Ginagawang Mas Madali ng IRS upang Mag-set up ng Mga Kasunduan sa Pagbabayad - Nag-aalok ng Iba Pang Pag-aliw sa Mga Nagbabayad ng Buwis sa Pakikipagpunyagi Sa Mga Utang sa Buwis

  • Isang pagpipilian ng plano sa panandaliang pagbabayad nang hanggang sa 180 araw.
  • Ang mga kwalipikadong nagbabayad ng buwis na may umiiral na Mga Kasunduan sa Pag-install ng Direct Debit ay maaari nang magamit ang sistemang Kasunduan sa Pagbabayad sa Online upang magmungkahi ng mas mababang buwanang halaga ng pagbabayad at mabago ang kanilang takdang petsa.
  • Awtomatikong idaragdag ng IRS ang ilang mga bagong balanse sa buwis sa mga umiiral na Mga Kasunduan sa Pag-install, para sa indibidwal at wala sa mga nagbabayad ng buwis sa negosyo.

Ang Internal Revenue Service ngayon ay nag-anunsyo ng isang bilang ng mga pagbabago na idinisenyo upang matulungan ang mga nagpupumilit na mga nagbabayad ng buwis na naapektuhan ng COVID-19 na mas madaling maayos ang kanilang mga utang sa buwis sa IRS.

Sinuri ng IRS ang mga aktibidad sa koleksyon nito upang makita kung paano ito mailalapat sa kaluwagan para sa mga nagbabayad ng buwis na may utang ngunit nakikipagpunyagi sa pananalapi dahil sa pandemya, pagpapalawak ng mga pagpipilian sa nagbabayad ng buwis para sa paggawa ng mga pagbabayad at mga kahalili upang malutas ang mga balanse na inutang.

"Nauunawaan ng IRS na maraming mga nagbabayad ng buwis ay nahaharap sa mga hamon, at nagsusumikap kami upang matulungan ang mga taong nahaharap sa mga isyu sa pagbabayad ng kanilang mga bayarin sa buwis," sabi ng Komisyonado ng IRS na si Chuck Rettig. "Ang pag-follow up sa aming People First Initiative nang mas maaga sa taong ito, ang susunod na yugto ng aming pagsisikap ay makakatulong sa karagdagang pagsisikap sa tulong ng mga nagbabayad ng buwis."

"Nais naming malaman ng mga tao ang aming mga empleyado ng IRS na nakatuon sa patuloy na pagtulong sa mga nagbabayad ng buwis saan man posible, kasama ang pag-aalok ng maraming mga pagpipilian para sa mga nagpupumilit na bayaran ang kanilang mga bayarin sa buwis," sabi ni Darren Guillot, ang IRS Small Business / Self-Empleed Deputy Commissioner for Collection and Operations Suporta Tinalakay ni Guillot ang mga bagong pagpipilian sa lunas sa isang bagong edisyon ng IRS "Malapitang tingin. "

Ang mga nagbabayad ng buwis na laging may mga pagpipilian upang humingi ng tulong sa pamamagitan ng mga plano sa pagbabayad at iba pang mga tool mula sa IRS, ngunit ang bagong IRS Taxpayer Relief Initiative ay higit na lumalawak sa mga mayroon nang mga tool.

Ang binagong mga pamamaraan sa pagkolekta na nauugnay sa COVID ay makakatulong sa mga nagbabayad ng buwis, lalo na ang mga mayroong tala ng pagsasampa ng kanilang mga pagbalik at pagbabayad ng kanilang buwis sa tamang oras. Kabilang sa mga highlight ng Taxpayer Relief Initiative:

  • Ang mga nagbabayad ng buwis na kwalipikado para sa isang panandaliang pagpipilian sa plano sa pagbabayad ay maaaring magkaroon ng hanggang 180 araw upang malutas ang kanilang mga pananagutan sa buwis sa halip na 120 araw.
  • Nag-aalok ang IRS ng kakayahang umangkop para sa ilang mga nagbabayad ng buwis na pansamantalang hindi matugunan ang mga tuntunin sa pagbabayad ng isang tinanggap na Alok sa Kompromiso.
  • Awtomatikong idaragdag ng IRS ang ilang mga bagong balanse sa buwis sa mga umiiral na Mga Kasunduan sa Pag-install, para sa indibidwal at wala sa mga nagbabayad ng buwis sa negosyo. Mangyayari ang diskarte na madaling gawin ng nagbabayad ng buwis sa halip na gawing default ang kasunduan, na maaaring gawing komplikado ang mga bagay para sa mga sumusubok na magbayad ng kanilang mga buwis.
  • Upang mabawasan ang pasanin, ang ilang mga kwalipikadong indibidwal na nagbabayad ng buwis na may utang na mas mababa sa $ 250,000 ay maaaring mag-set up ng Mga Kasunduan sa Pag-install nang hindi nagbibigay ng isang pahayag sa pananalapi o pagpapatunay kung ang kanilang buwanang panukalang pagbabayad ay sapat.
  • Ang ilang mga indibidwal na nagbabayad ng buwis na may utang lamang para sa taon ng buwis sa 2019 at may utang na mas mababa sa $ 250,000 ay maaaring kwalipikado upang mag-set up ng isang Kasunduan sa Pag-install nang walang abiso ng federal tax lien na inihain ng IRS.
  • Bukod pa rito, ang mga kwalipikadong nagbabayad ng buwis na may umiiral na Mga Kasunduan sa Pag-install ng Direct Debit ay maaari nang magamit ang sistemang Kasunduan sa Pagbabayad sa Online upang magmungkahi ng mas mababang buwanang halaga ng pagbabayad at mabago ang kanilang takdang petsa.

Mga karagdagang detalye sa Taxpayer Relief Initiative

Nag-aalok ang IRS ng mga pagpipilian para sa mga panandaliang at pangmatagalang plano sa pagbabayad, kabilang ang Mga Kasunduan sa Pag-install sa pamamagitan ng sistemang Online Payment Agreement (OPA). Sa pangkalahatan, ang serbisyong ito ay magagamit sa mga indibidwal na may utang na $ 50,000 o mas mababa sa pinagsamang buwis sa kita, mga parusa at interes o mga negosyo na may utang na $ 25,000 o mas mababa na pinagsama na nagsampa ng lahat ng pagbabalik sa buwis. Ang mga plano sa panandaliang pagbabayad ay maaaring mapalawak mula 120 hanggang 180 araw para sa ilang mga nagbabayad ng buwis.

Ang mga pagpipilian sa Kasunduan sa Pag-install ay magagamit para sa mga nagbabayad ng buwis na hindi maaaring bayaran nang buong buo ang kanilang balanse ngunit maaaring bayaran ang kanilang balanse sa paglipas ng panahon. Ang IRS ay nagpalawak ng mga pagpipilian sa Kasunduan sa Pag-install upang alisin ang kinakailangan para sa mga pahayag sa pananalapi at pagpapatunay sa mas maraming mga pangyayari para sa mga balanse na may utang hanggang sa $ 250,000 kung sapat ang buwanang panukala sa pagbabayad. Binago rin ng IRS ang mga pamamaraan sa Kasunduan sa Pag-install upang higit na limitahan ang mga kinakailangan para sa mga pagpapasiya ng Federal Tax Lien para sa ilang mga nagbabayad ng buwis na may utang lamang para sa taon ng buwis sa 2019.

Bilang karagdagan sa mga plano sa pagbabayad at Mga Kasunduan sa Pag-install, nag-aalok ang IRS ng karagdagang mga tool upang matulungan ang mga nagbabayad ng buwis na may utang sa buwis:

Pansamantalang Pag-antala ng Koleksyon - Maaaring makipag-ugnay ang mga nagbabayad ng buwis sa IRS upang humiling ng isang pansamantalang pagkaantala ng proseso ng koleksyon. Kung natukoy ng IRS na ang isang nagbabayad ng buwis ay hindi maaaring magbayad, maaari nitong antalahin ang pagkolekta hanggang sa mapabuti ang kondisyong pampinansyal ng nagbabayad ng buwis.

Nag-aalok sa Kompromiso - Ang ilang mga nagbabayad ng buwis ay kwalipikado upang bayaran ang kanilang singil sa buwis para sa mas mababa sa halagang dapat bayaran nila sa pamamagitan ng pagsusumite ng isang Alok sa Kompromiso. Upang matukoy ang pagiging karapat-dapat, gamitin ang Nag-alok sa Kumpromise Pre-Qualifier kasangkapan Ngayon, ang IRS ay nag-aalok ng karagdagang kakayahang umangkop para sa ilang mga nagbabayad ng buwis na pansamantalang hindi matugunan ang mga tuntunin sa pagbabayad ng isang tinanggap na alok sa kompromiso.

Kaluwagan mula sa Mga Parusa - Ang IRS ay naka-highlight makatuwirang sanhi ng tulong magagamit para sa mga nagbabayad ng buwis na may kabiguang mag-file, magbayad at magdeposito ng mga penalty. Unang beses kaluwagan sa pagpapabawas ng parusa ay magagamit din sa kauna-unahang pagkakataon na ang isang nagbabayad ng buwis ay napapailalim sa isa o higit pa sa mga parusa sa buwis na ito.

Ang lahat ng mga nagbabayad ng buwis ay maaaring ma-access ang mahalagang impormasyon sa IRS.gov. Maraming mga nagbabayad ng buwis na humihiling ng mga plano sa pagbabayad, kabilang ang Mga Kasunduan sa Pag-install, ay maaaring mag-apply sa pamamagitan ng IRS.gov nang hindi na kinakailangang makausap ang isang kinatawan.

Ang iba pang mga kahilingan, kasama ang bagong lunas na ito, ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa numero sa abiso ng nagbabayad ng buwis o pagtugon sa pamamagitan ng pagsulat. Gayunpaman, upang humiling ng kaluwagan, pinapaalalahanan ng IRS ang mga nagbabayad ng buwis na dapat silang maging tumutugon kapag nakatanggap sila ng balanseng paunawa.

“Kung nagkakaroon ka ng isyu sa buwis, huwag manahimik. Mangyaring huwag pansinin ang pagdating ng abiso sa iyong mailbox, ”sabi ni Guillot. "Ang mga problemang ito ay hindi gumagaling sa paglipas ng panahon. Naiintindihan namin ang mga isyu sa buwis at alam na ang pakikitungo sa IRS ay maaaring maging pananakot, ngunit ang aming mga empleyado ay talagang narito upang tumulong. "

Sa buong COVID-19, ang IRS ay nagpatuloy na ayusin ang mga pagpapatakbo upang matulungan ang katiyakan sa kalusugan at kaligtasan ng mga empleyado at nagbabayad ng buwis, kasama na ang malawak at pansamantalang lunas ng IRS People First Initiative. Higit pang impormasyon at background sa kaluwagan sa pagkolekta at mga pamamaraan ay matatagpuan sa "Malapitang tingin. "

"Bagaman naging mahalaga para sa amin at sa bansa na ipagpatuloy ang aming mga kritikal na responsibilidad sa pagsunod sa buwis, patuloy kaming tinatasa ang malawak na mga epekto ng COVID-19 at iba pang mga paghihirap na nararanasan ng mga tao," sinabi ni Guillot.

[bsa_pro_ad_space id = 4]

Filomena Mealy

Si Filomena ay isang Manager ng Relasyon para sa Tax Outreach, Pakikipagtulungan at Sangay ng Edukasyon ng Panloob na Revenue Service. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pagbuo ng pakikipagtulungan sa outreach kasama ang mga kumpanya na hindi buwis, mga samahan at samahan, tulad ng industriya ng pagbabangko upang turuan at iparating ang mga pagbabago sa batas sa buwis, patakaran at mga pamamaraan. Nagbigay siya ng nilalaman at nagsilbi bilang isang nag-aambag sa iba't ibang mga asosasyon at mga mapagkukunan ng online na media.
http://IRS.GOV

Mag-iwan ng Sagot