Ipinaliliwanag ng Mga Liham ng IRS Kung Bakit Ang Ilang Mga Kredito sa Rebate sa Pagbawi sa 2020 ay Iba Pa Sa Inaasahan

  • Ang mga nagbabayad ng buwis na tumatanggap ng isang paunawa na nagsasabing binago ng IRS ang halaga ng kanilang kredito sa 2020 ay dapat basahin ang paunawa.
  • Hinihimok ng Serbisyo ng Panloob na Kita ang mga tao na hindi pa nag-file ng kanilang pagbabalik ng buwis sa 2020 upang matukoy nang maayos ang kanilang pagiging karapat-dapat para sa 2020 bago nila isampa ang kanilang mga pagbabalik sa buwis sa 2020.
  • Ang sinumang may kita na $ 72,000 o mas mababa ay maaaring mag-file ng kanilang Federal tax return electronically nang libre sa pamamagitan ng IRS Free File Program.

Habang ang mga tao sa buong bansa ay nag-file ng kanilang pagbabalik sa buwis sa 2020, ang ilan ay inaangkin ang 2020 Pag-recover ng Credit sa Rebate (RRC). Ang IRS ay nagpapadala ng mga sulat sa ilang mga nagbabayad ng buwis na nag-angkin ng kredito sa 2020 at maaaring nakakakuha ng ibang halaga kaysa sa inaasahan nila.

Mahalagang tandaan na ang una at pangalawang Pang-ekonomiyang Pagbabayad ng Epekto (EIP) ay paunang pagbabayad ng kredito sa 2020. Karamihan sa mga karapat-dapat na tao ay nakatanggap na ng una at ikalawang bayad at hindi dapat o hindi kailangan na isama ang impormasyong ito sa kanilang pagbabalik sa buwis sa 2020.

Ang mga taong hindi nakatanggap ng una o pangalawang EIP o nakatanggap ng mas mababa sa buong halaga ay maaaring maging karapat-dapat para sa 2020 RRC. Dapat silang mag-file ng isang pagbabalik sa buwis sa 2020 upang makuha ang kredito, kahit na hindi sila karaniwang nag-file ng isang pagbabalik sa buwis.

Kapag pinoproseso ng IRS ang isang pagbabalik ng buwis sa 2020 na nag-aangkin sa kredito, tinutukoy ng IRS ang pagiging karapat-dapat at halaga ng kredito ng nagbabayad ng buwis batay sa impormasyon sa pagbabalik ng buwis sa 2020 at ang mga halaga ng anumang EIP na dating naibigay. Kung karapat-dapat ang isang nagbabayad ng buwis, mababawasan ito ng dami ng anumang mga EIP na naisyu sa kanila.

Kung may pagkakamali sa halagang credit sa Line 30 ng 1040 o 1040-SR, kakalkulahin ng IRS ang tamang halaga, gawin ang pagwawasto at ipagpatuloy ang pagproseso ng pagbabalik. Kung kinakailangan ng pagwawasto, maaaring magkaroon ng kaunting pagkaantala sa pagproseso ng pagbabalik at magpapadala ang IRS ng nagbabayad ng buwis ng isang sulat o abiso na nagpapaliwanag ng anumang pagbabago.

Ang mga nagbabayad ng buwis na tumatanggap ng isang paunawa na nagsasabing binago ng IRS ang halaga ng kanilang kredito sa 2020 ay dapat basahin ang paunawa. Pagkatapos ay dapat nilang suriin ang kanilang pagbabalik ng buwis sa 2020, ang mga kinakailangan at worksheet sa Mga tagubilin sa Form 1040 at Form 1040-SR.

Narito ang ilang mga karaniwang kadahilanan na naitama ng IRS ang kredito:

  • Ang indibidwal ay inaangkin bilang isang nakasalalay sa pagbabalik ng buwis sa ibang tao sa 2020.
  • Ang indibidwal ay hindi nagbigay ng numero ng Social Security na wasto para sa trabaho.
  • Ang kwalipikadong bata ay edad 17 o mas matanda pa noong Enero 1, 2020.
  • Mga error sa matematika na nauugnay sa pagkalkula ng naayos na kabuuang kita at anumang natanggap na mga EIP.

Ang IRS.gov ay may isang espesyal na seksyon - Pagwawasto sa Mga isyu sa Pagbawi ng Rebate sa Credit pagkatapos na isampa ang pagbabalik ng buwis sa 2020 - na nagbibigay ng karagdagang impormasyon upang maipaliwanag kung anong mga error ang maaaring nangyari. Ang mga nagbabayad ng buwis na hindi sumasang-ayon sa pagkalkula ng IRS ay dapat suriin ang kanilang liham pati na rin ang mga katanungan at sagot para sa kung anong impormasyon ang dapat nilang magamit kapag nakikipag-ugnay sa IRS.

Hinihimok ng Serbisyo ng Panloob na Kita ang mga tao na hindi pa nag-file ng kanilang pagbabalik ng buwis sa 2020 upang matukoy nang maayos ang kanilang pagiging karapat-dapat para sa 2020 bago nila isampa ang kanilang mga pagbabalik sa buwis sa 2020. Upang makalkula ang anumang credit na dapat bayaran, magsimula sa dami ng natanggap na mga EIP. Gumamit ng RRC Worksheet o software sa paghahanda ng buwis. Ang mga nagbabayad ng buwis na hindi nag-save o hindi nakatanggap ng isang liham sa IRS o abiso ay maaaring ligtas na ma-access ang kanilang indibidwal na impormasyon sa buwis sa isang IRS online account.

Ang sinumang may kita na $ 72,000 o mas mababa ay maaaring mag-file ng kanilang Federal tax return elektronikong libre sa pamamagitan ng IRS Libreng File Programa. Ang pinakamabilis na paraan upang makakuha ng isang refund sa buwis na isasama ang iyong 2020 RRC ay ang mag-file ng elektronikong paraan at magkaroon ito direktang idineposito sa kanilang financial account. Ang mga bank account, maraming mga prepaid debit card at maraming mga mobile app ay maaaring magamit para sa direktang deposito kapag ibinigay ang isang pagruruta at numero ng account. Kung gumagamit ng isang prepaid debit card, suriin sa institusyong pampinansyal upang matiyak na maaaring magamit ang card at upang makuha ang numero ng pagruruta at numero ng account, na maaaring magkakaiba sa numero ng card.

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang IRS.gov.RRC at ang madalas na itanong ayon sa paksa.

Filomena Mealy

Si Filomena ay isang Manager ng Relasyon para sa Tax Outreach, Pakikipagtulungan at Sangay ng Edukasyon ng Panloob na Revenue Service. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pagbuo ng pakikipagtulungan sa outreach kasama ang mga kumpanya na hindi buwis, mga samahan at samahan, tulad ng industriya ng pagbabangko upang turuan at iparating ang mga pagbabago sa batas sa buwis, patakaran at mga pamamaraan. Nagbigay siya ng nilalaman at nagsilbi bilang isang nag-aambag sa iba't ibang mga asosasyon at mga mapagkukunan ng online na media.
http://IRS.GOV

Mag-iwan ng Sagot