Mga Tuntunin at Kundisyon

 1. Non-paglabag sa copyright
  • Pinatunayan ng mga may-akda na ang anumang mga artikulo na isinumite para sa paglalathala sa Komunal News ay hindi lumalabag sa mga karapatan ng anumang iba pang partido. Kung ang iba pang mga mapagkukunan ay sinipi, ang pinagmulan ay dapat na malinaw na nabanggit (at naka-link sa kung posible) at ang quote ay dapat na nasa loob ng mga parameter ng Fair Use.
 2. Pangako sa Katumpakan
  • Pinatunayan ng mga may-akda na ang lahat ng mga katotohanan sa mga artikulo na isinumite sa Balita ng Komunidad ay tumpak sa abot ng kanyang kaalaman.
 3. Mga website ng may-akda, promosyon at iba pang materyal
  • Ang mga web site ng mga May-akda, kung saan ang Komunal News ay hihilingin na maiugnay, ay maaaring hindi maglaman ng anumang iligal na materyal, rasismo o pornograpiya.
  • Dapat patunayan ng mga may-akda ang publiko sa anumang mga paghahabol tungkol sa kanilang mga tala sa track ng pamumuhunan na nakasaad sa kanilang mga web site, kung ang nasabing pag-aangkin ay ginawa.
  • Ang mga may-akda ay hindi maaaring gumawa ng anumang mga garantiya o malinaw na mga hula tungkol sa pagganap ng merkado na inaasahan ng mga tagasuskrisyon sa kanilang mga bayad na newsletter o iba pang mga serbisyo.
  • Ang mga web site ng mga may-akda ay hindi dapat maglaman ng wikang nakaka-sensationalista tungkol sa mga stock, hal. "Rocket" o "nakatakda nang umakyat."
 4. Kwalipikasyon ng may-akda
  • Kwalipikasyon ng may-akda: Pinatunayan ng mga may-akda na inilalantad nila sa kanilang may-akda bio kung sakaling nagkasala sila.
 5. Personal na Data
  • Ang Iyong Pangalan, Address, Petsa ng Kapanganakan, at Numero ng Telepono ay maaaring maipadala sa isang ligtas na sistema ng pagpapatunay ng third-party. Ipadala lamang ito upang i-verify ang iyong pagkakakilanlan at hindi ibabahagi, ibebenta, o maiabuso.