Ipinaaalala ng IRS na Mga Nagbabayad ng Buwis ng Mga Panuntunan sa Pagbawas ng Tanggapan sa Tanggapan Sa Linggo ng Maliit na Negosyo

 • Sa Linggo ng Maliit na Negosyo, Setyembre 22-24, nais ng IRS na isaalang-alang ng mga indibidwal ang pagkuha ng pagbawas sa tanggapan sa bahay kung kwalipikado sila.
 • Ang pagbabawas ng tanggapan sa bahay ay magagamit sa mga kwalipikadong mga nagbabayad ng buwis sa sarili, independiyenteng mga kontratista at mga nagtatrabaho sa ekonomiya ng gig.
 • Ang mga empleyado na tumatanggap ng isang paycheck o isang W-2 na eksklusibo mula sa isang tagapag-empleyo ay hindi karapat-dapat para sa pagbawas, kahit na sila ay kasalukuyang nagtatrabaho mula sa bahay.

Sa panahon ng Maliit na Linggo ng Negosyo, Setyembre 22-24, nais ng Serbisyo sa Panloob na Kita na ang mga indibidwal ay isaalang-alang ang pagkuha ng pagbawas sa tanggapan sa bahay kung kwalipikado sila. Maaaring pahintulutan ng benepisyo ang mga nagbabayad ng buwis na nagtatrabaho mula sa bahay na ibawas ang ilang mga gastos sa kanilang pagbabalik sa buwis.

Ang pagbabawas ng tanggapan sa bahay ay magagamit sa mga kwalipikadong mga nagbabayad ng buwis sa sarili, independiyenteng mga kontratista at mga nagtatrabaho sa ekonomiya ng gig. Gayunpaman, ang Batas sa Buwis at Trabaho nasuspinde ang paggamit ng negosyo ng pagbawas sa bahay mula 2018 hanggang 2025 para sa mga empleyado. Ang mga empleyado na tumatanggap ng isang paycheck o isang W-2 na eksklusibo mula sa isang tagapag-empleyo ay hindi karapat-dapat para sa pagbawas, kahit na sila ay kasalukuyang nagtatrabaho mula sa bahay.

Kwalipikado para sa isang pagbawas

May mga dalawang pangunahing mga kinakailangan upang maging kwalipikado para sa pagbawas. Ang nagbabayad ng buwis ay kailangang gumamit ng isang bahagi ng bahay ng eksklusibo para sa pagsasagawa ng negosyo nang regular at ang bahay ay dapat na pangunahing lugar ng negosyo ng nagbabayad ng buwis.

Upang maangkin ang pagbawas, ang isang nagbabayad ng buwis ay dapat gumamit ng bahagi ng kanilang tahanan para sa isa sa mga sumusunod:

 • Eksklusibo at regular bilang isang punong lugar ng negosyo para sa isang kalakal o negosyo
 • Eksklusibo at regular bilang isang lugar kung saan ang mga pasyente, kliyente o customer ay natutugunan sa normal na kurso ng isang kalakal o negosyo
 • Bilang isang hiwalay na istraktura na hindi naka-attach sa isang bahay na ginagamit ng eksklusibo at regular na may kaugnayan sa isang kalakal o negosyo
 • Sa isang regular na batayan para sa pag-iimbak ng imbentaryo o mga sample ng produkto na ginamit sa isang kalakal o negosyo ng pagbebenta ng mga produkto sa tingian o pakyawan
 • Para sa pag-upa gamit
 • Bilang pasilidad ng daycare Ang term na "tahanan" para sa mga layunin ng pagbawas na ito:
 1. May kasamang bahay, apartment, condominium, mobile home, bangka o katulad na pag-aari
 2. May kasamang mga istraktura sa pag-aari, tulad ng isang hindi nakakabit na garahe, studio, kamalig o greenhouse
 3. Hindi kasama ang anumang bahagi ng pag-aari ng nagbabayad ng buwis na eksklusibong ginamit bilang isang hotel, motel, inn o katulad na negosyo

Kwalipikadong gastos

Nakabawas na gastos para sa paggamit ng bahay ng bahay na karaniwang isinasama ang bahagi ng negosyo ng mga buwis sa real estate, interes ng mortgage, renta, pagkawala ng nasawi, mga kagamitan, seguro, pamumura, pagpapanatili, at pag-aayos. Sa pangkalahatan, ang isang nagbabayad ng buwis ay hindi maaaring ibawas ang mga gastos para sa mga bahagi ng kanilang bahay na hindi ginagamit para sa negosyo; halimbawa, mga gastos para sa pag-aalaga ng damuhan o pagpipinta ng isang silid na hindi ginagamit para sa negosyo.

Inaangkin ang pagbawas

Ang isang nagbabayad ng buwis ay maaaring gumamit ng alinman sa regular o pinasimple na pamamaraan upang malaman ang pagbawas sa tanggapan sa bahay.

Gamit ang regular na pamamaraan, kinakalkula ng mga kwalipikadong nagbabayad ng buwis ang paggamit ng negosyo ng pagbawas sa bahay sa pamamagitan ng paghahati ng mga gastos sa pagpapatakbo ng bahay sa pagitan ng personal at paggamit ng negosyo. Pag-file ng mga nagbabayad ng buwis na nagtatrabaho sa sarili Iskedyul ng IRS C, Kita o Pagkawala mula sa Negosyo (Sole Proprietorship) unang malaman ang pagbabawas na ito sa Form 8829, Mga Gastos para sa Paggamit ng Negosyo ng Iyong Tahanan.

Gamit ang Pinasimple na Pagpipilian, ang mga kwalipikadong nagbabayad ng buwis ay gumagamit ng iniresetang rate na $ 5 bawat parisukat na paa ng bahagi ng bahay na ginamit para sa negosyo (hanggang sa isang maximum na 300 square square) upang malaman ang paggamit ng negosyo ng pagbawas sa bahay. Ang isang nagbabayad ng buwis ay inaangkin ang pagbawas nang direkta sa IRS Iskedyul C. Pamamaraan sa Kita 2013-13 (PDF) nagbibigay ng kumpletong mga detalye ng ligtas na pamamaraan ng harbor.

Mga pasilidad sa daycare

Ang mga nagbabayad ng buwis na gumagamit ng kanilang bahay nang regular para sa pagbibigay ng daycare ay maaaring mag-claim ng isang pagbawas para sa bahagi ng bahay kahit na ginamit ito bilang parehong puwang para sa mga layuning hindi negosyo. Upang maging karapat-dapat, ang parehong mga sumusunod na kinakailangan ay dapat matugunan:

 • Ang negosyo ay dapat magbigay ng pangangalaga sa bata para sa mga bata, mga taong may edad na 65 o mas matanda, o mga taong may pisikal o mental na hindi maalagaan ang kanilang sarili.
 • Ang negosyo ay dapat na nag-aplay para sa, ipinagkaloob, o naibukod mula sa pagkakaroon ng isang lisensya, sertipikasyon, pagpaparehistro, o pag-apruba bilang isang daycare center o bilang isang pamilya o grupo ng daycare home sa ilalim ng batas ng estado.

Karagdagang mga mapagkukunan 

 • Lathalain ng IRS 587, Paggamit ng Bahay sa Negosyo (Kasama ang Paggamit ng Mga Tagabigay ng Daycare)
 • Paraan 8829, Mga Gastos para sa Paggamit ng Negosyo ng Iyong Tahanan

[bsa_pro_ad_space id = 4]

Filomena Mealy

Si Filomena ay isang Manager ng Relasyon para sa Tax Outreach, Pakikipagtulungan at Sangay ng Edukasyon ng Panloob na Revenue Service. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pagbuo ng pakikipagtulungan sa outreach kasama ang mga kumpanya na hindi buwis, mga samahan at samahan, tulad ng industriya ng pagbabangko upang turuan at iparating ang mga pagbabago sa batas sa buwis, patakaran at mga pamamaraan. Nagbigay siya ng nilalaman at nagsilbi bilang isang nag-aambag sa iba't ibang mga asosasyon at mga mapagkukunan ng online na media.
http://IRS.GOV

Mag-iwan ng Sagot