I-highlight ng IRS ang Mga Kredito ng Trabaho para sa Mga Negosyo Sa Linggo ng Maliit na Negosyo

  • Ang mga magagamit na kredito ng may-ari ng Maliit na Negosyo ay:
  • Kredito sa Pagpapanatili ng empleyado.
  • Bayad na Sick Leave Credit at Family Leave Credit.

Sa panahon ng Maliit na Linggo ng Negosyo, pinapaalala ng Serbisyo sa Panloob na Kita ang mga may-ari ng negosyo at mga indibidwal na nagtatrabaho sa sarili ng mga kredito ng employer na magagamit sa kanila sa panahon ng COVID-19.

Ang mga kredito na ito ay espesyal na nilikha upang matulungan ang mga maliliit na may-ari ng negosyo sa panahong ito ay walang uliran. Sa Linggo ng Maliit na Negosyo, nais ng IRS na matiyak na alam ng lahat ng karapat-dapat na tao ang tungkol sa kaluwagan na ibinibigay ng mga kredito na ito.

Employee retention Credit

Ang Credit ng Pagpapanatili ng empleyado ay idinisenyo upang hikayatin ang mga negosyo na panatilihin ang mga empleyado sa kanilang payroll. Ang naibabalik na credit credit ay 50% ng hanggang sa $ 10,000 sa sahod na binayaran ng isang karapat-dapat na employer na ang negosyo ay naapektuhan ng COVID-19 sa pananalapi.

Ang kredito ay magagamit sa lahat ng mga tagapag-empleyo anuman ang laki, kabilang ang mga organisasyong na-exempt ng buwis. Mayroon lamang dalawang pagbubukod: Ang mga estado at lokal na pamahalaan at ang kanilang mga instrumento at maliliit na negosyo na kumukuha ng maliliit na pautang sa negosyo.

Ang mga kwalipikadong employer ay dapat na mahulog sa isa sa dalawang kategorya

  1. Ang negosyo ng employer ay ganap o bahagyang sinuspinde ng utos ng gobyerno dahil sa COVID-19 sa quarter quarter.
  2. Ang mga natanggap na gross ng employer ay mas mababa sa 50% ng maihahambing na quarter noong 2019. Kapag ang mga resibo ng employer ay tumaas sa itaas ng 80% ng isang maihahambing na quarter sa 2019, hindi na sila kwalipikado pagkatapos ng pagtatapos ng quarter na iyon.

Kakalkula ng mga employer ang mga panukalang ito sa bawat quarter quarter.

Bayad na Sick Leave Credit at Family Leave Credit

Ang Paid Sick Leave Credit ay idinisenyo upang payagan ang negosyo na makakuha ng isang kredito para sa isang empleyado na hindi makapagtrabaho (kasama ang telework) dahil sa quarantine ng Coronavirus, self-quarantine o may mga sintomas ng Coronavirus at naghahanap ng medikal na diagnosis. Ang mga empleyado ay may karapatang magbayad ng sick leave hanggang sa 10 araw (hanggang sa 80 oras) sa regular na rate ng bayad ng empleyado hanggang sa $ 511 bawat araw at $ 5,110 sa kabuuan.

Maaari ring makatanggap ang employer ng kredito para sa mga empleyado na hindi makapagtrabaho dahil sa pag-aalaga ng isang taong may Coronavirus o pag-aalaga ng isang bata dahil ang paaralan o lugar ng pangangalaga ng bata ay sarado, o ang bayad na tagapagbigay ng pangangalaga sa bata ay hindi magagamit dahil sa Coronavirus. Ang mga empleyado ay may karapatang magbayad ng sick leave hanggang sa dalawang linggo (hanggang 80 oras) sa 2/3 na regular na rate ng bayad ng empleyado o, hanggang sa $ 200 bawat araw at $ 2,000 sa kabuuan.

Karapat-dapat din ang mga empleyado sa bayad na pamilya at bakasyon sa medikal na katumbas ng 2/3 ng regular na sahod ng empleyado, hanggang sa $ 200 bawat araw at $ 10,000 sa kabuuan. Hanggang sa 10 linggo ng kwalipikadong bakasyon ay maaaring mabibilang patungo sa Family Leave Credit.

Ang mga employer ay maaaring agad na mabayaran para sa kredito sa pamamagitan ng pagbawas sa kanilang kinakailangang deposito ng mga buwis sa payroll na pinigil mula sa sahod ng mga empleyado sa pamamagitan ng halaga ng kredito.

Ang karapat-dapat na mga tagapag-empleyo ay may karapatang makatanggap agad ng kredito sa buong dami ng kinakailangang sakit sa pag-iwan ng pamilya at pag-iwan ng pamilya, kasama ang mga kaugnay na gastos sa planong pangkalusugan at bahagi ng buwis sa Medicare sa bakasyon, para sa panahon ng Abril 1, 2020, hanggang Disyembre. 31, 2020. Ang refundable credit ay inilapat laban sa ilang mga buwis sa pagtatrabaho sa sahod na ibinayad sa lahat ng empleyado.

Paano tatanggapin ng mga employer ang kredito?

Ang mga employer ay maaaring agad na mabayaran para sa kredito sa pamamagitan ng pagbabawas ng kanilang kinakailangang mga deposito ng mga buwis sa payroll na napigilan mula sa sahod ng mga empleyado sa pamamagitan ng halaga ng kredito.

Ang mga karapat-dapat na tagapag-empleyo ay mag-uulat ng kanilang kabuuang kwalipikadong sahod at ang mga kaugnay na gastos sa seguro sa kalusugan para sa bawat quarter sa kanilang quarterly return tax tax o Form 941 na nagsisimula sa ikalawang quarter. Kung ang mga deposito sa buwis sa trabaho ng employer ay hindi sapat upang masakop ang kredito, ang employer ay maaaring makatanggap ng paunang bayad mula sa IRS sa pamamagitan ng pagsusumite Form 7200, Payment Payment of Employer Credits Dahil sa COVID-19.

Ang mga karapat-dapat na tagapag-empleyo ay maaari ring humiling ng isang advance ng Employee retention Credit sa pamamagitan ng pagsusumite Paraan 7200.

Ang IRS ay nai-post din Mga FAQ ng Credit Employment retention at Bayad na Pag-iwan ng Pamilya at Masakit na Mga FAQ makakatulong ito sa pagsagot sa mga tanong.

Mga update sa pagpapatupad ng Employee retention Credit at iba pang impormasyon ay matatagpuan sa Coronavirus pahina ng IRS.gov.

[bsa_pro_ad_space id = 4]

Filomena Mealy

Si Filomena ay isang Manager ng Relasyon para sa Tax Outreach, Pakikipagtulungan at Sangay ng Edukasyon ng Panloob na Revenue Service. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pagbuo ng pakikipagtulungan sa outreach kasama ang mga kumpanya na hindi buwis, mga samahan at samahan, tulad ng industriya ng pagbabangko upang turuan at iparating ang mga pagbabago sa batas sa buwis, patakaran at mga pamamaraan. Nagbigay siya ng nilalaman at nagsilbi bilang isang nag-aambag sa iba't ibang mga asosasyon at mga mapagkukunan ng online na media.
http://IRS.GOV

Mag-iwan ng Sagot