Pangkalahatang-ideya ng Mga Nag-aalok ng IRS ng Mga Paglalaan ng Buwis sa American Rescue Plan - Ang Mga Retroactive na Pakinabang sa Buwis ay tumutulong sa Maraming Tao

  • Ang mga nagbabayad ng buwis na bumili ng segurong pangkalusugan sa pamamagitan ng isang pederal o estado na Health Insurance Marketplace ay hindi mag-uulat ng labis na pagbabayad o ilakip ang Form 8962, Premium Tax Credit, kapag nag-file sila.
  • Ang pinakamahusay na paraan upang makasabay sa mga pagpapaunlad ng batas sa buwis ay sa pamamagitan ng regular na pag-check sa IRS.gov, lalo na upang masulyapan nang maaga ang 2021 na panahon ng buwis.

Nagbibigay ang Serbisyo sa Panloob na Kita ng isang pangkalahatang-ideya ng ilan sa mga pangunahing probisyon sa buwis sa Batas ng Pagsagip sa American Rescue Plan.

Maraming mga probisyon ang nakakaapekto sa pagbabalik ng buwis sa taong 2020 na pinupunan ang panahon ng pag-file na ito, kasama ang isang exempting hanggang sa $ 10,200 sa pagkawala ng trabaho mula sa buwis at isa pang nakikinabang sa maraming mga tao na bumili ng subsidized na saklaw ng kalusugan sa pamamagitan ng alinman sa mga pederal o estado ng Health Insurance Marketplaces. Bilang karagdagan, nagsasama rin ang batas ng pangatlong pag-ikot ng Mga Bayad sa Epekto ng Pangkabuhayan, na lumalabas ngayon sa mga karapat-dapat na Amerikano, na sa pangkalahatan ay katumbas ng $ 1,400 bawat tao para sa karamihan ng mga tao, pati na rin ang maraming iba pang mga pangunahing pagbabago para sa taon ng buwis 2021.

Ang pinakamahusay na paraan upang makasabay sa mga pagpapaunlad ng batas sa buwis ay sa pamamagitan ng regular na pag-check sa IRS.gov.

Pansamantala, hinihimok ng IRS ang mga nagbabayad ng buwis na nag-file na ng kanilang mga pagbalik sa 2020 upang maiwasan ang pagsampa ng mga susugan na pagbabalik, pag-refund ng mga paghahabol o pakikipag-ugnay sa IRS tungkol sa pagkuha ng mga bagong ipinataw na benepisyo sa buwis. Ang paggawa ng alinman sa mga pagkilos na ito ngayon ay hindi magpapabilis sa isang pag-refund sa hinaharap at maaari ring pabagalin ang isang mayroon nang claim sa pag-refund. Sa halip, tulad ng nabanggit sa ibaba, awtomatikong ibibigay ng IRS ang mga benepisyong ito sa mga karapat-dapat na magsala.

Retroactive na mga pagbabago para sa 2020

Ang ilang mga kompensasyon sa pagkawala ng trabaho ay hindi nabuwisan para sa marami

Para sa taon ng buwis lamang 2020, ang unang $ 10,200 na bayad sa kawalan ng trabaho ay hindi maaaring mabuwisan para sa karamihan ng mga sambahayan. Ang benepisyo sa buwis na ito ay magagamit lamang sa mga may binago na nababagay na kabuuang kita na mas mababa sa $ 150,000 sa panahon ng 2020. Nalalapat ang parehong cap ng kita sa lahat ng mga status ng pag-file.

Nangangahulugan ito na ang mga karapat-dapat na hindi pa nagsumite ng pagbalik sa 2020 ay maaaring ibawas ang unang $ 10,200 mula sa kabuuang natanggap na kabayaran at isasama lamang ang pagkakaiba sa kanilang nabubuwisang kita. Para sa mga mag-asawa kung saan ang kapwa mag-asawa ay nakatanggap ng kompensasyon sa kawalan ng trabaho, ang bawat asawa ay maaaring magbawas ng $ 10,200. Detalye, kabilang ang isang worksheet, ay magagamit sa IRS.gov/Form1040.

Para sa sinumang karapat-dapat na magbabayad ng buwis na nag-file at nag-ulat ng kanilang kabayaran bilang ganap na nabuwis, ang IRS ay awtomatikong inaayos ang kanilang pagbabalik at nagbibigay sa kanila ng benepisyo sa buwis. Ang mga Refund, batay sa pagsasaayos na ito, ay inilalabas noong Mayo at nagpapatuloy hanggang sa tag-init.

Nasuspinde ang pagbabayad ng labis na Advance Premium Tax Credit

Ang mga nagbabayad ng buwis na bumili ng segurong pangkalusugan sa pamamagitan ng isang pederal o estado na Health Insurance Marketplace ay hindi mag-uulat ng labis na pagbabayad o ilakip ang Form 8962, Premium Tax Credit, kapag nag-file sila. Ang mga nagbabayad ng buwis ay gumagamit ng Form 8962 upang malaman ang halaga ng premium tax credit (PTC) na karapat-dapat silang matanggap at makipagkasundo ito sa anumang advance premium tax credit (APTC) na kanilang natatanggap sa pamamagitan ng Marketplace. Kung ang paunang bayad ay masyadong kaunti, inaangkin nila ang isang netong premium na credit tax tax. Ang proseso ay mananatiling hindi nagbabago para sa mga nagbabayad ng buwis na nag-aangkin ng net PTC para sa 2020. Dapat silang mag-file ng Form 8962 kapag na-file nila ang kanilang pagbabalik ng buwis sa 2020.

Gayunpaman, kung ang paunang bayad ay mas mataas kaysa sa pinapayagan nilang PTC, kailangan nilang bayaran ang pagkakaiba, na kilala bilang labis na APTC.

Sinuspinde ng bagong batas ang kinakailangan sa pagbabayad para sa 2020. Nangangahulugan ito na ang mga apektadong nagbabayad ng buwis ay hindi kailangang mag-ulat ng labis na APTC o mag-file ng Form 8962. Awtomatikong babawasan ng IRS ang halaga ng pagbabayad sa zero. Bilang karagdagan, awtomatikong ibabalik ng ahensya ang sinumang nakapagbayad na ng kanilang 2020 labis na APTC.

Inaasahan ang panahon ng buwis sa 2021

Ang kredito ng bata at umaasa sa pangangalaga ay tumaas para lamang sa 2021

Ang bagong batas ay nagdaragdag ng halaga ng kredito at karapat-dapat na gastos para sa pangangalaga ng bata at umaasa, binabago ang phase-out ng kredito para sa mas mataas na kumita at ginawang i-refund ito.

Para sa 2021, ang nangungunang porsyento ng kredito ng mga kwalipikadong gastos ay tumaas mula 35% hanggang 50%.

Bilang karagdagan, ang mga karapat-dapat na magbabayad ng buwis ay maaaring mag-angkin sa mga kwalipikadong gastos sa bata at umaasa sa pangangalaga hanggang sa:

  • $ 8,000 para sa isang kwalipikadong bata o umaasa, mula $ 3,000 sa mga nakaraang taon, o
  • $ 16,000 para sa dalawa o higit pang mga kwalipikadong umaasa, mula $ 6,000 bago ang 2021.

Nangangahulugan ito na ang maximum na kredito sa 2021 ng 50% para sa mga kwalipikadong gastos ng isang umaasa ay $ 4,000, o $ 8,000 para sa dalawa o higit pang mga umaasa.

Kapag tinitingnan ang kredito, ang mga benepisyo ng pag-aalaga ng umaasa na ibinigay ng employer, tulad ng mga ibinigay sa pamamagitan ng isang nababaluktot na account sa paggastos (FSA), ay dapat na ibawas mula sa kabuuang karapat-dapat na gastos.

Tulad ng dati, mas kumikita ang isang nagbabayad ng buwis, mas mababa ang porsyento ng kredito. Ngunit sa ilalim ng bagong batas, mas maraming mga tao ang kwalipikado para sa bagong maximum na 50% na rate ng kredito. Iyon ay sapagkat ang antas ng naayos na kabuuang kita (AGI) kung saan nabawasan ang porsyento ng kredito ay tinaasan nang malaki mula $ 15,000 hanggang $ 125,000.

Sa itaas ng $ 125,000, ang 50% porsyento ng kredito ay nabawasan habang tumataas ang kita, talampas sa 20% na rate para sa mga nagbabayad ng buwis na may isang AGI na higit sa $ 183,000. Ang antas ng porsyento ng kredito ay mananatili sa 20% hanggang sa umabot sa $ 400,000 at pagkatapos ay i-phase out sa itaas ng antas na iyon. Ito ay ganap na hindi magagamit para sa anumang magbabayad ng buwis na may AGI na hihigit sa $ 438,000.

Noong 2021, sa kauna-unahang pagkakataon, ganap na maibabalik ang kredito. Nangangahulugan ito na maaaring makuha ito ng isang karapat-dapat na pamilya, kahit na wala silang utang na buwis sa kita ng federal.

Ang mga manggagawa ay maaaring magtabi ng higit pa sa isang Dependent Care FSA

Para sa 2021, ang maximum na halaga ng mga benepisyo sa pag-aalaga na nakasalalay sa ibinigay ng employer na walang buwis ay tumaas mula $ 5,000 hanggang $ 10,500. Nangangahulugan ito na ang isang empleyado ay maaaring magtabi ng $ 10,500 sa isang dependant na pangangalaga sa FSA, kung ang kanilang employer ay mayroong isa, sa halip na ang normal na $ 5,000.

Magagawa lamang iyon ng mga manggagawa kung pinagtibay ng kanilang employer ang pagbabagong ito. Ang mga interesadong empleyado ay dapat makipag-ugnay sa kanilang employer para sa mga detalye.

Ang EITC na walang anak ay lumawak sa 2021

Para lamang sa 2021, mas maraming mga manggagawa at mag-asawa na walang anak ang maaaring maging karapat-dapat para sa Earned Income Tax Credit (EITC), isang ganap na maibabalik na benepisyo sa buwis na makakatulong sa maraming manggagawa na mababa at katamtaman ang kita at mga nagtatrabahong pamilya. Iyon ay dahil ang maximum na kredito ay halos triple para sa mga nagbabayad ng buwis at, sa kauna-unahang pagkakataon, ginawang magagamit sa kapwa mga mas batang manggagawa at nakatatandang mamamayan.

Noong 2021, ang maximum na EITC para sa mga walang dependents ay $ 1,502, mas mataas mula sa $ 538 noong 2020. Magagamit sa mga filer na may AGI na mas mababa sa $ 27,380 noong 2021, maaari itong i-claim ng mga karapat-dapat na manggagawa na hindi bababa sa 19 taong gulang. Ang mga full-time na mag-aaral na wala pang 24 taong gulang ay hindi kwalipikado. Noong nakaraan, ang EITC para sa mga walang dependents ay magagamit lamang sa mga taong edad 25 hanggang 64.

Ang isa pang pagbabago ay magagamit sa parehong mga manggagawa na walang anak at pamilya na may mga umaasa. Para sa 2021, pinapayagan silang pumili upang malaman ang EITC gamit ang kanilang kita sa 2019, hangga't mas mataas ito kaysa sa kanilang 2021 na kita. Sa ilang mga pagkakataon, ang pagpipiliang ito ay magbibigay sa kanila ng isang mas malaking kredito.

Mga pagbabago sa pagpapalawak ng EITC para sa 2021 at mga susunod na taon

Ang mga pagbabago sa pagpapalawak ng EITC para sa 2021 at hinaharap na taon ay kinabibilangan ng:

  • Ang mga walang asawa at mag-asawa na mayroong mga numero ng Social Security ay maaaring makakuha ng kredito, kahit na ang kanilang mga anak ay walang SSN. Sa pagkakataong ito, makukuha nila ang mas maliit na kredito na magagamit sa mga manggagawa na walang anak. Noong nakaraan, ang mga filer na ito ay hindi kwalipikado para sa kredito
  • Mas maraming manggagawa at nagtatrabaho pamilya na mayroon ding kita sa pamumuhunan ay maaaring makakuha ng kredito. Simula noong 2021, ang limitasyon sa kita sa pamumuhunan ay nadagdagan sa $ 10,000. Pagkatapos ng 2021, ang limitasyong $ 10,000 ay na-index para sa inflation. Ang kasalukuyang limitasyon ay $ 3,650.
  • Ang kasal ngunit magkahiwalay na mag-asawa ay maaaring pumili na tratuhin bilang hindi kasal para sa mga layunin ng EITC. Upang maging karapat-dapat, ang asawa na nag-aangkin ng kredito ay hindi maaaring mag-file ng sama-sama sa iba pang asawa, hindi maaaring magkaroon ng parehong punong tirahan ng ibang asawa para sa hindi bababa sa anim na buwan sa labas ng taon at dapat magkaroon ng isang kwalipikadong anak na nakatira sa kanila ng higit sa kalahati ng taon .

Ang pinalawak na Credit sa Buwis sa Bata para lamang sa 2021

Ang bagong batas ay nagdaragdag ng halaga ng Buwis sa Buwis sa Bata, ginawang magagamit ito para sa mga may edad na 17 taong gulang, ginawang ganap itong maibabalik at ginagawang posible para sa mga pamilya na makatanggap ng hanggang sa kalahati nito, nang maaga, sa huling kalahati ng 2021 Bukod dito, makakakuha ang mga pamilya ng kredito, kahit na mayroon silang kaunti o walang kita mula sa isang trabaho, negosyo o iba pang mapagkukunan.

Sa kasalukuyan, ang kredito ay nagkakahalaga ng hanggang $ 2,000 bawat karapat-dapat na bata. Ang bagong batas ay pinapataas ito sa hanggang $ 3,000 bawat bata para sa mga dependents na edad 6 hanggang 17, at $ 3,600 para sa mga dependents na edad 5 pababa.

Ang maximum na kredito ay magagamit sa mga nagbabayad ng buwis na may binagong AGI ng:

  • $ 75,000 o mas mababa para sa mga walang asawa,
  • $ 112,500 o mas mababa pa para sa mga pinuno ng sambahayan at
  • $ 150,000 o mas mababa pa para sa mga mag-asawa na nag-file ng pinagsamang pagbabalik at kwalipikadong mga biyuda at biyudo.

Sa itaas ng mga threshold ng kita na ito, ang labis na halaga sa itaas ng orihinal na $ 2,000 na kredito - alinman sa $ 1,000 o $ 1,600 bawat bata - ay nabawasan ng $ 50 para sa bawat $ 1,000 sa binagong AGI.

Gayundin, ang kredito ay ganap na maibabalik para sa 2021. Bago sa taong ito, ang naibabalik na bahagi ay limitado sa $ 1,400 bawat bata.

Paunang bayad sa Buwis sa Buwis sa Bata

Mula Hulyo hanggang Disyembre 2021, hanggang sa kalahati ng kredito ang isusulong sa mga karapat-dapat na pamilya ng Treasury at ng IRS. Ang mga paunang bayad ay matatantya mula sa kanilang pagbabalik sa 2020, o kung hindi magagamit, ang kanilang pagbabalik sa 2019.

Sa kadahilanang iyon, hinihimok ng IRS ang mga pamilya na i-file ang kanilang pagbalik sa 2020 sa lalong madaling panahon. Kasama rito ang maraming mga pamilya na mababa at katamtaman ang kita na hindi karaniwang nag-file ng mga pagbabalik. Kadalasan, ang mga pamilyang iyon ay magiging kwalipikado para sa isang Pagbabayad sa Epekto sa Pangkabuhayan o mga benepisyo sa buwis, tulad ng EITC. Ngayong taon, ang mga nagbabayad ng buwis ay mayroong hanggang Mayo 17, 2021, upang maghain ng pagbabalik.

Upang mapabilis ang paghahatid ng anumang refund, siguraduhing mag-file ng elektronik at pumili ng direktang deposito. Ang paggawa nito ay matiyak din ang mabilis na paghahatid ng mga pagbabayad sa Advance Child Tax Credit, sa huling bahagi ng taong ito.

Sa susunod na ilang linggo, ang mga karapat-dapat na pamilya ay maaaring pumili na tanggihan ang pagtanggap ng mga paunang bayad. Gayundin, maaabisuhan ng mga pamilya ang Treasury at IRS tungkol sa mga pagbabago sa kanilang kita, katayuan sa pag-file o bilang ng mga kwalipikadong anak. Magagamit ang mga detalye sa lalong madaling panahon.

Hinihimok din ng IRS ang mga pangkat ng pamayanan, mga non-profit, asosasyon, mga pangkat ng edukasyon at sinumang iba pa na may koneksyon sa mga taong may mga bata na ibahagi ang kritikal na impormasyon tungkol sa Child Tax Credit pati na rin ang iba pang mahahalagang benepisyo. Magbibigay ang IRS ng karagdagang mga materyales at impormasyon sa malapit na hinaharap na madaling maibahagi ng social media, email at iba pang mga pamamaraan.

Para sa pinaka-napapanahong impormasyon tungkol sa Credit sa Buwis sa Bata at mga paunang pagbabayad, bisitahin ang Mga Paunang Bayad sa Buwis sa Buwis sa Bata noong 2021.

Filomena Mealy

Si Filomena ay isang Manager ng Relasyon para sa Tax Outreach, Pakikipagtulungan at Sangay ng Edukasyon ng Panloob na Revenue Service. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pagbuo ng pakikipagtulungan sa outreach kasama ang mga kumpanya na hindi buwis, mga samahan at samahan, tulad ng industriya ng pagbabangko upang turuan at iparating ang mga pagbabago sa batas sa buwis, patakaran at mga pamamaraan. Nagbigay siya ng nilalaman at nagsilbi bilang isang nag-aambag sa iba't ibang mga asosasyon at mga mapagkukunan ng online na media.
http://IRS.GOV

Mag-iwan ng Sagot