Inihayag ng IRS ang Mga Bagong Inisyatibo ng Mga Tao - COVID-19 Pagsusikap Pansamantalang Nagtuturo, Sinuspinde ang Mahusay na Mga Programa sa Pagsunod (IR-2020-59)

 • Upang matulungan ang mga tao na nahaharap sa mga hamon ng mga isyu ng COVID-19, inihayag ng Internal Revenue Service ang isang serye ng mga hakbang upang matulungan ang mga nagbabayad ng buwis sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaluwagan sa iba't ibang mga isyu na nagmula sa pag-easing ng mga gabay sa pagbabayad hanggang sa pagpapaliban sa mga pagkilos sa pagsunod.
 • Ang mga pangunahing highlight ng mga pangunahing aksyon sa IRS People First Initiative ay kinabibilangan ng:
 • Ang pagsuspinde ng mga pagbabayad para sa umiiral na mga kasunduan sa installment mula Abril 1 hanggang Hulyo 15.
 • Ang mga bagong awtomatiko, sistematikong liens at levies ay suspindihin sa panahong ito.
 • Ang pagsuspinde ng mga bagong sertipikasyon sa Kagawaran ng Estado para sa mga nagbabayad ng buwis na "malubhang hindi maganda" sa panahong ito.

Upang matulungan ang mga tao na nahaharap sa mga hamon ng mga isyu ng COVID-19, inihayag ng Internal Revenue Service ngayon ang isang sunud-sunod na serye ng mga hakbang upang matulungan ang mga nagbabayad ng buwis sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaluwagan sa iba't ibang mga isyu na nagmumula sa mga pagbawas sa mga alituntunin sa pagbabayad hanggang sa pagpapaliban sa mga pagkilos sa pagsunod.

"Ang IRS ay gumawa ng mga pambihirang hakbang upang matulungan ang mga tao ng ating bansa," sabi ni IRS Commissioner Chuck Rettig. "Bilang karagdagan sa pagpapalawak ng mga deadline ng buwis at pagtatrabaho sa mga bagong batas, ang IRS ay hinahabol ang mga hindi pa naganap na aksyon upang mapagaan ang pasanin sa mga taong nahaharap sa mga isyu sa buwis. Sa mahihirap na oras na ito, nais namin ang mga taong nagtutulungan, nakatuon sa kanilang kagalingan, pagtulong sa bawat isa at sa iba pa na maswerte. "

"Ang bagong IRS People First Initiative ay nagbibigay ng agarang kaluwagan upang matulungan ang mga taong nahaharap sa kawalan ng katiyakan sa mga buwis," idinagdag ni Rettig "Pansamantala naming inaayos ang aming mga proseso upang matulungan ang mga tao at negosyo sa mga hindi tiyak na oras. Sama-sama kaming nahaharap, at nais naming maging bahagi ng solusyon upang mapagbuti ang buhay ng lahat ng tao sa ating bansa. "

Kasama sa mga bagong pagbabago na ito ang mga isyu mula sa pagpapaliban sa ilang mga pagbabayad na may kaugnayan sa Mga Kasunduan sa Pag-install at Mga Alok sa Pagkakompromiso sa pagkolekta at paglilimita sa ilang mga aksyon sa pagpapatupad. Ang IRS ay pansamantalang baguhin ang mga sumusunod na aktibidad sa lalong madaling panahon; ang inaasahang petsa ng pagsisimula ay Abril 1 at ang pagsisikap ay unang tatakbo hanggang Hulyo 15. Sa panahong ito, hanggang sa pinakamataas na posible, maiiwasan ng IRS ang mga personal na contact. Gayunpaman, ang IRS ay magpapatuloy na gumawa ng mga hakbang kung kinakailangan upang maprotektahan ang lahat ng naaangkop na mga batas ng mga limitasyon.

"Ang mga empleyado ng IRS ay nagmamalasakit sa aming mga tao at sa aming bansa, at mayroon silang matinding pagnanais na makatulong na mapagbuti ang sitwasyong ito," sabi ni Rettig. "Ang mga bagong pagkilos na ito ay sumasalamin sa isa lamang sa maraming mga paraan na ang aming mga empleyado ay nagsusumikap araw-araw upang matulungan ang bansa. Kami ay nagmamalasakit, marami. Ang mga empleyado ng IRS ay aktibong nakikibahagi, at palagi silang naihatid para sa kanilang mga pamayanan at ating bansa. Ang People First Initiative ay idinisenyo upang matulungan ang mga tao na alagaan ang kanilang sarili at ito ay isang pangunahing bahagi ng aming patuloy na pagtugon sa pagsisikap ng coronavirus. "

Higit pang mga detalye tungkol sa pagpapatupad ng mga probisyon na ito ay ibabahagi sa lalong madaling panahon. Ang mga pangunahing highlight ng mga pangunahing aksyon sa IRS People First Initiative ay kinabibilangan ng:

Mga umiiral na Kasunduan sa Pag-install - Para sa mga nagbabayad ng buwis sa ilalim ng umiiral na Kasunduang Pag-install, ang mga pagbabayad na dapat bayaran sa pagitan ng Abril 1 at Hulyo 15, 2020 ay sinuspinde. Ang mga nagbabayad ng buwis na kasalukuyang hindi sumunod sa mga tuntunin ng isang Kasunduan sa Pagbabayad sa Pag-install, kasama ang isang Kasunduan sa Pag-install ng Deposito ng Deposit, ay maaaring suspindihin ang mga pagbabayad sa panahong ito kung gusto nila. Bukod dito, ang IRS ay hindi mai-default ang anumang Mga Kasunduan sa Pag-install sa panahong ito. Sa pamamagitan ng batas, ang interes ay magpapatuloy na maipon sa anumang hindi nababayad na balanse.

Mga Bagong Kasunduan sa Pag-install - Paalalahanan ng IRS ang mga tao na hindi lubos na mabayaran ang kanilang mga pederal na buwis na maaari nilang malutas ang mga natitirang pananagutan sa pamamagitan ng pagpasok sa isang buwanang kasunduan sa pagbabayad sa IRS. Tingnan ang IRS.gov para sa karagdagang impormasyon.

Nag-aalok sa Compromise (OIC) - Ang IRS ay gumagawa ng maraming mga hakbang upang matulungan ang mga nagbabayad ng buwis sa iba't ibang yugto ng proseso ng OIC:

 • Pending mga aplikasyon ng OIC - Papayagan ng IRS ang mga nagbabayad ng buwis hanggang Hulyo 15 upang magbigay ng hiniling na karagdagang impormasyon upang suportahan ang isang nakabinbing OIC. Bilang karagdagan, ang IRS ay hindi magsasara ng anumang nakabinbing kahilingan ng OIC bago ang Hulyo 15, 2020, nang walang pahintulot ng nagbabayad ng buwis.
 • Mga Bayad sa OIC - Ang mga nagbabayad ng buwis ay may pagpipilian ng pagsuspinde sa lahat ng mga pagbabayad sa tinanggap na mga OIC hanggang Hulyo 15, 2020, bagaman sa pamamagitan ng interes ng batas ay magpapatuloy na makarating sa anumang hindi nabayaran na mga balanse.
 • Mga Delinquent Return Filings - Hindi tatanggalin ng IRS ang isang OIC para sa mga nagbabayad ng buwis na may karapatang mag-file ng kanilang tax return para sa taon ng buwis 2018. Gayunpaman, ang mga nagbabayad ng buwis ay dapat mag-file ng anumang delinquent na 2018 bumalik (at ang kanilang pagbalik sa 2019) o bago ang Hulyo 15, 2020.
 • Mga Bagong Application ng OIC - Ipinapaalala ng IRS sa mga taong nahaharap sa isang pananagutan na lumalagpas sa kanilang net halaga na ang proseso ng OIC ay idinisenyo upang malutas ang natitirang mga pananagutan sa buwis sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang "Fresh Start." Magagamit ang karagdagang impormasyon sa IRS.gov.

Mga Hindi Filter -Napaalala ng IRS ang mga tao na hindi nagsumite ng kanilang pagbabalik para sa mga taon ng buwis bago ang 2019 na dapat silang mag-file ng kanilang mga hindi magandang pagbabalik. Mahigit sa 1 milyong mga sambahayan na hindi nagsumite ng mga pagbabalik ng buwis sa huling tatlong taon ay talagang may utang na refund; mayroon pa silang oras upang i-claim ang mga refund na ito. Maraming dapat isaalang-alang ang pakikipag-ugnay sa isang propesyonal sa buwis upang isaalang-alang ang iba't ibang magagamit na mga pagpipilian dahil ang oras upang makatanggap ng naturang mga refund ay limitado ng batas. Sa sandaling nai-file na ang mga delinquent na pagbabalik, dapat isaalang-alang ng mga nagbabayad ng buwis na may pananagutan sa buwis na kumuha ng pagkakataon upang malutas ang anumang natitirang pananagutan sa pamamagitan ng pagpasok sa isang Kasunduan sa Pag-install o isang Alok sa Pakikipagtulungan sa IRS upang makakuha ng isang "Fresh Start." Tingnan ang IRS.gov para sa karagdagang impormasyon.

"Pansamantalang inaayos namin ang aming proseso upang matulungan ang mga tao at negosyo sa mga hindi tiyak na oras na ito. Nakaharap kami nang magkasama, at nais naming maging bahagi ng solusyon upang mapagbuti ang buhay ng lahat ng tao sa ating bansa.

Mga Aktibidad sa Koleksyon ng Patlang - Ang mga Liens at levies (kabilang ang anumang mga seizure ng isang personal na tirahan) na sinimulan ng mga opisyal ng kita sa larangan ay suspindihin sa panahong ito. Gayunpaman, ang mga opisyal ng kita sa larangan ay magpapatuloy sa pagtaguyod ng mga non-filers na may mataas na kita at magsagawa ng iba pang katulad na mga aktibidad kung saan warranted.

Mga Awtomatikong Liens at Levies - Ang mga bagong awtomatikong, sistematikong liens at levies ay suspindihin sa panahong ito.

Mga Sertipikasyon sa Pasaporte sa Kagawaran ng Estado - Sususpinde ng IRS ang mga bagong sertipikasyon sa Kagawaran ng Estado para sa mga nagbabayad ng buwis na "malubhang hindi masunurin" sa panahong ito. Hinihikayat ang mga nagbabayad ng buwis na magsumite ng isang kahilingan para sa isang Kasunduang Pag-install o, kung naaangkop, isang OIC sa panahong ito. Pinipigilan ng sertipikasyon ang mga nagbabayad ng buwis mula sa pagtanggap o pag-update ng mga pasaporte.

Koleksyon ng Pribadong Utang - Ang mga bagong account na delinquent ay hindi maipapasa ng IRS sa mga pribadong ahensya ng koleksyon upang magtrabaho sa panahong ito.

Mga Patlang, Opisina at Korespete ng Pag-uulat - Sa panahong ito, ang IRS ay sa pangkalahatan ay hindi magsisimula ng mga bagong patlang, opisina at pagsusulit sa pagsusulatan. Patuloy kaming gagawa ng mga paghahabol sa pag-refund kung maaari, nang walang personal na pakikipag-ugnay. Gayunpaman, ang IRS ay maaaring magsimula ng mga bagong pagsusuri kung saan itinuturing na kinakailangan upang maprotektahan ang interes ng pamahalaan sa pagpapanatili ng naaangkop na batas ng mga limitasyon.

 • Mga Pakikipag-usap sa Tao - Ang mga personal na pagpupulong patungkol sa kasalukuyang larangan, opisina at pagsusulit sa pagsusulat ay suspindihin. Kahit na ang mga tagasuri ng IRS ay hindi magsasagawa ng mga personal na pagpupulong, ipagpapatuloy nila ang kanilang pagsusuri nang malayuan, kung saan posible. Upang mapadali ang pag-unlad ng bukas na mga pagsusuri, hinihikayat ang mga nagbabayad ng buwis na tumugon sa anumang mga kahilingan para sa impormasyon na natanggap na nila - o maaaring makatanggap - sa lahat ng aktibidad ng pagsusuri sa panahong ito kung magagawa nila ito.
 • Mga Natatanging Sitwasyon - Lalo na para sa ilang mga nagbabayad ng buwis sa negosyo at negosyo, nauunawaan ng IRS na maaaring mayroong mga pagkakataon kung saan nais ng mga nagbabayad ng buwis na magsimula ng isang pagsusuri habang ang mga tao at mga rekord ay magagamit at ang kani-kanilang kawani ay may kakayahan. Sa mga pagkakataong ito ay sa pinakamainam na interes ng parehong partido at nararapat na mga tauhan ay magagamit, ang IRS ay maaaring magsimula ng mga aktibidad upang sumulong sa isang pagsusuri - ang pag-unawa na ang mga pagpapaunlad ng COVID-19 ay maaaring mabawasan ang mga aktibidad sa isang napagkasunduang panahon.
 • Pangkalahatang Kahilingan para sa Impormasyon - Bilang karagdagan sa mga aktibidad sa pagsunod at pagsusuri, hinihikayat ng IRS ang mga nagbabayad ng buwis na tumugon sa anumang iba pang mga sulat sa IRS na humihiling ng karagdagang impormasyon sa oras na ito kung posible.

Kumita ng Mga Review ng Credit Tax ng Kita at Wage Verification - Ang mga nagbabayad ng buwis ay hanggang Hulyo 15, 2020, upang tumugon sa IRS upang mapatunayan na kwalipikado sila para sa Kinita na Buwis sa Kita ng Kita o upang mapatunayan ang kanilang kita. Ang mga nagbabayad ng buwis ay hinihikayat na gamitin ang kanilang pinakamahusay na pagsisikap upang makuha at isumite ang lahat ng mga hiniling na impormasyon, at kung hindi magawa ito, mangyaring makipag-ugnay sa IRS na nagpapahiwatig ng dahilan na hindi magagamit ang impormasyon. Hanggang sa Hulyo 15, 2020, hindi tatanggihan ng IRS ang mga kredito na ito para sa isang pagkabigo na magbigay ng hiniling na impormasyon.

Independent Office of Appeals - Ang mga empleyado ng apela ay magpapatuloy na gumana sa kanilang mga kaso. Kahit na ang mga Apela ay hindi kasalukuyang nagtatagpo ng mga personal na kumperensya sa mga nagbabayad ng buwis, ang mga kumperensya ay maaaring gaganapin sa telepono o sa pamamagitan ng videoconference. Hinihikayat ang mga nagbabayad ng buwis na agad na tumugon sa anumang natitirang kahilingan para sa impormasyon para sa lahat ng mga kaso sa Independent Office of Appeals.

Batas ng Mga Limitasyon - Ang IRS ay magpapatuloy na gumawa ng mga hakbang kung kinakailangan upang maprotektahan ang lahat ng naaangkop na mga batas ng mga limitasyon. Sa mga pagkakataon kung saan maaaring mapanganib ang mga expirations ng batas sa panahong ito, hinihikayat ang mga nagbabayad ng buwis na makipagtulungan sa pagpapalawak ng nasabing mga batas. Kung hindi, maglalabas ang IRS ng Mga Paunawa ng Kakulangan at hahabol sa iba pang mga katulad na pagkilos upang maprotektahan ang mga interes ng gobyerno sa pagpapanatili ng mga nasabing batas. Kung saan ang isang statutory period ay hindi nakatakda na mag-expire sa panahon ng 2020, ang IRS ay hindi malamang na ituloy ang mga naunang aksyon hanggang sa hindi bababa sa Hulyo 15, 2020.

Serbisyo ng Priority ng Practitioner - Ipinapaalalahanan ang mga tagagawa na, depende sa mga antas ng staffing at mga paglalaan pasulong, maaaring may mas makabuluhang oras ng paghihintay para sa PPS. Ang IRS ay patuloy na subaybayan ito habang nagkakaroon ng mga sitwasyon.

"Ang IRS ay magpapatuloy na suriin at, kung naaangkop, baguhin o palawakin ang People First Initiative habang ipinagpapatuloy nating suriin ang aming mga programa at tumatanggap ng puna mula sa iba," sabi ni Rettig. "Kami ay nakatuon sa pagtulong sa mga tao na dumaan sa panahong ito, at ang aming mga empleyado ay mananatiling nakatuon sa mga ito at iba pang mga kapaki-pakinabang na pagsisikap sa mga araw at linggo. Hinihiling ko ang iyong personal na suporta, ang iyong pag-unawa - at ang iyong pasensya - habang naglalakbay kami nang magkasama. Manatiling ligtas at alagaan ang iyong mga pamilya, kaibigan at iba pa. ”

$ 1 / click lamang

Isumite ang Iyong Ad dito

Filomena Mealy

Ang Filomena ay isang Relasyong Tagapamahala para sa Tax Outreach, Partnership at Education Branch ng Internal Revenue Service's. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pagbuo ng pakikipagtulungan sa mga kumpanya ng hindi buwis, mga samahan at asosasyon, tulad ng industriya ng pagbabangko upang turuan at makipag-usap sa mga pagbabago sa batas sa buwis, patakaran at pamamaraan. Nagbigay siya ng nilalaman at nagsilbi bilang isang nag-aambag sa iba't ibang mga asosasyon at mga mapagkukunan ng online media.
http://IRS.GOV

Mag-iwan ng Sagot