig hanggang Oktubre 31, 2020, para sa karamihan sa mga filer, at hanggang Disyembre 31, 2020, para sa mga naapektuhan ng California Wildfires, Iowa Derecho, Hurricane Laura, the Oregon Wildfires at Hurricane Sally.

Ang mga nagbabayad ng buwis ay hindi dapat mag-file ng FBAR ng indibidwal, negosyo, pagtitiwala o pagbabalik ng buwis sa estate.

Para sa karagdagang impormasyon:

[bsa_pro_ad_space id = 4]

Filomena Mealy

Si Filomena ay isang Manager ng Relasyon para sa Tax Outreach, Pakikipagtulungan at Sangay ng Edukasyon ng Panloob na Revenue Service. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pagbuo ng pakikipagtulungan sa outreach kasama ang mga kumpanya na hindi buwis, mga samahan at samahan, tulad ng industriya ng pagbabangko upang turuan at iparating ang mga pagbabago sa batas sa buwis, patakaran at mga pamamaraan. Nagbigay siya ng nilalaman at nagsilbi bilang isang nag-aambag sa iba't ibang mga asosasyon at mga mapagkukunan ng online na media.
http://IRS.GOV

Mag-iwan ng Sagot