Nobyembre 21 Malapit na Takdang panahon upang Magrehistro sa Online para sa Pagbabayad ng Epekto sa Ekonomiya - Ang Ilang Tao ay Maaaring Mag-claim ng Espesyal na Kredito Susunod na Panahon ng Pag-file ng Buwis

  • Kung hindi ka normal na nag-file ng isang pagbabalik sa buwis, mayroon kang hanggang 3 pm EST ngayong Sabado, Nobyembre 21, upang magparehistro sa IRS para sa isang Pagbabayad sa Epekto sa Pangkabuhayan.
  • Ang natitirang paraan lamang upang makakuha ng isang pagbabayad sa 2020 ay upang magparehistro gamit ang Non-Filers Tool na magagamit sa irs.gov.
  • Maaari mo ring iangkin ang credit rebate na pagbawi sa iyong pagbalik sa taon ng buwis sa 2020 noong 2021 kung hindi natanggap ang pagbabayad o hindi ang tamang halaga.

Pinapaalalahanan ng Serbisyo sa Panloob na Kita ang sinumang hindi karaniwang nag-file ng isang tax return na mayroon sila hanggang 3 pm EST ngayong Sabado, Nobyembre 21, upang magparehistro sa IRS para sa isang Pagbabayad sa Epekto ng Pangkabuhayan.

Ang natitirang paraan lamang upang makakuha ng isang pagbabayad sa 2020 ay upang magparehistro gamit ang Non-Filers: Ipasok ang Impormasyon Dito tool sa IRS.gov bago ang deadline ng Sabado.

Ang mga tao lamang na dapat magparehistro ay ang mga hindi karaniwang nag-file ng isang tax return, hindi kinakailangan na gawin ito at hindi pa nakarehistro, o para sa ilang mga tatanggap ng benepisyo na nakakuha ng isang EIP para sa kanilang sarili ngunit kailangang magbigay ng impormasyon tungkol sa isang hindi beneficiary asawa o kwalipikadong anak. Ang sinumang iba pa na karaniwang nag-file ng isang pagbabalik sa buwis, kabilang ang mga manggagawa sa mababa at katamtaman ang kita at mga pamilya na nag-aangkin ng Kumita ng Kita sa Buwis sa Buwis, Credit sa Buwis sa Bata o iba pang mga benepisyo sa buwis, ay hindi maaaring gumamit ng tool.

Sa pakikipagsosyo sa US Treasury Department, ang Bureau of the Fiscal Service, Social Security Administration at ang Kagawaran ng Beterano at ang mga kasosyo sa industriya ng software, ang IRS ay naglabas ng halos 160 milyong Mga Pagbabayad sa Epekto ng Ekonomiya na humigit-kumulang na $ 270 bilyon. Sa ilalim ng Batas ng Coronavirus Aid, Relief, at Economic Security (CARES), magpapatuloy ang IRS sa pag-isyu ng mga pagbabayad na ito sa mga huling linggo ng 2020, at ang ilang mga tao ay maaaring maging karapat-dapat na kunin ang mga ito kapag na-file nila ang kanilang pagbabalik ng buwis sa 2020 noong 2021.

Sinumang maaaring suriin ang katayuan ng kanilang pagbabayad sa pamamagitan ng paggamit ng Kunin ang Aking aplikasyon sa Pagbabayad, magagamit lamang sa IRS.gov. Ipapakita ng application na Kumuha ng Aking Pagbabayad na "Hindi Magagamit ang Katayuan sa Pagbabayad" hanggang sa naka-iskedyul na ibigay ang pagbabayad. Ang sagot na ito ay hindi nangangahulugang ang isang tao ay hindi karapat-dapat o hindi makakatanggap ng isang pagbabayad.

Hindi mabubuwisan ang mga Bayad sa Epekto ng Pang-ekonomiya

Ang mga Bayad na Epekto sa Ekonomiya na natanggap noong 2020 ay hindi maaaring mabuwisan para sa mga hangarin sa buwis sa kita ng pederal. Maaaring iangkin ng mga nagbabayad ng buwis ang kredito sa pagbawi sa pagbawi sa kanilang buwis sa taunang pagbabalik ng buwis noong 2020 kung hindi sila nakatanggap ng isang pagbabayad o kung ang kanilang bayad ay hindi wastong halaga.

Hindi nakatanggap ng bayad? I-claim ang Recovery Rebate Credit kapag nagsasampa ng tax return sa susunod na taon

Kapag ang mga tao ay nag-file ng kanilang mga buwis sa 2020 sa susunod na taon at hindi sila karapat-dapat para sa isang Pagbabayad sa Epekto sa Ekonomiya sa taong ito, maaari silang maging karapat-dapat para sa Recovery Rebate Credit. Ang Credit sa Rebate ng Pagbawi ay naisip na tulad ng Pagbabayad sa Epekto ng Pang-ekonomiya, maliban sa mga halaga ay batay sa taon ng buwis 2020, sa halip na taon ng buwis 2019 o taon ng buwis 2018, impormasyon. Ang pamantayan sa pagiging karapat-dapat ay pareho, at ang maximum na credit ay $ 1,200, o $ 2,400 kung magkasamang pagsasampa ng may asawa, kasama ang $ 500 para sa bawat kwalipikadong anak. Nangangahulugan ito na ang sinumang nakatanggap ng buong halaga ng Pagbabayad ng Epekto sa Pangkabuhayan sa panahon ng 2020 para sa kanilang sarili at kanilang mga kwalipikadong anak ay hindi maaaring makakuha ng kredito.

Ang credit ay maaaring i-claim sa alinman sa Form 1040 o Form 1040-SR. Ang mga tagubilin sa 2020 para sa mga form na ito ay magsasama ng isang worksheet ng Recovery Rebate Credit upang makatulong na matukoy ang pagiging karapat-dapat at malaman ang kredito.

Bisitahin ang IRS Sentro ng Impormasyon sa Pagbabayad ng Epekto sa Pang-ekonomiya para sa mga sagot sa mga katanungan tungkol sa pagiging karapat-dapat, mga halaga ng pagbabayad, tiyempo ng pagbabayad at higit pa.

[bsa_pro_ad_space id = 4]

Filomena Mealy

Si Filomena ay isang Manager ng Relasyon para sa Tax Outreach, Pakikipagtulungan at Sangay ng Edukasyon ng Panloob na Revenue Service. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pagbuo ng pakikipagtulungan sa outreach kasama ang mga kumpanya na hindi buwis, mga samahan at samahan, tulad ng industriya ng pagbabangko upang turuan at iparating ang mga pagbabago sa batas sa buwis, patakaran at mga pamamaraan. Nagbigay siya ng nilalaman at nagsilbi bilang isang nag-aambag sa iba't ibang mga asosasyon at mga mapagkukunan ng online na media.
http://IRS.GOV

Mag-iwan ng Sagot